Ungdomar som engagerar sig i en workshop om yrkesvägledning. Foto: UNA Tanzania.

Förra veckan lämnade vi Dar es Salaam för att åka till Arusha och delta i CSO Week, en
vecka där civilsamhällsorganisationer möts för att diskutera utmaningar och metoder för att
säkerställa att hela befolkningen involveras i samhällsutvecklingen. Årets tema var
lokalbefolkningens röst och utveckling vilket engagerade många och lyfte intressanta
perspektiv på samhällsutveckling.


Under veckan har Tanzanias FN-förbund bland annat arrangerat en workshop hos Tangeru-
institutet för 300 ungdomar om yrkesvägledning. Vi har även deltagit i seminarium om hur
digitalisering kan användas för att öka flickors tillgång till utbildning. Dessutom arrangerade
Tanzanias FN-förbundet ett panelsamtal om vikten av ungas deltagande och beslutsfattande
för hållbar utveckling.

Goodluck Willy, programansvarig på FN-förbundet Tanzania, talar under workshopen i
Tangeru om hur ungdomar kan skapa förändring genom att engagera sig för de Globala
Målen. Foto: UNA Tanzania

I Tanzania är 75% av befolkningen under 35 år och utgör därmed en majoritet av
befolkningen. Trots det är ungdomar ofta passiva aktörer och deras röst förbises i politiska
beslut. Det kan leda till att deras intressen inte tillgodoses i utvecklingsprojekt. För att
säkerställa att fler röster blir hörda och framförallt att marginaliserade grupper blir
prioriterade behöver unga involveras mer i dialoger. Under panelsamtalet lyftes det att
ungdomar inte endast behöver utrymme inom politiska beslut, utan behöver även ha ett
meningsfullt deltagande. Ungdomar behöver lära sig mer om hur de kan använda sin röst
och institutioner behöver ge en plattform till ungdomar. Projektet ‘Vijana Jukwaani’
(‘Ungdomars Scen’ på swahili) är ett exempel på hur FN-förbundet ger ungdomar en
plattform.

Genom projektet samlar FN-förbundet in önskemål om samhällsutveckling från ungdomar,
kvinnor och personer med funktionsnedsättning över hela landet. Önskemålen förmedlas
direkt till Tanzanias regering. Genom ‘Vijana Jukwaani’ får ungdomar, kvinnor och personer
med funktionsnedsättning inte bara en röst utan även en möjlighet att påverka nationell
politik.

Ungdomar som engagerar sig i panelsamtal om vikten av ungdomars meningsfulla
deltagande i samhällsutveckling för att säkerställa inkludering. Foto: UNA Tanzania.

Tanzanias FN-förbunds deltagande under CSOs Week och projektet ‘Vijana Jukwaani’ är
två exempel på hur viktigt civilsamhällets är för att säkerställa att alla involveras i
samhällsutveckling. Som praktikant ser jag på nära håll hur ungdomar, kvinnor och personer
med funktionsnedsättning får, med hjälp av Tanzanias FN-förbund, en möjlighet att påverka
sitt egna liv och skapa hållbara förändringar där fler inkluderas.

Malin Håkansson, Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer