Ismail Abdullahi är en av Svenska FN-förbundets ambassadörer för globala målen. Foto: Bernhardina Hörnstein

Ismail Abdullahi är snart 23 år och bor i Jönköping där han tog examen i globala studier sommaren 2022. Tidigare bodde han i Västerås där han var aktiv i FN-föreningen, bland annat som ordförande. Ismail är FN-förbundets ambassadör för de globala målen sedan januari 2022.

Hur väcktes ditt intresse och engagemang för FN? 
– Jag har alltid varit intresserad av internationella frågor. Jag kommer från Somaliland och jag fick redan som litet barn ett intresse för internationella frågor när jag läste om FN och andra organisationer i skolan.

Hur blev du engagerad i FN-rörelsen? 
– När jag gick gymnasiet träffade jag några som engagerade sig i FN-föreningen i Västerås och där kom jag i kontakt med föreningen. Jag var aktiv medlem i några år, först som elev, styrelseledamot och ungdomsansvarig. Senare blev jag ordförande i FN-föreningen i Västerås, fram till 2019. Jag har också suttit i referensgruppen för ungdomskonferensen UNg. Nu är jag medlem i Jönköpings förening. När man har intresse för globala frågor är FN-förbundet en självklart aktör att gå med i.

Hur kom det sig att du ansökte om att bli ungdomsambassadör? 
– Jag sökte för att bidra till att vi når de globala målen. För mig är det ett sätt att sprida kunskap om globala målen till fler.

Vilka FN-frågor är viktigast för dig och varför? 
– Jag tycker att de globala målen sammanfattar det FN-förbundet gör. Alla målen är viktiga, men de målen jag brinner extra för är mål 5 jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet, mål 13 klimatförändringarna och mål 4 utbildning. Det är viktigt att ha samma förutsättningar oavsett vem man är. Jag har systrar som jag också tänker på, de ska ha samma möjligheter som jag. Att se till att minska ojämlikheten mellan länder och inom länder är också viktigt. Och att bekämpa klimatförändringarna är självklart. Vi står inför en katastrof och vi måste jobba för att förändra klimatförändringarna för att kunna leva. Till sist utbildning, alla ska kunna gå i skolan och utbilda sig. De frågorna ligger mig nära om hjärtat.

Vad har du gjort under din tid som ambassadör? 
– Jag blev ambassadör under pandemin och den digitala världen är kvar även efter pandemin. Jag har framförallt föreläst, till exempel om globala målen på ett gymnasium i Vimmerby. Det är roligt att träffa de unga eleverna, se att de är intresserade av frågorna. Jag har också föreläst om socialt entreprenörskap och socialt företagande. 

Vad har varit roligast hittills? 
– Att träffa människor i olika sammanhang, när man ser att ungdomar lär sig mer om de frågorna man brinner för. Att de tar in det man har sagt och blir nyfikna på frågorna.

Vad vill du göra i framtiden? 
– Just nu jobbar jag på ett socialt företag som främjar cirkulär hållbarhet som Junior hållbarhetskonsult  samt projektledare på ett medborgarservice hus I Jönköping. I framtiden vill jag och jag kommer att jobba med hållbarhet, det är det som jag brinner för. Jag vill sprida min kunskap till fler och bidra med att de globala hållbarhetsmålen(17 globala målen) ska uppnås år 2030 och ett hållbarare värld för alla.

Bli ambassadör

Ansök om att bli ambassadör för de globala målen

Läs mer >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer