fbpx
Foto: UNsplash/Yiran Yang
28 december, 2022 / Blogg

Gott nytt 1998!

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många andra konflikter som förmörkats – eller åtminstone inte kommit närmare en lösning – under året. Mali, Centralafrikanska republiken, Syrien och så vidare. 

Det bär mig därför emot att säga ”gott nytt 2023!”. Det ringer falskt helt enkelt. Även om det är en stilla önskan så känns det som att tidsandan redan avgjort att det nya året också kommer att bli tungt och svårt. 

Låt mig i stället önska ett ”gott nytt 1998!”.  

Andra hälften av 1990-talet var en fantastisk tid för framsteg i fredsarbetet. Till exempel uttalade Internationella domstolen den 8 juli 1996 att det generellt sett är förbjudet att hota med kärnvapenkrig och att kärnvapenstaterna är skyldiga att slutföra förhandlingar om avskaffande av sina kärnvapenarsenaler.  

Året därpå kulminerade en folkrörelsekampanjs ansträngningar för att förbjuda personminor i en konvention mot dessa och ett Nobelpris till oss som kampanjade. 

1998 utmynnade en annan folkrörelsekampanj i att stadgarna för en permanent internationell krigsförbrytardomstol, International Criminal Court (ICC) kunde antas av diplomater vid en konferens i Rom den 17 juli. 

Inom loppet av lite styvt två år togs alltså avgörande steg för att vi skulle få en värld utan kärnvapen, utan personminor och utan krigsförbrytelser. En fantastisk tid! 

2022 lever vi i stället i en tid när Ryssland hotar med kärnvapenkrig, använder personminor och begår krigsförbrytelser i Ukraina. 

Problemet, som så ofta i FN:s värld, är att vi inte lyckats få alla stater att ansluta sig till – och strikt följa – avtal, normer och överenskommelser. Detta är förstås inte FN:s fel utan skulden måste läggas på de stater som envist sätter nationellt egenintresse framför multilateral nytta. 

Sakta men säkert kommer dock historien att visa vilka stater som agerat rättfärdigt och vilka som får stå med skammen. När vi nu går in i det nya året tycker jag därför att det finns skäl att göra det till jubileumsår för de goda krafterna och ett år då krigsförbrytare ställs till ansvar.  

Ett kvarts sekel har passerat sedan 1998. Den 17 juli firar Internationella brottmålsdomstolen (ICC) sin 25-årsdag. Den 9 december har också tre kvarts sekel passerat sedan folkmordskonventionen skrevs under 1948. Det tar tid, men vi fixar det här! ”Gott nytt 2023!”, trots allt. 

Jens Petersson 
Senior rådgivare i fredsfrågor 

PS. En nyårsgåva till arbetet mot personminor är aldrig fel! Skänk en gåva på www.fn.se/minor.    

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer