fbpx
Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg.
28 april, 2023 / Blogg

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Sverige är som bekant ordförandeland i EU till och med juni. Som en del i detta arrangerades nyligen en högnivåkonferens på temat mänskliga rättigheter. Den sammanhållande rubriken för de två dagarnas samtal och föredrag var ”Institutional protection of fundamental rights in times of crises”. Omkring 100 delegater från ett tjugotal länder deltog och flera paneler berörde frågor kopplade till temat. Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg var värd och deltog under konferensen som hölls i Lund, kanske för att Institutet för mänskliga rättigheter nyligen etablerades där – något som många på konferensen uttryckte stor uppskattning över.

Jag tar med mig flera intryck från dessa dagar. Vad gäller de föredrag och diskussioner jag deltog i, så är den ökande spridningen av desinformation och den snabba utvecklingen av AI två fenomen som oroar särskilt. FN:s särskilda rapportör för åsikts- och yttrandefrihet, Irene Khan, pekade på bristande tillit hos allmänheten och att olika uppfattningar råder om vad som de facto är desinformation. Utvecklingen av AI är en utmaning, men information manipuleras inte av teknologin utan av människan. Standarder, gemensamma ramverk och lagstiftning behövs. Vi kan slå tillbaka desinformation genom att använda yttrandefriheten, menade FN-rapportören.

Samtidigt som konferensen hölls, och samtidigt som Sverige fick beröm av andra medlemsländer för inrättandet av MR-institutet, kom politiska krav på nedläggning av institutet. Dag två meddelade jämställdhetsministern i nyheterna att hon inte kunde ge besked om dess fortsatta existens. FN-förbundet har genom åren höjt stämman för att en oberoende MR-institution ska inrättas i enlighet med FN:s så kallade Parisprinciper. Att Sverige inte haft en MR-institution har lett till återkommande kritik från FN och många medlemsländer när Sverige granskats om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.

I januari förra året inrättades äntligen Institutet för mänskliga rättigheter men nu höjs alltså röster för att det ska läggas ner. Temat för Sveriges högnivåkonferens ter sig plötsligt märkligt. Nog går det åter att konstatera att vi lever i en besynnerlig tid.

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer