fbpx
Annelie Börjesson deltog i högnivåmötet 2019 om Agenda 2030 i FN-högkvarteret i New York.
19 september, 2023 / Blogg

De globala målen är vår kompass

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York.

Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i FN-högkvarteret i New York. På dagordningen står frågor som de globala målen, klimatet och utvecklingsfinansiering. Högnivåmötet om de globala målen rivstartade med antagandet av en politisk deklaration om behovet att skynda på arbetet med hållbarhetsfrågorna.

Sverige representeras i New York av en stark delegation där såväl statsminister Ulf Kristersson som utrikesminister Tobias Billström och utrikeshandels- och biståndsminister Johan Forsell ingår. De två sistnämnda samlade nyligen det svenska civilsamhället för att informera om de svenska prioriteringarna inför FN-veckan.

Billström konstaterande att världsläget är sällsynt utmanande och jag tror att alla som befann sig i rummet höll med. Huvudskälet är Rysslands olagliga och oprovocerade anfallskrig mot Ukraina. FN:s generalförsamling har fördömt invasionen i sex resolutioner. Sverige ska verka för fortsatt ansvarsutkrävande och starkt och långsiktigt stöd till Ukraina, enligt Billström som varnade för att Ryssland försöker skapa sprickor och polarisering i världssamfundet. Att motverka falska ryska narrativ är en uttalad uppgift för Sverige, sa utrikesministern.

Biståndsminister Forssell talade uttryckligen om Agenda 2030 och de globala målen, vilket regeringen sällan gör. Han uttalade också en förhoppning om att under SDG-toppmötet få en klar bild av var vi befinner oss. Jag tänker att vi redan vet tillräckligt för att konstatera det vi vet sedan länge: vi måste agera mer och vi måste agera fortare. Forssell pekade på utmaningen att mobilisera tillräckligt med resurser och investeringar. Biståndsministern framhöll som så många gånger förr att handel krävs för att länder ska kunna lämna fattigdom. Han underströk också att Sverige fortsatt ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet.

Andra diskussioner under högnivåveckan rör klimatförändringarna, global hälsa samt AI. Under veckan håller också Sverige enskilda möten med ledare från muslimska länder.

Utrikesminister Billström betonade att det finns höga förväntningar på transparens och effektivitet, samtidigt som Sverige månar om den regelbaserade världsordningen och multilateralismen. ”Sverige är en kritisk men konstruktiv vän till FN”, sammanfattade bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell regeringens hållning.

Denna syn på FN måste gå hand i hand med genuint engagemang och politiskt stöd. Utmaningarna för världsorganisationen är många och stora, men en kompass finns i form av de globala målen. Jag hoppas att vår regering inser detta och agerar därefter.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer