13 mars, 2014 /

Fem miljoner barn lider i Syrien

Den 15 mars har kriget i Syrien rasat i tre år. Antalet utsatta barn har fördubblats till över fem miljoner. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic kommenterar.

Barn drabbas ofta hårdast i väpnade konflikter. När kriget i Syrien nu går in på sitt fjärde år larmar FN om att antalet utsatta barn har fördubblats till 5,5 miljoner under det senaste året. Omkring 10 000 barn har dödats i den konflikt som startade den 15 mars 2011 och som har krävt sammanlagt över 100 000 människoliv. Sannolikt är siffrorna ännu högre.

Ett av få konkreta resultat av den fredskonferens som hölls i Genève i januari var att parterna skulle släppa in humanitär hjälp till den drabbade staden Homs. Trots det har vi under de senaste månaderna nåtts av skrämmande rapporter om att människor sitter fast i belägrade områden och inte har kunnat nås av humanitär hjälp alls under konflikten.

I de belägrade områdena finns enligt FN upp till en miljon barn. De har under lång tid saknat fysiskt skydd, sjukvård och psykologiskt stöd. Inte heller har de kunnat gå i skolan för att på så vis kunna få någon form av rutin i vardagen. Uppgifter finns också om att barn och gravida kvinnor avsiktligen har skadats eller dödats av krypskyttar.

I Syriens grannländer finns nu omkring 1,2 miljoner barn i flyktingläger. Mer än 400 000 är under fem år gamla. De lider brist på rent vatten och tillräckligt näringsrik mat. Två miljoner barn i Syrien och grannländerna är i behov av psykologiskt stöd och behandling. Ett av tio flyktingbarn måste arbeta för sin försörjning och en av fem flickor tvingas att gifta sig. Samtidigt ökar rekryteringen av barnsoldater.

I februari nådde FN:s världslivsmedelsprogram, WFP, 3,7 miljoner människor inne i Syrien och ytterligare 1,5 miljoner i grannländerna. Målet att nå ytterligare en halv miljon har ännu inte kunnat nås på grund av säkerhetssituationen. Återkommande stridigheter har bland annat hindrat FN att bistå palestinska flyktingar som befinner sig i utkanterna av Damaskus.

FN efterlyser än en gång ökat stöd till de drabbade. Här i Sverige bedriver Svenska FN-förbundet sedan ett par år en katastrofinsamling till matpaket som distribueras av WFP.

De dystra rapporterna från Syrien ska ses i ljuset av fortsatta låsningar i FN:s säkerhetsråd. Rådet antog nyligen en resolution om vikten av få fram humanitär hjälp, men Ryssland och Kina motsätter sig fortfarande åtgärder som kan förmå parterna och särskilt Assad-regimen att upphöra med våldsamheterna. Att inte världssamfundet har kunnat enas om ett vapenembargo är oacceptabelt. Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen till en rekommendation om tvingande åtgärder mot Syrien.

Under de senaste veckorna har den världspolitiska debatten dominerats av konflikten i Ukraina. Vi får inte glömma Syrien och att miljoner unga riskerar att gå miste om sin barndom. Världen måste göra mer för att få ett slut på deras lidande.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer