Nu surrar det i kupor och blommor. Bina ger oss både pollinatörstjänster och honung.
21 maj, 2021 / Blogg

Artrikedomen viktig för vår överlevnad

Nu surrar och kvittrar det och fjärilar och bin flyger från blomma till blomma – men 27 procent av världens arter är hotade. Den 22 maj firar vi internationella dagen för biologisk mångfald.

Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj har i år temat ”We are part of the solution” – vi är en del av lösningen. Det är en fortsättning på förra årets tema som var ”Our solutions are in nature” – våra lösningar ligger i naturen. Människan är beroende av de ekosystem som vi är en del av. Vi får hjälp av det som kallas för ekosystemtjänster för att bland annat rena vår luft och våra vatten och pollinera våra grödor. I dag hotas den ekologiska balansen i haven och på land både i Sverige och på andra håll i världen.

Enligt Statistiska centralbyrån ökar förlusten av rödlistade arter i flera artgrupper i Sverige. Särskilt drabbade är fåglar och bin. Av världens 116 000 arter finns 27 procent på den globala rödlistan vilket innebär att 31 000 arter är hotade.

FN:s konvention om biologisk mångfald antogs 1992 under konferensen Earth Summit i Rio de Janeiro. I dag har alla FN:s medlemsstater utom USA skrivit under och ratificerat konventionen.

FN:s femtonde konferens om biologisk mångfald som skulle ha hållits i oktober 2020 äger rum ett år senare i oktober 2021 i Kunming, Kina. Konferensen är kopplad till konventionen om biologisk mångfald och mötet ska bland annat granska hur det har gått med den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020.

År 2010 sattes också mål för arbetet under ett möte i Aichi i Japan. Även de målen gällde fram till 2020. Den avslutande rapporten som publicerades 2020 visade att bara ett fåtal av 60 kriterier var uppnådda. Drygt hälften visade någon grad av framgång och resten stod stilla eller gick bakåt.

Ett nytt ramverk för biologisk mångfald förhandlas nu med förhoppningen att det ska antas under konferensen i Kunming. Världens länder måste på allvar inse riskerna med förlusten av biologisk mångfald och vidta åtgärder för att förstärka och i möjligaste mån återskapa hotade ekosystem.

I väntan på att världens länder kommer överens om nya ambitiösa mål för det globala arbetet för biologisk mångfald kan vi se till att inte bidra till försämringen. Alla kan bidra genom att odla blommor som pollinatörer tycker om, bygga insektshotell och handla mat som stärker det ekologiska jordbruket. Det är också en bra idé att lära sig mer om varför svenska våtmarker, naturbeten och strandängar är viktiga tillgångar och hur de bidrar till den biologiska mångfalden.

Malin Åberg Aas
Senior rådgivare för hållbar utveckling

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktigt samarbete stärker civilsamhället

18 juni, 2021 / Världshorisont

Tillsammans med fyra systerförbund bedriver Svenska FN-förbundet utvecklingssamarbete för att stärka den globala FN-rörelsen och bidra till hållbar utveckling. Pandemin och väpnade konflikter har medfört stora utmaningar under året som gått.

Läs mer

Klimat och kärnvapen i fokus vid FN-förbundets kongress

16 juni, 2021 / Nyheter

Svenska FN-förbundet höll sin första digitala kongress den 12-13 juni. Ett nytt måldokument med tydliga prioriteringar blev det mest påtagliga resultatet.

Läs mer

Annelie Börjesson fortsätter som ordförande i Svenska FN-förbundet

12 juni, 2021 / Pressmeddelanden

Annelie Börjesson, Göteborg, valdes på lördagen till ordförande i Svenska FN-förbundet under ytterligare en treårsperiod. Förbundets digitala kongress valde också en ny styrelse.

Läs mer

Tillsammans för en hållbar framtid – FN-förbundets kongress

11 juni, 2021 / Nyheter

Klimatet, Agenda 2030 och FN-samarbetet efter pandemin står på programmet när Svenska FN-förbundet håller sin första digitala kongress den 12-13 juni.

Läs mer

Nätverksarbete för ett starkare FN

09 juni, 2021 / Världshorisont

Att samverka med likasinnade kan öka chansen att få genomslag för politiska förslag. FN-förbundet stärker nu sitt samarbete med organisationer och nätverk som delar målet om ett starkare FN, skriver FN-förbundets Pekka Johansson.

Läs mer

Ekosystemen i fokus på Världsmiljödagen

04 juni, 2021 / Nyheter

Världsmiljödagen infaller varje år den 5 juni. I år är vikten av att återställa ekosystemen i fokus. För FN:s miljöorgan UNEP är ekosystem och biologisk mångfald prioriterade områden.

Läs mer

Pandemin hotar decenniers utvecklingsarbete

01 juni, 2021 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och ojämlikhet är några av pandemins effekter, enligt en ny FN-rapport om arbetet med Agenda 2030. Ekonomisk tillbakagång, minskad handel och ökad arbetslöshet är andra exempel på att krisen hotar arbetet för hållbar utveckling.

Läs mer

Om inte jag, vem då?

28 maj, 2021 / Blogg

Hur är det att vara svensk FN-soldat? Inför internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal bloggar den f.d. FN-soldaten Dag Enander om sin tid med Minusma i Mali.

Läs mer

Vi måste prata om mens!

28 maj, 2021 / Blogg

På internationella mensdagen skriver vår ambassadör Gabriella Ek Hällzon om vikten av att normalisera och uppmärksamma mensen.

Läs mer