fbpx
Ellen Tingström, ambassadör för de globala målen 2021. Bilen är tagen framför en glaciär på Svalbard.
14 november, 2022 / Ambassadörernas blogg

Blah, blah, blah eller faktisk förändring?

”I wish the world was twice as big – and half of it was still unexplored”, sa David Attenborough, berättarrösten till många av våra vackra naturdokumentärer, när jag var barn. Men nu, när jag är 25 år gammal, pratar Attenborough i naturdokumentärerna istället om klimatkris, biodiversitetsförlust, smältande polarisar och överskridna planetära gränser.

Just nu pågår FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm El Sheikh i Egypten, där världsledare samlas för att diskutera, utvärdera och påskynda klimatarbetet i det undertecknade Parisavtalet. Mötet har arrangerats årligen sedan 1995 men trots det tycks klimatkrisen inte tas på allvar. Besluten som fattas är inte ambitiösa nog.

Idag är 4 av 10 personer i världen under 25 år gamla och det är vi, ungdomarna, som kommer behöva leva med konsekvenserna av klimatförändringarna. Forskare menar att det är möjligt att tillgodose alla människors behov inom de planetära gränserna, men då måste vi ställa om och aktivt anpassa oss. Vi är en del av biosfären och även nästa generation kommer vara beroende av dess ekosystemstjänster.

Att vi ungdomar inkluderas i samtalet är en demokratifråga, men det är inte vår uppgift att lösa krisen. Nu är det upp till världsledare och politiker att visa att de faktiskt tar krisen på allvar. Även investerare, företag och andra aktörer med dominans på den globala marknaden måste gå före i omställningen och ta ansvar för klimatet. Det finns inga ursäkter för att inte lämna över världen till nästa generation i gott skick.

Så vad vill jag att du som läser denna text tar med dig?

  1. Vi ungdomar behöver inkluderas i samtal och beslutsfattande gällande klimatkrisen eftersom det är vår framtid det gäller. Samtidigt måste det finnas ambitiösa förebilder och stora aktörer som ställer om och visar att de tar klimatkrisen på allvar.
  2. Vi behöver en ekonomi som inte bygger på exponentiell tillväxt och där de stater och företag som släpper ut mest hålls ansvariga. Där bevarad natur har ett ekonomiskt värde och resurser används cirkulärt.
  3. Från Sveriges håll är det viktigt att vara pådrivande. Att lägga ner miljödepartementet som funnits i Sverige i 35 år är inte rätt väg att gå.

Avslutningsvis vill jag återkoppla till David Attenboroughs citat. Vår värld är inte outforskad eller dubbelt så stor. Mänskligheten dominerar hela vår planet. Nu är det vårt ansvar att säkerställa att COP27 bidrar till beslut som värnar om vårt hem. Inget mer blah, blah blah – vi har en kris att hantera!

Ellen Tingström
Ambassadör för de globala målen

Ung och engagerad?

Bli medlem och engagera dig för klimatet!

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer