fbpx
Annelie Börjesson deltog i högnivåmötet 2019 om Agenda 2030 i FN-högkvarteret i New York.
19 september, 2023 / Blogg

De globala målen är vår kompass

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York.

Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i FN-högkvarteret i New York. På dagordningen står frågor som de globala målen, klimatet och utvecklingsfinansiering. Högnivåmötet om de globala målen rivstartade med antagandet av en politisk deklaration om behovet att skynda på arbetet med hållbarhetsfrågorna.

Sverige representeras i New York av en stark delegation där såväl statsminister Ulf Kristersson som utrikesminister Tobias Billström och utrikeshandels- och biståndsminister Johan Forsell ingår. De två sistnämnda samlade nyligen det svenska civilsamhället för att informera om de svenska prioriteringarna inför FN-veckan.

Billström konstaterande att världsläget är sällsynt utmanande och jag tror att alla som befann sig i rummet höll med. Huvudskälet är Rysslands olagliga och oprovocerade anfallskrig mot Ukraina. FN:s generalförsamling har fördömt invasionen i sex resolutioner. Sverige ska verka för fortsatt ansvarsutkrävande och starkt och långsiktigt stöd till Ukraina, enligt Billström som varnade för att Ryssland försöker skapa sprickor och polarisering i världssamfundet. Att motverka falska ryska narrativ är en uttalad uppgift för Sverige, sa utrikesministern.

Biståndsminister Forssell talade uttryckligen om Agenda 2030 och de globala målen, vilket regeringen sällan gör. Han uttalade också en förhoppning om att under SDG-toppmötet få en klar bild av var vi befinner oss. Jag tänker att vi redan vet tillräckligt för att konstatera det vi vet sedan länge: vi måste agera mer och vi måste agera fortare. Forssell pekade på utmaningen att mobilisera tillräckligt med resurser och investeringar. Biståndsministern framhöll som så många gånger förr att handel krävs för att länder ska kunna lämna fattigdom. Han underströk också att Sverige fortsatt ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet.

Andra diskussioner under högnivåveckan rör klimatförändringarna, global hälsa samt AI. Under veckan håller också Sverige enskilda möten med ledare från muslimska länder.

Utrikesminister Billström betonade att det finns höga förväntningar på transparens och effektivitet, samtidigt som Sverige månar om den regelbaserade världsordningen och multilateralismen. ”Sverige är en kritisk men konstruktiv vän till FN”, sammanfattade bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell regeringens hållning.

Denna syn på FN måste gå hand i hand med genuint engagemang och politiskt stöd. Utmaningarna för världsorganisationen är många och stora, men en kompass finns i form av de globala målen. Jag hoppas att vår regering inser detta och agerar därefter.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer