fbpx
13 mars, 2014 /

Fem miljoner barn lider i Syrien

Den 15 mars har kriget i Syrien rasat i tre år. Antalet utsatta barn har fördubblats till över fem miljoner. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic kommenterar.

Barn drabbas ofta hårdast i väpnade konflikter. När kriget i Syrien nu går in på sitt fjärde år larmar FN om att antalet utsatta barn har fördubblats till 5,5 miljoner under det senaste året. Omkring 10 000 barn har dödats i den konflikt som startade den 15 mars 2011 och som har krävt sammanlagt över 100 000 människoliv. Sannolikt är siffrorna ännu högre.

Ett av få konkreta resultat av den fredskonferens som hölls i Genève i januari var att parterna skulle släppa in humanitär hjälp till den drabbade staden Homs. Trots det har vi under de senaste månaderna nåtts av skrämmande rapporter om att människor sitter fast i belägrade områden och inte har kunnat nås av humanitär hjälp alls under konflikten.

I de belägrade områdena finns enligt FN upp till en miljon barn. De har under lång tid saknat fysiskt skydd, sjukvård och psykologiskt stöd. Inte heller har de kunnat gå i skolan för att på så vis kunna få någon form av rutin i vardagen. Uppgifter finns också om att barn och gravida kvinnor avsiktligen har skadats eller dödats av krypskyttar.

I Syriens grannländer finns nu omkring 1,2 miljoner barn i flyktingläger. Mer än 400 000 är under fem år gamla. De lider brist på rent vatten och tillräckligt näringsrik mat. Två miljoner barn i Syrien och grannländerna är i behov av psykologiskt stöd och behandling. Ett av tio flyktingbarn måste arbeta för sin försörjning och en av fem flickor tvingas att gifta sig. Samtidigt ökar rekryteringen av barnsoldater.

I februari nådde FN:s världslivsmedelsprogram, WFP, 3,7 miljoner människor inne i Syrien och ytterligare 1,5 miljoner i grannländerna. Målet att nå ytterligare en halv miljon har ännu inte kunnat nås på grund av säkerhetssituationen. Återkommande stridigheter har bland annat hindrat FN att bistå palestinska flyktingar som befinner sig i utkanterna av Damaskus.

FN efterlyser än en gång ökat stöd till de drabbade. Här i Sverige bedriver Svenska FN-förbundet sedan ett par år en katastrofinsamling till matpaket som distribueras av WFP.

De dystra rapporterna från Syrien ska ses i ljuset av fortsatta låsningar i FN:s säkerhetsråd. Rådet antog nyligen en resolution om vikten av få fram humanitär hjälp, men Ryssland och Kina motsätter sig fortfarande åtgärder som kan förmå parterna och särskilt Assad-regimen att upphöra med våldsamheterna. Att inte världssamfundet har kunnat enas om ett vapenembargo är oacceptabelt. Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen till en rekommendation om tvingande åtgärder mot Syrien.

Under de senaste veckorna har den världspolitiska debatten dominerats av konflikten i Ukraina. Vi får inte glömma Syrien och att miljoner unga riskerar att gå miste om sin barndom. Världen måste göra mer för att få ett slut på deras lidande.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer