fbpx
22 mars, 2014 /

En av tre människor saknar toalett

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste se till att alla jordens människor får tillgång till rent dricksvatten och sanitet, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och förbundets millenniemålsambassadörer på världsvattendagen den 22 mars.

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett värdigt och hälsosamt liv. Rent vatten är så betydelsefullt att FN:s generalförsamling har erkänt tillgång till både rent vatten och toaletter som en mänsklig rättighet. Ändå dör varje år miljontals människor i sjukdomar som en konsekvens av undermålig sanitet och brist på rent vatten.

Svenskarnas kunskap om den globala vattensituationen är låg – åtminstone om man utgår från en undersökning som Sida genomförde 2010. Undersökningen visar att en klar majoritet tror att inte ens hälften av människorna i fattiga länder har tillgång till rent vatten. Faktum är att nästan nio av tio människor i utvecklingsländerna har tillgång till rent vatten i dag. Det är fler än någonsin oavsett om man räknar andelen av den totala världsbefolkningen eller antalet människor. Den globala vattentillgången har ökat de senaste åren men stora utmaningar, särskilt vad gäller tillgången till toaletter, kvarstår.

I FN:s millenniemål, de globala utvecklingsmål som ska uppnås senast 2015, finns två delmål som berör vatten. Det första handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten. Här har framsteg skett sedan 1990-talet. Under de senaste dryga tjugo åren har över två miljarder människor fått tillgång till rent vatten vilket innebär att detta millenniemål uppnåddes redan år 2010. Utvecklingen är dock ojämnt fördelad mellan och i länder. Behoven är allra störst på landsbygden i fattiga länder, främst i Afrika söder om Sahara. Totalt beräknas över 750 miljoner människor världen över fortfarande sakna tillgång till rent vatten. Det motsvarar en tiondel av världens befolkning.

Det andra delmålet som berör vatten handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till toaletter eller latriner. Även här har förbättringar skett men behoven är alltjämt stora. Trots att nästan två miljarder människor fått tillgång till sanitet sedan 1990 saknar fortfarande en av tre människor i världen toalett. Utvecklingen går inte tillräckligt snabbt för att världen ska kunna nå detta millenniemål.

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste fortsätta arbeta för att alla jordens människor ska få tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Framför allt krävs satsningar för att nå de människor som har hamnat utanför – framför allt de fattiga ländernas landsbygdsbefolkning. Den utveckling som har skett måste inspirera till ytterligare satsningar. De senaste 25 åren visar att målen kan nås – om bara viljan finns.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer