fbpx

Efter ett par månader i Tanzania uppmärksammas jag fortfarande på skillnader och likheter mellan här och hemma i Sverige. De uppenbara skillnaderna slog mig direkt, som Tanzanias tidssystem eller att man i landet, som i andra tidigare engelska kolonier, kör bil på vänster sida av vägen. Och på vägen till centrum första veckan i Tanzania såg jag människor plocka vattenflaskor från ett gigantiskt sopberg på Dar es Salaams soptipp för att kunna försörja sig.

Med det är inte längre de stora och uppenbarligen skillnaderna jag tänker på, utan mer de små som jag stöter på i vardagen. Som när jag frågar efter vägen och inte bara blir pekad i rätt riktning, utan faktiskt guidad dit jag ska. Om personen som följer med mig har något ärende åt den riktningen spelar ingen roll, här hjälper man varandra. Det handlar om inställningen till livet. Jag tycker att folk i Tanzania har en mer positiv inställning till livet samt en vänlighet och en öppenhet att vilja hjälpa andra människor. Det är förmodligen det som gör att jag känner mig så välkommen.

Det som har varit svårast att vänja sig vid är tanzaniers inställningen till tid. Tanzanias tidssystem skiljer sig markant från det vi är vana med i Sverige. De använder ett slags tolvtimmarssystem, där både kl 06 och 18 egentligen är kl 12. Klockan 07 är därför klockan ett, kl 08 är två osv. Under Sidas förberedelsekurs i Härnösand tidigare i somras berättade vår kursledare om ett kongolesiskt ordspråk. ”God gave Europeans the watch, but Africans the time”. Under min första vecka på kontoret anordnade vi en workshop om ungdomars inflytande och hade olika föreningar på besök. Mötet var sagt att börja klockan 10. 9.59 stod jag redo vid dörren att hälsa alla välkomna, men det skulle dröja ytterligare en dryg timme innan alla var på plats och vi kunde påbörja mötet. Ett möte som börjar en timme sent i Tanzania är hamna shida, inga problem.

FN-förbundet i Tanzania arbetar intensivt med Agenda 2030, speciellt med att inkludera den civila sektorn i processen och att lyfta in sociala och ekologiska aspekter i utvecklingsarbetet. Det är nödvändigt eftersom regeringen mest fokuserar på ekonomisk tillväxt. Hittills har mina uppgifter på förbundet bestått av att utveckla nya projektidéer, skriva projektansökningar och rapporter, förbereda presentationer och gå på möten och workshops. Dessvärre var några av de första workshops jag gick på helt på swahili, men det löste jag genom att sätta mig bredvid notarien och live-läsa protokollet som skrevs på engelska. Numera börjar språket lossna för mig och jag kan prata om fotboll, musik och samhällsfrågor med de människor jag träffar.

 

Hannes Berggren
Internationell praktikant i Tanzania

Bildtext: På World Tourism Day klättrade jag (t.h) och UNA Tanzanias generalsekreterare Reynald Maeda (i mitten) Kilimanjaro tillsammans med medlemmar från FN-förbundet i  Tanzanias ungdomsorganisation, YUNA. Till vänster i bild syns Marx, en av arrangörerna från YUNA.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer