fbpx
Foto: UNsplash/Yiran Yang
28 december, 2022 / Blogg

Gott nytt 1998!

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många andra konflikter som förmörkats – eller åtminstone inte kommit närmare en lösning – under året. Mali, Centralafrikanska republiken, Syrien och så vidare. 

Det bär mig därför emot att säga ”gott nytt 2023!”. Det ringer falskt helt enkelt. Även om det är en stilla önskan så känns det som att tidsandan redan avgjort att det nya året också kommer att bli tungt och svårt. 

Låt mig i stället önska ett ”gott nytt 1998!”.  

Andra hälften av 1990-talet var en fantastisk tid för framsteg i fredsarbetet. Till exempel uttalade Internationella domstolen den 8 juli 1996 att det generellt sett är förbjudet att hota med kärnvapenkrig och att kärnvapenstaterna är skyldiga att slutföra förhandlingar om avskaffande av sina kärnvapenarsenaler.  

Året därpå kulminerade en folkrörelsekampanjs ansträngningar för att förbjuda personminor i en konvention mot dessa och ett Nobelpris till oss som kampanjade. 

1998 utmynnade en annan folkrörelsekampanj i att stadgarna för en permanent internationell krigsförbrytardomstol, International Criminal Court (ICC) kunde antas av diplomater vid en konferens i Rom den 17 juli. 

Inom loppet av lite styvt två år togs alltså avgörande steg för att vi skulle få en värld utan kärnvapen, utan personminor och utan krigsförbrytelser. En fantastisk tid! 

2022 lever vi i stället i en tid när Ryssland hotar med kärnvapenkrig, använder personminor och begår krigsförbrytelser i Ukraina. 

Problemet, som så ofta i FN:s värld, är att vi inte lyckats få alla stater att ansluta sig till – och strikt följa – avtal, normer och överenskommelser. Detta är förstås inte FN:s fel utan skulden måste läggas på de stater som envist sätter nationellt egenintresse framför multilateral nytta. 

Sakta men säkert kommer dock historien att visa vilka stater som agerat rättfärdigt och vilka som får stå med skammen. När vi nu går in i det nya året tycker jag därför att det finns skäl att göra det till jubileumsår för de goda krafterna och ett år då krigsförbrytare ställs till ansvar.  

Ett kvarts sekel har passerat sedan 1998. Den 17 juli firar Internationella brottmålsdomstolen (ICC) sin 25-årsdag. Den 9 december har också tre kvarts sekel passerat sedan folkmordskonventionen skrevs under 1948. Det tar tid, men vi fixar det här! ”Gott nytt 2023!”, trots allt. 

Jens Petersson 
Senior rådgivare i fredsfrågor 

PS. En nyårsgåva till arbetet mot personminor är aldrig fel! Skänk en gåva på www.fn.se/minor.    

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Världen måste hålla ihop för Ukraina

02 februari, 2023 / Nyheter

Svenska FN-förbundet riktar kritik mot två FN-experters uttalande om att låta ryska och belarusiska idrottare tävla i OS. Omvärlden måste fortsätta förmå Ryssland att upphöra med sitt brott mot FN-stadgan, säger förbundet.

Läs mer

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Läs mer

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

FN och en världsordning i krig och fred

22 december, 2022 / Blogg

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer

FN-förbundets internationella program: Unga driver förändring 

14 december, 2022 / Världshorisont

Genom samarbete med FN-förbund runt om i världen bidrar Svenska FN-förbundet till demokratisk utveckling globalt. Systerförbunden i Armenien, Georgien och Tanzania satsar på unga som förändringsaktörer i sina länder. 

Läs mer