Den 5 juni tar Soran Ismail emot FN-förbundets nya pris för mänskliga rättigheter. Förbundsordförande Aleksander Gabelic ger en bakgrund.

På torsdag den 5 juni tar komikern Soran Ismail emot Svenska FN-förbundets nyinstiftade pris för insatser för mänskliga rättigheter i Sverige. Priset är det första i sitt slag, berättar Aleksander Gabelic som är ordförande i FN-förbundet.

– I Sverige handlar diskussionen ofta om kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder, men det är viktigt att uppmärksamma även brister i vårt eget land. FN-förbundet har identifierat ett behov av ett nationellt pris som går till en person som gör insatser för att försvara och stärka mänskliga rättigheter i Sverige, säger Aleksander Gabelic.

En av Svenska FN-förbundets huvuduppgifter är att bevaka hur den svenska regeringen följer olika FN-åtaganden som rör mänskliga rättigheter. Förbundet leder bland annat ett nätverk av ett femtiotal organisationer som regelbundet rapporterar till FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève.

– I vårt rapportarbete får vi många vittnesmål om missförhållanden i Sverige. Det gäller till exempel hatbrott, våld mot kvinnor och utanförskap och diskriminering mot samer och romer, säger Gabelic.

Till FN-förbundets krav på den svenska regeringen hör en nationell institution för mänskliga rättigheter som kan övervaka och stödja till exempel kommunernas antidiskrimineringsarbete. Också FN har efterlyst en sådan institution som redan finns i en tredjedel av världens länder och i 17 EU-länder.

– I motiveringen till MR-priset framhåller vi en oro för att främlingsfientligheten breder ut sig i Sverige och Europa, både på gator och i parlament. I det ligger ett krav på de etablerade politiska partierna att motverka diskriminering och utanförskap både i demokratiska processer och på arbetsmarknaden, säger Aleksander Gabelic.

Att ha förebilder i antidiskrimineringsarbetet är viktigt, menar Gabelic, som också ser den förste MR-pristagaren som en sådan.

– Soran Ismail är en offentlig person som tar ställning för alla människors lika värde, både i sin yrkesutövning och som privatperson. MR-priset är ett erkännande för hans insatser och en uppmuntran från den svenska FN-rörelsen, säger Gabelic.

Soran Ismail tar emot utmärkelsen vid en ceremoni på torsdag den 5 juni kl 11.00 på biografen Zita, Birger Jarlsgatan 37 i Stockholm. Ceremonin leds av Aleksander Gabelic och Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin.

Inbjudan till torsdagens ceremoni och fullständigt program finns här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer