fbpx
Koll & kommentar
FN-soldat
29 mars, 2022 / Blogg

Kan FN skicka sina fredsbevarande trupper till Ukraina?

Många ställer sig frågan om det går att skicka fredsbevarande styrkor till Ukraina och hur det isåfall skulle se ut. FN-förbundets seniore rådgivare i freds- och säkerhetsfrågor Jens Petersson reder ut saken.

Efter att Polens regering sagt att man vill se en fredsbevarande insats i Ukraina har jag fått en hel del frågor om det vore möjligt eller inte. Det kan låta enkelt, men vänta bara tills jag försökt förklara det…

Med fredsbevarande insatser avses i regel en till stor del militär insats som sätts in med de inblandade statsparternas samtycke, ofta för att skydda en överenskommen vapenvila. Styrkan har i regel förmåga och mandat att skydda sig självt, men ambitionen är generellt sett att undvika våldsanvändning.

Oftast är det FN:s fredsbevarande insatser vi tänker på och traditionellt sett har de ofta haft just den karaktär som här beskrivs.

FN:s möjlighet att använda militärt våld finns egentligen bara inskriven i kapitel VII i FN-stadgan och då är det inte i fredsbevarande syfte som möjligheten beskrivs utan i lägen som snarare bör beskrivas som fredsframtvingande. Att kunna använda fredsbevarande insatser med parternas samtycke är en uppfinning som till stor del bär Dag Hammarskjölds namn och det är sådana insatser som FN i regel förknippas med.

Här syns dock en viss förändring över tid och inom FN:s fredsbevarande insatser finns exempel på mer robust våldsanvändning. Det går att diskutera om det inte vore rimligare att i vissa lägen kalla dessa fredsframtvingande eller att använda samlingsnamn som fredsfrämjande eller helt enkelt bara fredsoperationer.

Beslut om såväl fredsframtvingande som fredsbevarande FN-styrkor tas normalt av FN:s säkerhetsråd. Här finns dock historiska undantag. En av de första fredsinsatserna från FN:s sida, UNEF-insatsen i Sinai med start 1956, beslutades till exempel av FN:s generalförsamling efter att Storbritannien och Frankrike stoppat ett beslut i säkerhetsrådet.

FN har inga egna stående trupper utan förlitar sig på truppbidrag från medlemsstaterna. FN kan också ge mandat för andra organisationer att utföra fredsoperationer. FN har inte heller patent på fredsbevarande insatser utan det finns till exempel fredsbevarande insatser beslutade av regionala organisationer som Afrikanska Unionen.

Det Polen föreslagit är en militär insats ledd av Nato eller annan större organisation (jag tolkar detta själv som FN) för att till exempel skydda transporter av humanitära insatser inne i Ukraina och att styrkan ska ha förmåga att försvara sig själv. Uppgiftsmässigt låter detta som en traditionell fredsbevarande insats, men sammanhanget – att den skulle agera utan samtycke från den ryska parten i konflikten – gör det rätt troligt att den snart skulle övergå i en aktivt stridande roll och att Nato därmed drogs in i konflikten fullt ut. Idén har därför inte fått starkt stöd heller inom Nato.

Utan mandat från FN är också ordvalet olyckligt i sig självt. Vi har redan sett Putin missbruka ordet ”fredsbevarande” och en Nato-ledd insats, utanför Nato-ländernas gränser, och utan mandat från FN borde inte göra det samma. Tala i så fall hellre om en insats till stöd för Ukrainas legitima försvarskrig.

Men kunde då inte FN ge en sådan insats ett mandat? Jo, men via den normala vägen i säkerhetsrådet skulle det krävas att Ryssland inte lade in sitt veto mot den. Att leka med tanken på att istället ta ett lite nytänkande beslut om insats i FN:s generalförsamling är lockande men här, likaväl som inom Nato, är staternas ovilja att hamna i öppen konflikt med Ryssland tydlig.

Jag håller det dock för troligt att det kommer ett läge då alla parter upplever sig tjäna på att åtminstone inte stoppa en fredsbevarande insats i Ukraina. Det är också bra om förberedelser för en sådan börjar göras redan nu. Men för att den verkligen ska bli av kommer det nog att krävas någon form av vapenvila eller bräcklig fred att bevara. 

Jens Petersson
Senior rådgivare i freds- och säkerhetsfrågor

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer