fbpx
24 november, 2023 /

ICC ber om mer resurser för arbetet mot krigsförbrytelser

I december samlas statsparterna bakom Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) till statspartsmöte i New York. En av uppgifterna för mötet är att fastslå domstolens budget för 2024. Domstolen självt har föreslagit en ökning på ca 16%, en förberedande budgetkommitté föreslår endast 8,7%.

Åklagaren vid domstolen, Karim Khan, har i ett videoklipp på domstolens YouTube-kanal nu försökt förklara vad bristande resurser innebär för rättvisan och varför de behöver en större ökning av resurserna till.

Läs hela på youtu.be

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Svenska FN-förbundet delar synen att domstolen är underfinansierad. Vi noterar också att domstolens och budgetkommitténs förslag båda gjordes före de senaste månadernas våldsutveckling i Israel och Gaza, en situation som också den behöver belysas av ICC.

Ibland har just åklagarämbetet i ICC givits extra resurser. Det finns en hel del risker med att öronmärka frivilligt stöd till ICC på så sätt. Om åklagaren har mer resurser och därmed kan göra ett bättre jobb så innebär det ju också att andra delar av domstolen också behöver mer resurser. Vi skulle istället rekommendera att statsparterna gav den ordinarie budgeten en rejäl skjuts uppåt vid statspartsmötet i Haag.

Vi passar också på att göra reklam för att vi i Svenska FN-förbundet har en föreläsning om krigsförbrytelser och ICC för våra nya och gamla medlemmar samt för personal och elever vid FN-skolor den 4 december. En del kunskap om ICC finns också att hämta i inlägg på vår egen YouTube-kanal.

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer