fbpx
3 november, 2023 /

Ryssland lämnar provstoppsavtal

Rysslands president har nu skrivit under beslutet att Ryssland ska dra tillbaka sin ratificering av CTBT, det fullständiga provstoppsavtalet. Avtalet förbjuder provsprängningar av kärnvapen och utgör en hörnsten i nedrustningsarkitekturen.

Putins steg igår följer på tidigare hot och beslut i duman om att lämna CTBT.

Läs hela på www.sipri.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Detta är ännu ett svårt slag mot nedrustningssträvandena i världen. De av oss som växte upp under kalla kriget minns provsprängningarna då (totalt ca 2 000) som återkommande och skrämmande maktdemonstrationer.

Kärnvapenproven fyller både ett ”tekniskt” syfte, de behövs för att utveckla nya kärnvapen. Men de utgör också ett utslag av ”maktspråk”.

Under 2000-talet är det endast Nordkorea som provsprängt kärnvapen.

Ryssland försvarar sitt steg med att inte heller USA ratificerat avtalet, men ”två fel blir inte ett rätt”. En överväldigande majoritet av världens stater står bakom CTBT. Den svenska regeringen kritiserar med rätta Ryssland för detta steg.

Fredsforskningsinstitutet SIPRI skrev redan i samband med beslutet i duman en expertkommentar (se länk nedan) som betonar farorna med steget.

 

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer