fbpx
Ungdomar som engagerar sig i en workshop om yrkesvägledning. Foto: UNA Tanzania.
9 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Ungas röster är viktigare än någonsin för Tanzanias samhällsutveckling

Förra veckan lämnade vi Dar es Salaam för att åka till Arusha och delta i CSO Week, en
vecka där civilsamhällsorganisationer möts för att diskutera utmaningar och metoder för att
säkerställa att hela befolkningen involveras i samhällsutvecklingen. Årets tema var
lokalbefolkningens röst och utveckling vilket engagerade många och lyfte intressanta
perspektiv på samhällsutveckling.


Under veckan har Tanzanias FN-förbund bland annat arrangerat en workshop hos Tangeru-
institutet för 300 ungdomar om yrkesvägledning. Vi har även deltagit i seminarium om hur
digitalisering kan användas för att öka flickors tillgång till utbildning. Dessutom arrangerade
Tanzanias FN-förbundet ett panelsamtal om vikten av ungas deltagande och beslutsfattande
för hållbar utveckling.

Goodluck Willy, programansvarig på FN-förbundet Tanzania, talar under workshopen i
Tangeru om hur ungdomar kan skapa förändring genom att engagera sig för de Globala
Målen. Foto: UNA Tanzania

I Tanzania är 75% av befolkningen under 35 år och utgör därmed en majoritet av
befolkningen. Trots det är ungdomar ofta passiva aktörer och deras röst förbises i politiska
beslut. Det kan leda till att deras intressen inte tillgodoses i utvecklingsprojekt. För att
säkerställa att fler röster blir hörda och framförallt att marginaliserade grupper blir
prioriterade behöver unga involveras mer i dialoger. Under panelsamtalet lyftes det att
ungdomar inte endast behöver utrymme inom politiska beslut, utan behöver även ha ett
meningsfullt deltagande. Ungdomar behöver lära sig mer om hur de kan använda sin röst
och institutioner behöver ge en plattform till ungdomar. Projektet ‘Vijana Jukwaani’
(‘Ungdomars Scen’ på swahili) är ett exempel på hur FN-förbundet ger ungdomar en
plattform.

Genom projektet samlar FN-förbundet in önskemål om samhällsutveckling från ungdomar,
kvinnor och personer med funktionsnedsättning över hela landet. Önskemålen förmedlas
direkt till Tanzanias regering. Genom ‘Vijana Jukwaani’ får ungdomar, kvinnor och personer
med funktionsnedsättning inte bara en röst utan även en möjlighet att påverka nationell
politik.

Ungdomar som engagerar sig i panelsamtal om vikten av ungdomars meningsfulla
deltagande i samhällsutveckling för att säkerställa inkludering. Foto: UNA Tanzania.

Tanzanias FN-förbunds deltagande under CSOs Week och projektet ‘Vijana Jukwaani’ är
två exempel på hur viktigt civilsamhällets är för att säkerställa att alla involveras i
samhällsutveckling. Som praktikant ser jag på nära håll hur ungdomar, kvinnor och personer
med funktionsnedsättning får, med hjälp av Tanzanias FN-förbund, en möjlighet att påverka
sitt egna liv och skapa hållbara förändringar där fler inkluderas.

Malin Håkansson, Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer