fbpx
Koll & kommentar
Nu surrar det i kupor och blommor. Bina ger oss både pollinatörstjänster och honung.
21 maj, 2021 / Blogg

Artrikedomen viktig för vår överlevnad

Nu surrar och kvittrar det och fjärilar och bin flyger från blomma till blomma – men 27 procent av världens arter är hotade. Den 22 maj firar vi internationella dagen för biologisk mångfald.

Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj har i år temat ”We are part of the solution” – vi är en del av lösningen. Det är en fortsättning på förra årets tema som var ”Our solutions are in nature” – våra lösningar ligger i naturen. Människan är beroende av de ekosystem som vi är en del av. Vi får hjälp av det som kallas för ekosystemtjänster för att bland annat rena vår luft och våra vatten och pollinera våra grödor. I dag hotas den ekologiska balansen i haven och på land både i Sverige och på andra håll i världen.

Enligt Statistiska centralbyrån ökar förlusten av rödlistade arter i flera artgrupper i Sverige. Särskilt drabbade är fåglar och bin. Av världens 116 000 arter finns 27 procent på den globala rödlistan vilket innebär att 31 000 arter är hotade.

FN:s konvention om biologisk mångfald antogs 1992 under konferensen Earth Summit i Rio de Janeiro. I dag har alla FN:s medlemsstater utom USA skrivit under och ratificerat konventionen.

FN:s femtonde konferens om biologisk mångfald som skulle ha hållits i oktober 2020 äger rum ett år senare i oktober 2021 i Kunming, Kina. Konferensen är kopplad till konventionen om biologisk mångfald och mötet ska bland annat granska hur det har gått med den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020.

År 2010 sattes också mål för arbetet under ett möte i Aichi i Japan. Även de målen gällde fram till 2020. Den avslutande rapporten som publicerades 2020 visade att bara ett fåtal av 60 kriterier var uppnådda. Drygt hälften visade någon grad av framgång och resten stod stilla eller gick bakåt.

Ett nytt ramverk för biologisk mångfald förhandlas nu med förhoppningen att det ska antas under konferensen i Kunming. Världens länder måste på allvar inse riskerna med förlusten av biologisk mångfald och vidta åtgärder för att förstärka och i möjligaste mån återskapa hotade ekosystem.

I väntan på att världens länder kommer överens om nya ambitiösa mål för det globala arbetet för biologisk mångfald kan vi se till att inte bidra till försämringen. Alla kan bidra genom att odla blommor som pollinatörer tycker om, bygga insektshotell och handla mat som stärker det ekologiska jordbruket. Det är också en bra idé att lära sig mer om varför svenska våtmarker, naturbeten och strandängar är viktiga tillgångar och hur de bidrar till den biologiska mångfalden.

Malin Åberg Aas
Senior rådgivare för hållbar utveckling

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer