Nu surrar det i kupor och blommor. Bina ger oss både pollinatörstjänster och honung.
21 maj, 2021 / Blogg

Artrikedomen viktig för vår överlevnad

Nu surrar och kvittrar det och fjärilar och bin flyger från blomma till blomma – men 27 procent av världens arter är hotade. Den 22 maj firar vi internationella dagen för biologisk mångfald.

Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj har i år temat ”We are part of the solution” – vi är en del av lösningen. Det är en fortsättning på förra årets tema som var ”Our solutions are in nature” – våra lösningar ligger i naturen. Människan är beroende av de ekosystem som vi är en del av. Vi får hjälp av det som kallas för ekosystemtjänster för att bland annat rena vår luft och våra vatten och pollinera våra grödor. I dag hotas den ekologiska balansen i haven och på land både i Sverige och på andra håll i världen.

Enligt Statistiska centralbyrån ökar förlusten av rödlistade arter i flera artgrupper i Sverige. Särskilt drabbade är fåglar och bin. Av världens 116 000 arter finns 27 procent på den globala rödlistan vilket innebär att 31 000 arter är hotade.

FN:s konvention om biologisk mångfald antogs 1992 under konferensen Earth Summit i Rio de Janeiro. I dag har alla FN:s medlemsstater utom USA skrivit under och ratificerat konventionen.

FN:s femtonde konferens om biologisk mångfald som skulle ha hållits i oktober 2020 äger rum ett år senare i oktober 2021 i Kunming, Kina. Konferensen är kopplad till konventionen om biologisk mångfald och mötet ska bland annat granska hur det har gått med den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020.

År 2010 sattes också mål för arbetet under ett möte i Aichi i Japan. Även de målen gällde fram till 2020. Den avslutande rapporten som publicerades 2020 visade att bara ett fåtal av 60 kriterier var uppnådda. Drygt hälften visade någon grad av framgång och resten stod stilla eller gick bakåt.

Ett nytt ramverk för biologisk mångfald förhandlas nu med förhoppningen att det ska antas under konferensen i Kunming. Världens länder måste på allvar inse riskerna med förlusten av biologisk mångfald och vidta åtgärder för att förstärka och i möjligaste mån återskapa hotade ekosystem.

I väntan på att världens länder kommer överens om nya ambitiösa mål för det globala arbetet för biologisk mångfald kan vi se till att inte bidra till försämringen. Alla kan bidra genom att odla blommor som pollinatörer tycker om, bygga insektshotell och handla mat som stärker det ekologiska jordbruket. Det är också en bra idé att lära sig mer om varför svenska våtmarker, naturbeten och strandängar är viktiga tillgångar och hur de bidrar till den biologiska mångfalden.

Malin Åberg Aas
Senior rådgivare för hållbar utveckling

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer