fbpx
Ungdomar som engagerar sig i en workshop om yrkesvägledning. Foto: UNA Tanzania.
9 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Ungas röster är viktigare än någonsin för Tanzanias samhällsutveckling

Förra veckan lämnade vi Dar es Salaam för att åka till Arusha och delta i CSO Week, en
vecka där civilsamhällsorganisationer möts för att diskutera utmaningar och metoder för att
säkerställa att hela befolkningen involveras i samhällsutvecklingen. Årets tema var
lokalbefolkningens röst och utveckling vilket engagerade många och lyfte intressanta
perspektiv på samhällsutveckling.


Under veckan har Tanzanias FN-förbund bland annat arrangerat en workshop hos Tangeru-
institutet för 300 ungdomar om yrkesvägledning. Vi har även deltagit i seminarium om hur
digitalisering kan användas för att öka flickors tillgång till utbildning. Dessutom arrangerade
Tanzanias FN-förbundet ett panelsamtal om vikten av ungas deltagande och beslutsfattande
för hållbar utveckling.

Goodluck Willy, programansvarig på FN-förbundet Tanzania, talar under workshopen i
Tangeru om hur ungdomar kan skapa förändring genom att engagera sig för de Globala
Målen. Foto: UNA Tanzania

I Tanzania är 75% av befolkningen under 35 år och utgör därmed en majoritet av
befolkningen. Trots det är ungdomar ofta passiva aktörer och deras röst förbises i politiska
beslut. Det kan leda till att deras intressen inte tillgodoses i utvecklingsprojekt. För att
säkerställa att fler röster blir hörda och framförallt att marginaliserade grupper blir
prioriterade behöver unga involveras mer i dialoger. Under panelsamtalet lyftes det att
ungdomar inte endast behöver utrymme inom politiska beslut, utan behöver även ha ett
meningsfullt deltagande. Ungdomar behöver lära sig mer om hur de kan använda sin röst
och institutioner behöver ge en plattform till ungdomar. Projektet ‘Vijana Jukwaani’
(‘Ungdomars Scen’ på swahili) är ett exempel på hur FN-förbundet ger ungdomar en
plattform.

Genom projektet samlar FN-förbundet in önskemål om samhällsutveckling från ungdomar,
kvinnor och personer med funktionsnedsättning över hela landet. Önskemålen förmedlas
direkt till Tanzanias regering. Genom ‘Vijana Jukwaani’ får ungdomar, kvinnor och personer
med funktionsnedsättning inte bara en röst utan även en möjlighet att påverka nationell
politik.

Ungdomar som engagerar sig i panelsamtal om vikten av ungdomars meningsfulla
deltagande i samhällsutveckling för att säkerställa inkludering. Foto: UNA Tanzania.

Tanzanias FN-förbunds deltagande under CSOs Week och projektet ‘Vijana Jukwaani’ är
två exempel på hur viktigt civilsamhällets är för att säkerställa att alla involveras i
samhällsutveckling. Som praktikant ser jag på nära håll hur ungdomar, kvinnor och personer
med funktionsnedsättning får, med hjälp av Tanzanias FN-förbund, en möjlighet att påverka
sitt egna liv och skapa hållbara förändringar där fler inkluderas.

Malin Håkansson, Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer