fbpx
Nu surrar det i kupor och blommor. Bina ger oss både pollinatörstjänster och honung.
21 maj, 2021 / Blogg

Artrikedomen viktig för vår överlevnad

Nu surrar och kvittrar det och fjärilar och bin flyger från blomma till blomma – men 27 procent av världens arter är hotade. Den 22 maj firar vi internationella dagen för biologisk mångfald.

Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj har i år temat ”We are part of the solution” – vi är en del av lösningen. Det är en fortsättning på förra årets tema som var ”Our solutions are in nature” – våra lösningar ligger i naturen. Människan är beroende av de ekosystem som vi är en del av. Vi får hjälp av det som kallas för ekosystemtjänster för att bland annat rena vår luft och våra vatten och pollinera våra grödor. I dag hotas den ekologiska balansen i haven och på land både i Sverige och på andra håll i världen.

Enligt Statistiska centralbyrån ökar förlusten av rödlistade arter i flera artgrupper i Sverige. Särskilt drabbade är fåglar och bin. Av världens 116 000 arter finns 27 procent på den globala rödlistan vilket innebär att 31 000 arter är hotade.

FN:s konvention om biologisk mångfald antogs 1992 under konferensen Earth Summit i Rio de Janeiro. I dag har alla FN:s medlemsstater utom USA skrivit under och ratificerat konventionen.

FN:s femtonde konferens om biologisk mångfald som skulle ha hållits i oktober 2020 äger rum ett år senare i oktober 2021 i Kunming, Kina. Konferensen är kopplad till konventionen om biologisk mångfald och mötet ska bland annat granska hur det har gått med den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020.

År 2010 sattes också mål för arbetet under ett möte i Aichi i Japan. Även de målen gällde fram till 2020. Den avslutande rapporten som publicerades 2020 visade att bara ett fåtal av 60 kriterier var uppnådda. Drygt hälften visade någon grad av framgång och resten stod stilla eller gick bakåt.

Ett nytt ramverk för biologisk mångfald förhandlas nu med förhoppningen att det ska antas under konferensen i Kunming. Världens länder måste på allvar inse riskerna med förlusten av biologisk mångfald och vidta åtgärder för att förstärka och i möjligaste mån återskapa hotade ekosystem.

I väntan på att världens länder kommer överens om nya ambitiösa mål för det globala arbetet för biologisk mångfald kan vi se till att inte bidra till försämringen. Alla kan bidra genom att odla blommor som pollinatörer tycker om, bygga insektshotell och handla mat som stärker det ekologiska jordbruket. Det är också en bra idé att lära sig mer om varför svenska våtmarker, naturbeten och strandängar är viktiga tillgångar och hur de bidrar till den biologiska mångfalden.

Malin Åberg Aas
Senior rådgivare för hållbar utveckling

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer