fbpx
20 juli, 2022 / Blogg

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Denna gång stod SDG (Sustainable Development Goal) 4 (utbildning), 5 (jämställdhet), 14 (hav), 15 (biologisk mångfald) och 17 (partnerskap) i fokus, men många länder tar upp andra mål i sin nationella presentation, den så kallade VNR (Voluntary National Review).

Jag var med i Sveriges delegation som leddes av statssekreterare Anders Grönwall och jag deltog den andra av två veckor. Delegationen var ganska stor, men de flesta var bara med första veckan och någon dag eller två in i den andra. När jag var på plats var vi knappt tio delegater. Dagarna började med möte kl. 07.30 på den svenska FN-representationen, sedan turades vi om att sitta i svenska stolen, ta anteckningar och rapportera från de sessioner och VNR:s som konferensens program innehöll. Därtill hölls en rad sidoevent som anordnades av medlemsländer, FN-organ och olika organisationer. Jag hade fullt schema och dessutom tre kvällsmottagningar som jag ombads gå på, så det var intensiva och långa dagar.

Vad gäller HLPF så var jag med senast 2019 och jag kan konstatera att det sedan dess hänt massor och ingenting. Med massor menar jag att världen fått erfara konsekvenserna av såväl pandemin som nu senast Rysslands invasion av Ukraina – företeelser som fått och fortfarande får enorm negativ påverkan på arbetet med de globala målen. De senaste två åren har inga framsteg gjorts och mycket har gått bakåt, och om det konstaterades att arbetet gått för långsamt 2019 så är det nu akut – något som FN-chefen Guterres poängterade i sitt tal.

Utmaningarna är enorma och mest oroande är tillståndet med vår planet. Naturens rättigheter är ett begrepp jag inte hörde här 2019, och att näringslivet och börser runt om i världen nu agerar allt mer med hållbarhet i fokus var positiva tillskott. Hur kapital placeras får betydande effekter på de globala målen. Klimatförändringarna är som bekant redan ett reellt hot mot människor runt om i världen, och den lilla önationen Tuvalu presenterade en gripande VNR. De gav exempel på hur de drabbats av extrema oväder som är förödande, och representanten betonade att vi alla till syvende och sist sitter i samma kanot. Guterres har tidigare sagt att ”If we save Tuvalu, we save the world”, vilket understryker allvaret.

Årets HLPF påverkades också av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget motverkar uppfyllandet av Agenda 2030 på en rad områden, inte minst när det gäller SDG2, ingen hunger. Över 90 länder påverkas direkt negativt av kriget. Det var stundtals spänd stämning i förhandlingsrummen och Ukraina fick ofta långa applåder som stöd när de haft ordet.

Så har vi ingenting och med detta menar jag att medlemsländerna fortsatt rapporterar som de gjorde 2019, vilket innebär på mycket olika vis. Det är svårt att kunna bilda sig en uppfattning om det egentliga läget då vissa presenterar piffiga, reklamliknande filmer där alla fördelar och framgångar i landet lyfts. Andra är mer modesta och delger sina utmaningar och hur arbetet går. Vi diskuterade 2019 att någon form av struktur/mall att följa vore önskvärd, så som att på respektive mål delge främsta framgångarna vs utmaningarna. Jag lyfte detta på ett morgonmöte, och faktum är att Sverige och andra länder försökt åstadkomma förändring här, men det har inte mottagits väl. Det är främst G77-gruppen och Kina som är emot. Men EU och andra skulle kunna börja att rapportera på ett mer konkret, tydligt och strukturerat sätt, så kanske fler länder följer efter tänker jag.

För att sammanfatta årets HLPF så dominerades den av pandemins konsekvenser, kriget i Ukraina och klimatförändringarna. Till sist antogs också en ministerdeklaration. Trots allt elände och alla utmaningar är det hoppfullt att världens länder har en plattform för dialog att försöka hitta lösningar. Vi måste värna världssamfundet och arbeta med det som tidigare krig och förstörelse skapat. FN och den regelbaserade världsordningen betyder så mycket för så många, och något liknande tror jag vore omöjligt att skapa idag. Så stå upp för FN – Förenta Nationerna behövs verkligen mer än någonsin.

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer