Klaudia Zielinska är ambassadör för globala målen under 2022.

Klaudia Zielinska är vice ordförande i Malmö FN-förening och ordförande i en elevförening på en av FN-förbundets FN-skolor. Klaudia är ambassadör för globala målen under 2022.

Hur väcktes ditt intresse och engagemang för FN? 
– Jag har alltid brunnit för mänskliga rättigheter. Redan som barn hade jag bestämt mig för att i framtiden hjälpa speciellt barn och kvinnor. I grundskolan startade jag ett projekt mot sexualbrott på nätet; ”Duärinteensam”. En rörelse mot sexualbrott och för trygghet för unga på nätet och i syfte att öka medvetenhet bland både barn och vuxna kring ämnet. Där jag fick lov att föreläsa och hålla i workshops för de yngre klasserna på min skola.

Hur blev du engagerad i FN-rörelsen? 
– När jag började gymnasiet blev jag engagerad och snabbt ansvarig för elev-föreningen där. Jag såg det som min chans att kunna påverka de viktiga frågorna på min skola och mer lokalt. På gymnasiet fick jag åka på mina första träffar och konferenser där jag arbetade hårt med viktiga samhällsfrågor. Det är en unik chans att i så tidig ålder få uppleva stora konferenser samt träffar och möten med makthavare. Idag är jag även vice ordförande i Malmö FN-förening, vilket ger mig ytterligare möjlighet att inte bara arbeta med unga men alla åldrar på lokal nivå. All den fantastiska kompetens som jag möter varje dag tar jag med mig.

Hur kom det sig att du ansökte om att bli ungdomsambassadör? 
– Jag var på min första ungdomsträff i Stockholm och representerade min skola. Där fick jag besöka FN-förbundets kansli och träffa alla fantastiska människor som jobbar där. Jag tror att de uppskattade mina idéer då jag så småningom fick förfrågan om jag möjligtvis skulle vilja ansöka om att bli ambassadör! Utifrån min bakgrund tackade jag genast ja och där började en ny spännande resa.

Vilka FN-frågor är viktigast för dig och varför? 
– Jag brinner främst för FN:s globala mål kring mänskliga rättigheter då jag anser att människan står bakom allt både det goda samt det onda i världen. Mår människan dåligt så kommer inget bli bra. Jag vill jobba med mänskliga rättigheter för att kunna främja människan, hens rättigheter, möjligheter och eventuella skyldigheter i samhället för att skapa bättre levnadsvillkor för alla.

Vad har du gjort under din tid som ambassadör? 
– Jag har gjort en massa spännande uppdrag som ambassadör: resor, konferenser, träffar, möten, föreläsningar, workshops och så mycket mer!

Vad har varit roligast hittills? 
– Allt jag har fått vara med om har lärt mig massa nytt. Att välja det roligast är svårt då jag sett fram emot alla mina uppdrag lika mycket för du vet aldrig vem du kommer att stå framför eller vilka frågor du kommer att få, vad du kommer att få uppleva eller hur allt kommer att gå i för väg. 

Vad vill du göra i framtiden? 
– Jag vill solklart fortsätta med detta och jag kommer antagligen att röra mig i diplomatins spår men man vet aldrig vad livet har att erbjuda. Idag vill jag en sak men imorgon träffar jag någon ny som inspirerar mig till annat. En sak är iallafall säker; jag kommer att fortsätta mitt tuffa arbete för mänskligheten, för fred och för vår planet! 

Bli ambassadör du också!

Ansök om att bli ambassadör för globala målen

Ansök här >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer