fbpx
Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg.
28 april, 2023 / Blogg

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Sverige är som bekant ordförandeland i EU till och med juni. Som en del i detta arrangerades nyligen en högnivåkonferens på temat mänskliga rättigheter. Den sammanhållande rubriken för de två dagarnas samtal och föredrag var ”Institutional protection of fundamental rights in times of crises”. Omkring 100 delegater från ett tjugotal länder deltog och flera paneler berörde frågor kopplade till temat. Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg var värd och deltog under konferensen som hölls i Lund, kanske för att Institutet för mänskliga rättigheter nyligen etablerades där – något som många på konferensen uttryckte stor uppskattning över.

Jag tar med mig flera intryck från dessa dagar. Vad gäller de föredrag och diskussioner jag deltog i, så är den ökande spridningen av desinformation och den snabba utvecklingen av AI två fenomen som oroar särskilt. FN:s särskilda rapportör för åsikts- och yttrandefrihet, Irene Khan, pekade på bristande tillit hos allmänheten och att olika uppfattningar råder om vad som de facto är desinformation. Utvecklingen av AI är en utmaning, men information manipuleras inte av teknologin utan av människan. Standarder, gemensamma ramverk och lagstiftning behövs. Vi kan slå tillbaka desinformation genom att använda yttrandefriheten, menade FN-rapportören.

Samtidigt som konferensen hölls, och samtidigt som Sverige fick beröm av andra medlemsländer för inrättandet av MR-institutet, kom politiska krav på nedläggning av institutet. Dag två meddelade jämställdhetsministern i nyheterna att hon inte kunde ge besked om dess fortsatta existens. FN-förbundet har genom åren höjt stämman för att en oberoende MR-institution ska inrättas i enlighet med FN:s så kallade Parisprinciper. Att Sverige inte haft en MR-institution har lett till återkommande kritik från FN och många medlemsländer när Sverige granskats om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.

I januari förra året inrättades äntligen Institutet för mänskliga rättigheter men nu höjs alltså röster för att det ska läggas ner. Temat för Sveriges högnivåkonferens ter sig plötsligt märkligt. Nog går det åter att konstatera att vi lever i en besynnerlig tid.

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer