fbpx
15 augusti, 2014 /

Erbjud svensk FN-trupp till Irak

Ett robust ingripande i Irak krävs om inte FN ska upprepa misslyckandet i Syrien. Sverige bör kräva en militär insats och självt erbjuda trupp, säger Svenska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet välkomnar att såväl Sveriges regering som oppositionen vill ha ett skyndsamt agerande i FN:s säkerhetsråd för att stoppa den eskalerande krisen i norra Irak. För att påskynda processen bör Sveriges regering gå före och erbjuda ett truppbidrag till en militär FN-insats, säger förbundet.

– De fem permanenta rådsmedlemmarna behöver känna ett tryck från övriga FN-medlemmar att agera konstruktivt för att undvika att rådet misslyckas så som man har gjort i Syrien. Att såväl stats- och utrikesministern som oppositionen kräver att FN:s säkerhetsråd agerar är välkommet, men man bör också föregå med gott exempel, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Om inte säkerhetsrådet kan enas bör FN:s generalförsamling behandla situationen i Irak, anser FN-förbundet.

– Världens länder har en skyldighet att skydda civila när inte staters regeringar kan eller vill göra det. Om inte rådet kan enas i Irak bör frågan föras till generalförsamlingen som i enlighet med förfarandet samverkan för fred (uniting for peace) kan rekommendera alla FN:s medlemsländer att vidta nödvändiga åtgärder. EU och Sverige bör ha beredskap att ta ett sådant initiativ, säger Aleksander Gabelic.

FN har deklarerat att Irak nu befinner sig i den högsta graden av krisläge. Staden Dohuk nära den turkiska gränsen har tagit emot 150 000 flyktingar. Iraks minoriteter behöver skyndsam hjälp, framhåller FN-förbundet .

– Alla FN:s medlemsländer måste följa FN-chefen Ban Ki-moons uppmaning att ge sitt stöd till Irak. Rapporter om kidnappningar och grovt sexuellt våld mot kvinnor och unga flickor och pojkar understryker allvaret i situationen. Omvärlden måste med alla medel, inklusive militära, visa att den står på de irakiska minoriteternas sida i kampen mot extremisterna, säger Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer