fbpx
31 januari, 2018 / Blogg

Ett föredöme för Sverige

När det gäller mänskliga rättigheter ligger Norge steget före Sverige. Den norska regeringen har ratificerat ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter och stortinget har etablerat en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter som får högsta betyg av FN. För att få en närmare bild av de norska framgångarna besökte vi förra veckan vår systerorganisation i Norge. Vi träffade även MR-experten Petter Wille som efter karriär i norska UD nu är chef för den norska MR-institutionen.

Tidigare var den norska MR-institutionen knuten till Utbildningsdepartementet men den placerades efter rekommendationer från FN raskt under stortinget och inrättades som en helt egen myndighet med brett MR-mandat, stöd i lag, samarbete med civilsamhället och finansiering med statliga medel – helt enligt FN:s Parisprinciper från 1993.

Från FN-förbundets sida har vi under flera år förordat en svensk modell där en fristående MR-institution inrättas under riksdagen, precis som i Norge. När nu frågan skyfflats mellan regering och riksdag och tillbaka skulle en annan intressant lösning kunna vara att titta på de tyska och danska modellerna. Där har frågan om oberoendet hanterats genom inrättandet av en styrelse med samhällsaktörer som arbetar med mänskliga rättigheter. Hur det kan göras i Sverige förklarade vi tillsammans med andra organisationer i en artikel i Svenska Dagbladet nyligen.

Det är hög tid för Sverige att lägga in en högre växel om vi vill tillhöra de länder som likt Norge sätter mänskliga rättigheter högt på dagordningen.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer