Ellen Tingström, ambassadör för de globala målen 2021. Bilen är tagen framför en glaciär på Svalbard.

”I wish the world was twice as big – and half of it was still unexplored”, sa David Attenborough, berättarrösten till många av våra vackra naturdokumentärer, när jag var barn. Men nu, när jag är 25 år gammal, pratar Attenborough i naturdokumentärerna istället om klimatkris, biodiversitetsförlust, smältande polarisar och överskridna planetära gränser.

Just nu pågår FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm El Sheikh i Egypten, där världsledare samlas för att diskutera, utvärdera och påskynda klimatarbetet i det undertecknade Parisavtalet. Mötet har arrangerats årligen sedan 1995 men trots det tycks klimatkrisen inte tas på allvar. Besluten som fattas är inte ambitiösa nog.

Idag är 4 av 10 personer i världen under 25 år gamla och det är vi, ungdomarna, som kommer behöva leva med konsekvenserna av klimatförändringarna. Forskare menar att det är möjligt att tillgodose alla människors behov inom de planetära gränserna, men då måste vi ställa om och aktivt anpassa oss. Vi är en del av biosfären och även nästa generation kommer vara beroende av dess ekosystemstjänster.

Att vi ungdomar inkluderas i samtalet är en demokratifråga, men det är inte vår uppgift att lösa krisen. Nu är det upp till världsledare och politiker att visa att de faktiskt tar krisen på allvar. Även investerare, företag och andra aktörer med dominans på den globala marknaden måste gå före i omställningen och ta ansvar för klimatet. Det finns inga ursäkter för att inte lämna över världen till nästa generation i gott skick.

Så vad vill jag att du som läser denna text tar med dig?

  1. Vi ungdomar behöver inkluderas i samtal och beslutsfattande gällande klimatkrisen eftersom det är vår framtid det gäller. Samtidigt måste det finnas ambitiösa förebilder och stora aktörer som ställer om och visar att de tar klimatkrisen på allvar.
  2. Vi behöver en ekonomi som inte bygger på exponentiell tillväxt och där de stater och företag som släpper ut mest hålls ansvariga. Där bevarad natur har ett ekonomiskt värde och resurser används cirkulärt.
  3. Från Sveriges håll är det viktigt att vara pådrivande. Att lägga ner miljödepartementet som funnits i Sverige i 35 år är inte rätt väg att gå.

Avslutningsvis vill jag återkoppla till David Attenboroughs citat. Vår värld är inte outforskad eller dubbelt så stor. Mänskligheten dominerar hela vår planet. Nu är det vårt ansvar att säkerställa att COP27 bidrar till beslut som värnar om vårt hem. Inget mer blah, blah blah – vi har en kris att hantera!

Ellen Tingström
Ambassadör för de globala målen

Ung och engagerad?

Bli medlem och engagera dig för klimatet!

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer