fbpx
20 november, 2023 / Ambassadörernas blogg

Hej alla,

Idag på Internationella barndagen vill jag dela med mig av mitt långvariga engagemang för barns rättigheter, något som jag bär med mig från min tid som ungdomsambassadör och långt innan det. Som ungdomsambassadör ser jag möjligheten att föreläsa och belysa andra i Sverige som ett sätt att förmedla kunskap och öka medvetenheten, inte bara för barn men även för vuxna. Genom att dela med mig av mina erfarenheter, kunskaper och insikter ser jag detta uppdrag bland annat som att bidra till andra barns utveckling och samtidigt belysa de utmaningar som barn runt om i världen står inför.

Som väldigt ung under mina skolår deltog jag aktivt i organisationer som strävade efter att skapa bättre förutsättningar för barn i deras närmiljö. Vad som gör detta engagemang extra speciellt är att jag själv var ett barn när jag inledde min resa inom detta viktiga arbete, och det har sedan dess varit en integrerad del av mitt personliga bagage. Genom att dela med mig av FN:s globala mål såsom ”Ingen fattigdom” och ”God utbildning för alla”, och hur det påverkar barn runt om i världen ser jag som en möjlighet att öppna ögonen för de utmaningar som många barn står inför.

Under mina år inom organisationer har jag på nära håll sett de utmaningar som flickor står inför när det gäller utbildning, hälsa och deltagande i samhället. FN:s initiativ som ”Projekt Flicka” har varit en konkret vägledning för mig och en möjlighet att aktivt bidra och belysa andra till att ge flickor lika möjligheter att forma sin framtid runtom i världen. Arbetet för en minfri värld är en annan viktig del av detta engagemang. Minorna som fortfarande utgör hot mot barn kräver vår odelade uppmärksamhet och åtgärder. FN:s insatser, som ”Projekt Minor,” har varit centrala för att eliminera detta dödliga hot. Jag ser det som vårt gemensamma ansvar att säkerställa att varje barn kan växa upp i en miljö fri från dessa faror.

Vi har exempelvis Unicef som är en organisation som ständigt arbetar för barns rättigheter runt om i världen. De är engagerade i olika projekt för att stödja barn, inte bara i konfliktdrabbade områden som Gaza utan också överallt där barn behöver hjälp. Unicefs arbete är en påminnelse om vår gemensamma skyldighet att stödja barns rättigheter, oavsett var de befinner sig.

För mig personligen blir Internationella barndagen inte bara en påminnelse om min roll i att främja barns rättigheter, den är också ett tillfälle att reflektera över hur mitt engagemang har följt med mig genom åren. Det har varit en resa från att vara ett barn själv till att fortsätta kämpa för barn runt om i världen. Som jag brukar säga: ’’De äldre är vår historia, och barnen är vår framtid’’. Låt oss tillsammans fortsätta att arbeta för en bättre framtid där varje barn kan växa upp i en trygg och kärleksfull miljö och få de möjligheter de förtjänar.

Jag tror starkt att varje individ kan göra en skillnad, och det är en av anledningarna till att jag skriver detta blogginlägg. Internationella barndagen en viktig påminnelse om att vi alla har ett ansvar för att skapa en bättre framtid för våra barn och att säkerställa att inget barn lämnas utanför. Vi måste arbeta tillsammans för att uppnå de globala målen och se till att flickor får samma möjligheter som pojkar. Vi måste också fortsätta att arbeta mot en minfri värld där inget barn behöver leva i rädsla.

Skriven av:
Nurfer Aslan
Ungdomsambassadör för Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer