fbpx
26 oktober, 2023 /

Dödläge i säkerhetsrådet om Gaza

UN News rapporterar om det senaste dygnets förhandlingar i FN:s säkerhetsråd om läget i Israel och Gaza (se länk nedan). Det får sägas råda ett dödläge med oenighet runt små, men viktiga, ordval. Ska det ställas krav på en ”humanitär vapenvila” eller på ”humanitär paus”? Ska Israels rätt att försvara sig mot Hamas övergrepp nämnas eller ej? Olika förslag möts med veton från olika håll.

Läs hela på news.un.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Medan säkerhetsrådet är satt i detta dödläge kommer FN:s generalförsamling i dag och i morgon att hålla en så kallad Emergency Special Session (ESS) om konflikten.

ESS:er är ett verktyg som härstammar från 1950-talets generalförsamlingsresolution 377 (V), kallad  ”Uniting for peace”. En ESS kan sammankallas när säkerhetsrådet är oförmöget att leva upp till sitt uppdrag att skapa fred. Till skillnad från säkerhetsrådsbeslut är dock inte de beslut som fattas vid ESS:en bindande för alla FN:s medlemsstater, men de bär ändå med sig en politisk och moralisk tyngd och måste antas med tvåtredjedelars majoritet av de röstande i generalförsamlingen.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch FN-expert Louis Charbonneau ger mer bakgrund och kommer med förslag på vad ESS:en bör besluta i en artikel på HRW:s hemsida. Likt HRW tycker vi i FN-förbundet bl a att stater skulle kunna lyfta fram Internationella brottmålsdomstolens roll i att opartiskt skipa rättvisa.

FN-förbundet har tidigare uppmärksammat 2022 års unika beslut att inrätta en ESS rörande Rysslands övergrepp mot Ukraina. Den fick ordningsnummer 11 och var den första på mycket länge som väcktes av en majoritet av FN:s säkerhetsrådsmedlemmar.

ESS:en om Israel/Palestina har ordningsnummer 10, men logiken bakom det är att den tillkom redan 1997, men har varit ajournerad i omgångar. Här finns mer om tidigare förhandlingar i ESS10.

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer