13 mars, 2014 /

Fem miljoner barn lider i Syrien

Den 15 mars har kriget i Syrien rasat i tre år. Antalet utsatta barn har fördubblats till över fem miljoner. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic kommenterar.

Barn drabbas ofta hårdast i väpnade konflikter. När kriget i Syrien nu går in på sitt fjärde år larmar FN om att antalet utsatta barn har fördubblats till 5,5 miljoner under det senaste året. Omkring 10 000 barn har dödats i den konflikt som startade den 15 mars 2011 och som har krävt sammanlagt över 100 000 människoliv. Sannolikt är siffrorna ännu högre.

Ett av få konkreta resultat av den fredskonferens som hölls i Genève i januari var att parterna skulle släppa in humanitär hjälp till den drabbade staden Homs. Trots det har vi under de senaste månaderna nåtts av skrämmande rapporter om att människor sitter fast i belägrade områden och inte har kunnat nås av humanitär hjälp alls under konflikten.

I de belägrade områdena finns enligt FN upp till en miljon barn. De har under lång tid saknat fysiskt skydd, sjukvård och psykologiskt stöd. Inte heller har de kunnat gå i skolan för att på så vis kunna få någon form av rutin i vardagen. Uppgifter finns också om att barn och gravida kvinnor avsiktligen har skadats eller dödats av krypskyttar.

I Syriens grannländer finns nu omkring 1,2 miljoner barn i flyktingläger. Mer än 400 000 är under fem år gamla. De lider brist på rent vatten och tillräckligt näringsrik mat. Två miljoner barn i Syrien och grannländerna är i behov av psykologiskt stöd och behandling. Ett av tio flyktingbarn måste arbeta för sin försörjning och en av fem flickor tvingas att gifta sig. Samtidigt ökar rekryteringen av barnsoldater.

I februari nådde FN:s världslivsmedelsprogram, WFP, 3,7 miljoner människor inne i Syrien och ytterligare 1,5 miljoner i grannländerna. Målet att nå ytterligare en halv miljon har ännu inte kunnat nås på grund av säkerhetssituationen. Återkommande stridigheter har bland annat hindrat FN att bistå palestinska flyktingar som befinner sig i utkanterna av Damaskus.

FN efterlyser än en gång ökat stöd till de drabbade. Här i Sverige bedriver Svenska FN-förbundet sedan ett par år en katastrofinsamling till matpaket som distribueras av WFP.

De dystra rapporterna från Syrien ska ses i ljuset av fortsatta låsningar i FN:s säkerhetsråd. Rådet antog nyligen en resolution om vikten av få fram humanitär hjälp, men Ryssland och Kina motsätter sig fortfarande åtgärder som kan förmå parterna och särskilt Assad-regimen att upphöra med våldsamheterna. Att inte världssamfundet har kunnat enas om ett vapenembargo är oacceptabelt. Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen till en rekommendation om tvingande åtgärder mot Syrien.

Under de senaste veckorna har den världspolitiska debatten dominerats av konflikten i Ukraina. Vi får inte glömma Syrien och att miljoner unga riskerar att gå miste om sin barndom. Världen måste göra mer för att få ett slut på deras lidande.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer