fbpx
Atombomb över Nagasaki. Foto: Wikimedia Commons
26 september, 2023 / Ambassadörernas blogg

Atombombens kedjereaktion

Now I am become death – destroyer of worlds”, kända ord som ännu en gång blivit relevanta. Efter att filmen “Oppenheimer” hade premiär i somras blev det klart för mig att en förändring kring den globala säkerhetssituationen måste ske. Det som på bioduken framstår som ett spänningsladdat verk visar också början på den kapprustning vi ännu står för idag.

Dramat följer processen som Dr. Oppenheimer genomgår när han, under de mest kritiska momenten av andra världskriget, utvecklar atombomben. Det är med skräckblandad förtjusning som den tre timmar långa filmen visar början på den värld vi står inför idag. Under de avgörande minuterna visas en hallucination av hur tusentals kärnvapen detoneras, en bild av hur bomber faller till jorden som om det vore regn. Oppenheimer ser den kedjereaktion av massförstörelse han skapat, och vi ser den alternativa verklighet vars gräns vi är nära att nå.

Den sanning vi ser som åskådare blir verkligare när vi väl stiger ut ur biosalongen, och möts av de konsekvenser som atombombens utvecklande lett till. Dess arv gjorde ett uppenbart avtryck på det globala samhället. I många fall fick det en avskräckande inverkan, samt en insikt kring hur stor kraft ett kärnvapen innehar. I andra fall blev atombomben istället ett sätt för världsledande politiker att visa vart kraften ligger, vilket visade sig under kalla krigets kapprustning.

UNODA, FN:s organ för nedrustning, uppskattar att det totala antalet kärnvapenarsenaler idag ligger på ca 13 000. Dessa siffror visar på att vi fortsatt står inför den värld som Oppenheimer skapade 1945. Vi måste därför synliggöra det arbete inom nedrustning som FN utfört de senaste decennierna, betona vikten av TPNW samt fortsätta att lyfta fram den värld fri från kärnvapen vi alla strävar efter. 

Jag vill således uppmärksamma den internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen, och framhäva den vikt som nedrustningen håller över den globala säkerheten. Vi är alla medvetna om de effekter som kärnvapen bär med sig och vad dessa innebär för det fredliga samhälle vi suktar efter. Det är av högsta värde att vi, för den hållbara utvecklingen samt det globala partnerskapets skull, fortsätter att arbeta för en kontinuerlig nedrustning bland världens militära krafter.

Läs gärna mer om kärnvapen och hur FN arbetar för att bevara världsfreden här!

Emmy Slåttli
Svenska FN-förbundet
 ungdomsambassadör

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer