fbpx
22 mars, 2014 /

En av tre människor saknar toalett

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste se till att alla jordens människor får tillgång till rent dricksvatten och sanitet, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och förbundets millenniemålsambassadörer på världsvattendagen den 22 mars.

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett värdigt och hälsosamt liv. Rent vatten är så betydelsefullt att FN:s generalförsamling har erkänt tillgång till både rent vatten och toaletter som en mänsklig rättighet. Ändå dör varje år miljontals människor i sjukdomar som en konsekvens av undermålig sanitet och brist på rent vatten.

Svenskarnas kunskap om den globala vattensituationen är låg – åtminstone om man utgår från en undersökning som Sida genomförde 2010. Undersökningen visar att en klar majoritet tror att inte ens hälften av människorna i fattiga länder har tillgång till rent vatten. Faktum är att nästan nio av tio människor i utvecklingsländerna har tillgång till rent vatten i dag. Det är fler än någonsin oavsett om man räknar andelen av den totala världsbefolkningen eller antalet människor. Den globala vattentillgången har ökat de senaste åren men stora utmaningar, särskilt vad gäller tillgången till toaletter, kvarstår.

I FN:s millenniemål, de globala utvecklingsmål som ska uppnås senast 2015, finns två delmål som berör vatten. Det första handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten. Här har framsteg skett sedan 1990-talet. Under de senaste dryga tjugo åren har över två miljarder människor fått tillgång till rent vatten vilket innebär att detta millenniemål uppnåddes redan år 2010. Utvecklingen är dock ojämnt fördelad mellan och i länder. Behoven är allra störst på landsbygden i fattiga länder, främst i Afrika söder om Sahara. Totalt beräknas över 750 miljoner människor världen över fortfarande sakna tillgång till rent vatten. Det motsvarar en tiondel av världens befolkning.

Det andra delmålet som berör vatten handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till toaletter eller latriner. Även här har förbättringar skett men behoven är alltjämt stora. Trots att nästan två miljarder människor fått tillgång till sanitet sedan 1990 saknar fortfarande en av tre människor i världen toalett. Utvecklingen går inte tillräckligt snabbt för att världen ska kunna nå detta millenniemål.

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste fortsätta arbeta för att alla jordens människor ska få tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Framför allt krävs satsningar för att nå de människor som har hamnat utanför – framför allt de fattiga ländernas landsbygdsbefolkning. Den utveckling som har skett måste inspirera till ytterligare satsningar. De senaste 25 åren visar att målen kan nås – om bara viljan finns.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer