Nu surrar det i kupor och blommor. Bina ger oss både pollinatörstjänster och honung.
21 maj, 2021 / Blogg

Artrikedomen viktig för vår överlevnad

Nu surrar och kvittrar det och fjärilar och bin flyger från blomma till blomma – men 27 procent av världens arter är hotade. Den 22 maj firar vi internationella dagen för biologisk mångfald.

Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj har i år temat ”We are part of the solution” – vi är en del av lösningen. Det är en fortsättning på förra årets tema som var ”Our solutions are in nature” – våra lösningar ligger i naturen. Människan är beroende av de ekosystem som vi är en del av. Vi får hjälp av det som kallas för ekosystemtjänster för att bland annat rena vår luft och våra vatten och pollinera våra grödor. I dag hotas den ekologiska balansen i haven och på land både i Sverige och på andra håll i världen.

Enligt Statistiska centralbyrån ökar förlusten av rödlistade arter i flera artgrupper i Sverige. Särskilt drabbade är fåglar och bin. Av världens 116 000 arter finns 27 procent på den globala rödlistan vilket innebär att 31 000 arter är hotade.

FN:s konvention om biologisk mångfald antogs 1992 under konferensen Earth Summit i Rio de Janeiro. I dag har alla FN:s medlemsstater utom USA skrivit under och ratificerat konventionen.

FN:s femtonde konferens om biologisk mångfald som skulle ha hållits i oktober 2020 äger rum ett år senare i oktober 2021 i Kunming, Kina. Konferensen är kopplad till konventionen om biologisk mångfald och mötet ska bland annat granska hur det har gått med den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020.

År 2010 sattes också mål för arbetet under ett möte i Aichi i Japan. Även de målen gällde fram till 2020. Den avslutande rapporten som publicerades 2020 visade att bara ett fåtal av 60 kriterier var uppnådda. Drygt hälften visade någon grad av framgång och resten stod stilla eller gick bakåt.

Ett nytt ramverk för biologisk mångfald förhandlas nu med förhoppningen att det ska antas under konferensen i Kunming. Världens länder måste på allvar inse riskerna med förlusten av biologisk mångfald och vidta åtgärder för att förstärka och i möjligaste mån återskapa hotade ekosystem.

I väntan på att världens länder kommer överens om nya ambitiösa mål för det globala arbetet för biologisk mångfald kan vi se till att inte bidra till försämringen. Alla kan bidra genom att odla blommor som pollinatörer tycker om, bygga insektshotell och handla mat som stärker det ekologiska jordbruket. Det är också en bra idé att lära sig mer om varför svenska våtmarker, naturbeten och strandängar är viktiga tillgångar och hur de bidrar till den biologiska mångfalden.

Malin Åberg Aas
Senior rådgivare för hållbar utveckling

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN-mötet Stockholm +50 ska ge ny fart åt klimat- och miljöarbetet

19 maj, 2022 / Världshorisont

I början av juni samlas världssamfundet i Stockholm för att diskutera klimat och miljö under FN-konferensen Stockholm +50. Svenska FN-förbundet har laddat hela våren inför konferensen och arrangerar precis som

Läs mer

Klimatkonferens för unga: Ungas röster lyfts inför Stockholm +50

17 maj, 2022 / Världshorisont


Den 6-8 maj arrangerades en klimatkonferens för unga på Kärsögården i Stockholm. Där samlades ett hundratal ungdomar för att lyssna på föreläsningar, umgås, delta i workshops och hålla FN-rollspel.

Läs mer

Kräv Nato på besked om kärnvapnen!

13 maj, 2022 / Debattartiklar

Som FN-medlem och nedrustningsförespråkare måste Sverige säkerställa rätten att ha en kritisk syn på kärnvapen. Det är en rätt som måste gälla oavsett om Sverige går med i Nato eller inte, skriver Annelie Börjesson i Sydsvenska Dagbladet.  

Läs mer

Stoppa Putins krig mot Ukraina!

09 maj, 2022 / Blogg

Jag har aldrig gillat kärnvapen. I synnerhet har jag inte gillat de ryska. Det kan säkert vara en konsekvens av barndomsminnet av att på hösten 1981 vakna upp till insikten

Läs mer

Så slår biståndsnedskärningarna

29 april, 2022 / Nyheter

Färre insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ungas inflytande – och i värsta fall ännu fler flyktingkatastrofer. FN-förbundets samarbeten med systerförbund i andra länder och många andra projekt hotas om planerna på nedskärningar i biståndet blir verklighet.

Läs mer

Nytt FN-beslut ska försvåra användningen av vetot

27 april, 2022 / Nyheter

Enligt en ny FN-resolution ska generalförsamlingen hädanefter sammankallas senast tio dagar efter att ett veto har lagts i säkerhetsrådet. Beslutet följer på Rysslands veto efter landets invasion av Ukraina.

Läs mer

Rundabordssamtal i Polen – demokrati, mänskliga rättigheter och Ukraina 

26 april, 2022 / Blogg

För en liten tid sedan besökte jag det polska FN-förbundet som har sitt säte i Warszawa. I det måldokument som vår kongress antog 2022 står att en del i vårt

Läs mer

Moder Jords dag 22 april

22 april, 2022 / Nyheter

Den 22 april firas Moder Jords dag. Naturen lider. Haven fylls med plast, extremväder blir allt vanligare och allt fler arter hotas av utrotning. Klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och avfallsproblemen är tre kriser som behöver lösas.

Läs mer

Biståndsnedskärningar drabbar världens fattiga

20 april, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet kritiserar regeringens vårändringsbudget med aviserad neddragning av biståndsbudgeten med nästan tio miljarder kronor, för att finansiera flyktingmottagande. 

Läs mer