fbpx
Foto: UN Photo/Pernaca Sudhakaran
18 juli, 2023 / Ambassadörernas blogg

Nelson Mandelas arv: Förlåtelse, resiliens och strävan efter rättvisa

Internationella Nelson Mandela-dagen är en dag som berör mig djupt, eftersom den symboliserar kraften av förlåtelse, motståndskraft och outtröttlig strävan efter rättvisa. Idag vill jag dela med mig av varför jag anser att Nelson Mandelas arv är avgörande för att forma en bättre värld för alla.

Under min uppväxt var jag medveten om att Nelson Mandela var en högt ansedd person som kämpade mot apartheid i Sydafrika. Men det var inte förrän jag fördjupade mig i hans liv och läror som jag verkligen greppade omfattningen av hans inverkan. Mandelas orubbliga engagemang för jämlikhet, frihet och försoning berörde mig djupt. Mandelas resa från politisk fånge i 27 år till president visar den transformerande kraften i empati, medkänsla och förståelse.

Nelson Mandela kämpade aktivt mot apartheid i Sydafrika, ett system som institutionaliserade rasåtskillnad och diskriminering. Han blev en symbol för motståndet och ledde African National Congress (ANC) i deras kamp för att avskaffa apartheid och uppnå jämlikhet för alla sydafrikaner. Mandela grundade även Nelson Mandela Foundation, en organisation som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och social rättvisa. Stiftelsen bedriver olika program och projekt för att främja utbildning, hälsovård och ekonomisk utveckling i Sydafrika och andra delar av världen.

Nelson Mandela sa en gång: ”Utbildning är det mäktigaste vapen du kan använda för att förändra världen.” Utbildning ger människor egenmakt, främjar kunskap och ett mer tolerant och medkännande samhälle. Det är genom utbildning som vi kan ifrågasätta skadliga narrativ, främja mångfald och bygga broar av förståelse.

Genom utbildning, opinionsbildning och engagemang i samhället kan vi skapa en kedjereaktion av positiv förändring. Det börjar med att förespråka inkludering och respekt inom våra egna kretsar, som sedan sprider sig till våra grannskap och slutligen formar politiska åtgärder som prioriterar jämlikhet och rättvisa.

Vi firar Nelson Mandela-dagen, men låt oss inte begränsa hans arv till en enda dag om året. Låt oss istället internalisera hans läror och integrera dem i våra dagliga liv. Sträva efter att vara den förändring vi vill se i världen, att leda med empati och integritet, och att arbeta outtröttligt mot en framtid där alla kan åtnjuta samma rättigheter och möjligheter. Tillsammans kan vi skapa en värld som omfamnar Nelson Mandelas vision om jämlikhet, rättvisa och varaktig fred.

Emma Stockvall Carlsson
Svenska FN-förbundet
 ungdomsambassadör

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer