fbpx
Ellen Tingström, ambassadör för de globala målen 2021. Bilen är tagen framför en glaciär på Svalbard.
14 november, 2022 / Ambassadörernas blogg

Blah, blah, blah eller faktisk förändring?

”I wish the world was twice as big – and half of it was still unexplored”, sa David Attenborough, berättarrösten till många av våra vackra naturdokumentärer, när jag var barn. Men nu, när jag är 25 år gammal, pratar Attenborough i naturdokumentärerna istället om klimatkris, biodiversitetsförlust, smältande polarisar och överskridna planetära gränser.

Just nu pågår FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm El Sheikh i Egypten, där världsledare samlas för att diskutera, utvärdera och påskynda klimatarbetet i det undertecknade Parisavtalet. Mötet har arrangerats årligen sedan 1995 men trots det tycks klimatkrisen inte tas på allvar. Besluten som fattas är inte ambitiösa nog.

Idag är 4 av 10 personer i världen under 25 år gamla och det är vi, ungdomarna, som kommer behöva leva med konsekvenserna av klimatförändringarna. Forskare menar att det är möjligt att tillgodose alla människors behov inom de planetära gränserna, men då måste vi ställa om och aktivt anpassa oss. Vi är en del av biosfären och även nästa generation kommer vara beroende av dess ekosystemstjänster.

Att vi ungdomar inkluderas i samtalet är en demokratifråga, men det är inte vår uppgift att lösa krisen. Nu är det upp till världsledare och politiker att visa att de faktiskt tar krisen på allvar. Även investerare, företag och andra aktörer med dominans på den globala marknaden måste gå före i omställningen och ta ansvar för klimatet. Det finns inga ursäkter för att inte lämna över världen till nästa generation i gott skick.

Så vad vill jag att du som läser denna text tar med dig?

  1. Vi ungdomar behöver inkluderas i samtal och beslutsfattande gällande klimatkrisen eftersom det är vår framtid det gäller. Samtidigt måste det finnas ambitiösa förebilder och stora aktörer som ställer om och visar att de tar klimatkrisen på allvar.
  2. Vi behöver en ekonomi som inte bygger på exponentiell tillväxt och där de stater och företag som släpper ut mest hålls ansvariga. Där bevarad natur har ett ekonomiskt värde och resurser används cirkulärt.
  3. Från Sveriges håll är det viktigt att vara pådrivande. Att lägga ner miljödepartementet som funnits i Sverige i 35 år är inte rätt väg att gå.

Avslutningsvis vill jag återkoppla till David Attenboroughs citat. Vår värld är inte outforskad eller dubbelt så stor. Mänskligheten dominerar hela vår planet. Nu är det vårt ansvar att säkerställa att COP27 bidrar till beslut som värnar om vårt hem. Inget mer blah, blah blah – vi har en kris att hantera!

Ellen Tingström
Ambassadör för de globala målen

Ung och engagerad?

Bli medlem och engagera dig för klimatet!

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer