fbpx

Svenskar inom FN – intervju med Pehr Lodhammar

Pehr Lodhammar arbetar sedan 2017 som chef för FN:s min- och ammunitionsröjningsorganisation UNMAS i Irak. Dessförinnan hade han nära 30 års erfarenhet från ammunitions- och minröjning samt röjning av terroristbomber från Försvarsmakten och utomlands.

Hur väcktes ditt intresse för globala frågor och FN?

Jag har arbetat med ammunitions- och minröjning hela mitt liv och det var naturligt för mig att söka mig till FN. Irak blev särskilt intressant för mig efter att jag arbetade med minröjning i norra Irak 1999. Jag känner för det irakiska folket och har många irakiska vänner. Irak är fantastiskt och folket är otroligt att arbeta med och att stötta. Det är en ära och ett privilegium för mig att arbeta med fantastisk och enastående irakisk och internationell personal här i Irak.

Hur ser anställningsformerna ut där du är placerad?

Jag arbetar för FN och för United Nations Mine Action Service (UNMAS) men det finns även andra anställningsformer såsom konsulter och kontraktorer. Jag har varit i Irak sedan 2017 och kommer att stanna här åtminstone till juli 2020.

Hur ser en arbetsdag i Irak ut för dig?

En normal arbetsdag kan bestå av att jag besöker våra team som röjer ammunition i fält eller att jag har möten med irakiska minröjningsmyndigheter för att diskutera hur arbetet framskrider. Jag har också ofta möten med ambassadpersonal från våra olika bidragsländer för att informera om pågående och framtida aktiviteter.

Hur utbrett är problemet med improviserade sprängladdningar?

Problemet är omfattande och vi hittar dem såväl i städer som i jordbruksområden. Ibland som enstaka bomber och ibland i bälten med hundratals bomber som sträcker sig i kilometer efter kilometer. Endast under 2018 röjde UNMAS totalt 14 500 UXO:s (oexploderad ammunition) och cirka 1 500 improviserade sprängladdningar (Improvised Explosive Devices, IED:s) i de befriade områdena. Tack var våra insatser under 2018 är problemen nu mycket mindre i omfattning. Under 2019 har UNMAS röjt totalt 330 stycken UXO:s och cirka 90 improviserade sprängladdningar med totalt 20 självmordsbälten i de befriade områdena.

Har ni haft några dödsolyckor bland er personal?

Vi har haft en dödsolycka med röjningspersonal sedan vi började arbeta här för över tre år sedan.

Hur påverkas flyktingar, till exempel från Syrien, av minsituationen?

De påverkas i hög grad, därför har det varit helt nödvändigt att anordna minriskutbildning för dessa flyktingar när de kommer till Irak för att säkerställa att de inte utsätts för risker från UXO:s.

[Intervjun är gjord 2019]