Globala målen för hållbar utveckling

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

 

01-ingen-fattigdom

 

Mål 1 : Ingen fattigdom.
Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 1. 

 

 

 

02-ingen-hunger

 

Mål 2: ingen hunger.
Mål 2 handlar om ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 2. 

 

 

03-god-halsa-och-valbefinnande

 

Mål 3: god hälsa och välbefinnande
Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 3. 

 

 

04-god-utbildning-for-alla

 

Mål 4: god utbildning för alla
Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 4. 

 

 

05-jamstalldhet

 

Mål 5: jämställdhet
Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 5. 

 

 

06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla

 

Mål 6: rent vatten och sanitet
Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 6. 

 

 

07-hallbar-energi-for-alla

 

Mål 7: hållbar energi för alla
Mål 7 handlar om att alla individer ska ha tillgång till pålitlig och prisvärd energi. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 7.

 

 

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

 

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 8.

 

 

09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur

 

Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 9. 

 

 

10-minskad-ojamlikhet

 

Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 10. 

 

 

11-hallbara-stader-och-samhallen

 

Mål 11: hållbara städer och samhällen
Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 11.

 

 

12-hallbar-konsumtion-och-produktion

 

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 12.

 

 

13-bekampa-klimatforandringarna

 

Mål 13: bekämpa klimatförändringar
Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 13.

 

 

14_hav_och_marina_resurser

 

Mål 14: hav och marina resurser
Mål 14 handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 14.

 

 

15_ekosystem

 

Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 handlar om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Läs  delmålen och hur FN arbetar med mål 15.

 

 

16_fredliga_samhallen

 

Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 handlar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 16.

 

 

 

17-genomforande-och-globalt-partnerskap

 

Mål 17: genomförande och globalt partnerskap
Mål 17 handlar om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för en hållbar utveckling. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 17.

Engagera dig för globala målen

Bli medlem i FN-förbundet idag

FN-förbundets ambassadörer

Varje år utbildar vi ungdomar till ambassadörer för Agenda 2030