fbpx

Jag är helt tagen av mina första fyra veckor här i Zimbabwe! Landet är fantastiskt ur flera perspektiv och de känslor som uppfyller mig mest är glädje, frustration och hoppfullhet. Glädje över att jag aldrig varit i ett land med så otroligt trevliga, vänliga och hjälpsamma människor. Överallt möts jag av hälsningsfraser och människor som mer än gärna bistår med råd, tips och hjälp utan att förvänta sig något i utbyte.

Frustrationen som möter mig är grundad på Zimbabwes svåra situation då de befinner sig i en ekonomisk kris där flera priser är högre än i Sverige. Bristen på kontanter är påtaglig och banksystemet ligger emellanåt nere vilket förhindrar kortbetalning. Samtidigt kämpar landet med hög arbetslöshet och begränsade möjligheter. Landet är dessutom tydligt utsatt för miljöproblem där torka, föroreningar, ohållbara jordbruk, avskogning, jorderosion och oönskad växtlighet ger konsekvenser som försvårar livsuppehället.

Trots dessa omständigheter genomströmmar hoppfullheten mig då Zimbabwes befolkning tycks vara resilienta och ständigt leverera innovativa lösningar på diverse problem som uppstår. Nya lösningar inom mobilbetalning och byteshandel har uppkommit. Drivna invånare syns längs gatorna där de säljer grönsaker, kläder och elektronik. Nya yrken mer anpassade för klimatförändringarna har börjat ta form. Glädje och engagemang tycks bestå hos de människor jag har mött, trots deras stundtals svåra situation.

Jag kunde inte ha fått ett bättre välkomnande utav mina kollegor på FN-förbundet i Zimbabwe! Dessa fantastiska människor har kommit att bli mina vänner och vi arbetar för tillfället med en rad olika projekt för att främja mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fred i Zimbabwe. Vi delar drivkraften, viljan och ambitionen att skapa en bättre värld tillsammans, och under hösten ser jag fram emot att återkomma med projektens resultat! Sammanfattningsvis stormtrivs jag i mitt nya hemland och möts varje dag av nya upplevelser där jag lär känna landet bättre!

 

Matilda Lund
Internationell praktikant i Zimbabwe

Foto: Munyaradzi Mark Makura. FN-förbundet i Zimbabwe uppmärksammade Internationella Fredsdagen i september. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer