fbpx
20 november, 2023 / Ambassadörernas blogg

Hej alla,


Idag på Internationella barndagen vill jag dela med mig av mitt långvariga engagemang för barns rättigheter, något som jag bär med mig från min tid som ungdomsambassadör och långt innan det. Som ungdomsambassadör ser jag möjligheten att föreläsa och belysa andra i Sverige som ett sätt att förmedla kunskap och öka medvetenheten, inte bara för barn men även för vuxna. Genom att dela med mig av mina erfarenheter, kunskaper och insikter ser jag detta uppdrag bland annat som att bidra till andra barns utveckling och samtidigt belysa de utmaningar som barn runt om i världen står inför.

Som väldigt ung under mina skolår deltog jag aktivt i organisationer som strävade efter att skapa bättre förutsättningar för barn i deras närmiljö. Vad som gör detta engagemang extra speciellt är att jag själv var ett barn när jag inledde min resa inom detta viktiga arbete, och det har sedan dess varit en integrerad del av mitt personliga bagage. Genom att dela med mig av FN:s globala mål såsom ”Ingen fattigdom” och ”God utbildning för alla”, och hur det påverkar barn runt om i världen ser jag som en möjlighet att öppna ögonen för de utmaningar som många barn står inför.

Under mina år inom organisationer har jag på nära håll sett de utmaningar som flickor står inför när det gäller utbildning, hälsa och deltagande i samhället. FN:s initiativ som ”Projekt Flicka” har varit en konkret vägledning för mig och en möjlighet att aktivt bidra och belysa andra till att ge flickor lika möjligheter att forma sin framtid runtom i världen. Arbetet för en minfri värld är en annan viktig del av detta engagemang. Minorna som fortfarande utgör hot mot barn kräver vår odelade uppmärksamhet och åtgärder. FN:s insatser, som ”Projekt Minor,” har varit centrala för att eliminera detta dödliga hot. Jag ser det som vårt gemensamma ansvar att säkerställa att varje barn kan växa upp i en miljö fri från dessa faror.

Vi har exempelvis Unicef som är en organisation som ständigt arbetar för barns rättigheter runt om i världen. De är engagerade i olika projekt för att stödja barn, inte bara i konfliktdrabbade områden som Gaza utan också överallt där barn behöver hjälp. Unicefs arbete är en påminnelse om vår gemensamma skyldighet att stödja barns rättigheter, oavsett var de befinner sig.

För mig personligen blir Internationella barndagen inte bara en påminnelse om min roll i att främja barns rättigheter, den är också ett tillfälle att reflektera över hur mitt engagemang har följt med mig genom åren. Det har varit en resa från att vara ett barn själv till att fortsätta kämpa för barn runt om i världen. Som jag brukar säga: ’’De äldre är vår historia, och barnen är vår framtid’’. Låt oss tillsammans fortsätta att arbeta för en bättre framtid där varje barn kan växa upp i en trygg och kärleksfull miljö och få de möjligheter de förtjänar.

Jag tror starkt att varje individ kan göra en skillnad, och det är en av anledningarna till att jag skriver detta blogginlägg. Internationella barndagen en viktig påminnelse om att vi alla har ett ansvar för att skapa en bättre framtid för våra barn och att säkerställa att inget barn lämnas utanför. Vi måste arbeta tillsammans för att uppnå de globala målen och se till att flickor får samma möjligheter som pojkar. Vi måste också fortsätta att arbeta mot en minfri värld där inget barn behöver leva i rädsla.

Skriven av:
Nurfer Aslan
Ungdomsambassadör för Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer