22 mars, 2014 /

En av tre människor saknar toalett

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste se till att alla jordens människor får tillgång till rent dricksvatten och sanitet, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och förbundets millenniemålsambassadörer på världsvattendagen den 22 mars.

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett värdigt och hälsosamt liv. Rent vatten är så betydelsefullt att FN:s generalförsamling har erkänt tillgång till både rent vatten och toaletter som en mänsklig rättighet. Ändå dör varje år miljontals människor i sjukdomar som en konsekvens av undermålig sanitet och brist på rent vatten.

Svenskarnas kunskap om den globala vattensituationen är låg – åtminstone om man utgår från en undersökning som Sida genomförde 2010. Undersökningen visar att en klar majoritet tror att inte ens hälften av människorna i fattiga länder har tillgång till rent vatten. Faktum är att nästan nio av tio människor i utvecklingsländerna har tillgång till rent vatten i dag. Det är fler än någonsin oavsett om man räknar andelen av den totala världsbefolkningen eller antalet människor. Den globala vattentillgången har ökat de senaste åren men stora utmaningar, särskilt vad gäller tillgången till toaletter, kvarstår.

I FN:s millenniemål, de globala utvecklingsmål som ska uppnås senast 2015, finns två delmål som berör vatten. Det första handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten. Här har framsteg skett sedan 1990-talet. Under de senaste dryga tjugo åren har över två miljarder människor fått tillgång till rent vatten vilket innebär att detta millenniemål uppnåddes redan år 2010. Utvecklingen är dock ojämnt fördelad mellan och i länder. Behoven är allra störst på landsbygden i fattiga länder, främst i Afrika söder om Sahara. Totalt beräknas över 750 miljoner människor världen över fortfarande sakna tillgång till rent vatten. Det motsvarar en tiondel av världens befolkning.

Det andra delmålet som berör vatten handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till toaletter eller latriner. Även här har förbättringar skett men behoven är alltjämt stora. Trots att nästan två miljarder människor fått tillgång till sanitet sedan 1990 saknar fortfarande en av tre människor i världen toalett. Utvecklingen går inte tillräckligt snabbt för att världen ska kunna nå detta millenniemål.

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste fortsätta arbeta för att alla jordens människor ska få tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Framför allt krävs satsningar för att nå de människor som har hamnat utanför – framför allt de fattiga ländernas landsbygdsbefolkning. Den utveckling som har skett måste inspirera till ytterligare satsningar. De senaste 25 åren visar att målen kan nås – om bara viljan finns.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer