fbpx

Svenskar inom FN – intervju med Jonathan Eng

Jonathan Eng är kommunikatör på FN:s livsmedelsprogram WFP:s nordiska kontor i Köpenhamn. Han gick direkt från studier i Lund till FN. Under studietiden var han aktiv i en elevförening och volontärjobbade vilket gav honom viktiga kunskaper som han använder sig av varje dag på jobbet.

Hur började ditt intresse för globala frågor och FN?

Det var aldrig självklart att jag ville jobba just för FN. Jag visste att jag ville jobba med internationella frågor men inte på vilket sätt eller i vilken organisation. Under min första tid på WFP kände jag dock att jag hade hittat rätt. Det var så häftigt att arbeta i en organisation där det finns så många engagerade människor som vill göra skillnad och tror på det vi gör.

Vad drömde du om då du avslutade dina studier?

Jag kände mig färdig med studerandet och ville bort från det akademiska. Målet för mig har under ganska lång tid varit att arbeta med internationella frågor och under de senaste åren har kommunikation börjat intressera mig. Jag tror att kommunikation är viktigt för att informera om det arbete vi gör och för att berätta om situationen i världen. Men vi har också ett ansvar för att motverka stereotyper och att på ett värdigt sätt kommunicera väldigt allvarliga situationer.

Hur fick du jobb på FN:s livsmedelsprogram WFP?

Jag läste statsvetenskap och utvecklingsstudier på Lunds universitet och kom direkt därifrån till WFP, FN:s livsmedelsprogram som det heter på svenska. Under mina studier var jag ordförande för studentrådet och ledamot i styrelsen för Akademikerförbundet SSR. Där utvecklades jag mycket inom påverkansarbete. Även om det var andra frågor så är målgruppen liknande och det är samma verktyg som vi använder oss av inom WFP. Jag har också varit aktiv i FUF:s grupp (Föreningen för utvecklingsfrågor) i Lund. Det har gett mig kunskaper och framförallt insikt i det svenska internationella utvecklingsarbetet som varit användbart. Att skriva för Biståndsdebatten tog mig till olika konferenser och till Almedalsveckan. Därifrån tar jag med mig erfarenheter när jag nu ansvarar för planeringen av WFP:s deltagande i dessa evenemang. Jag gjorde min praktik på WFP:s nordiska kontor i Köpenhamn 2016 och blev efter det erbjuden en tjänst. På så sätt känns min väg till FN aningen slumpartad.

Vad gör du på ditt jobb på WFP?

Det humanitära behovet är större än någon gång sedan andra världskrigets slut, och att hitta finansiering är en enorm utmaning. Hur väl givarna än vill så räcker inte finansieringen. Givare som Sverige har under lång tid gett det vi kallar flexibelt stöd. Det stödet gör det möjligt för WFP att arbeta effektivt och hjälpa dem som mest behöver det. I mitt arbete uppmärksammar vi dessa bidrag för att visa på skillnaden som det svenska biståndet faktiskt gör. Det är också en spännande tid på kommunikationsenheten då vi går ifrån att jobba med traditionell kommunikation till att också arbeta med påverkansarbete. Där hoppas jag kunna bidra med idéer och komma på nya former för de nordiska länderna.

Vad är det bästa med att jobba inom FN?

Känslan av att vara del av någonting större, och att vara del av en organisation som verkligen försöker göra skillnad för så många människor. Sedan jag började arbeta för WFP har jag fascinerats över den motivation de flesta av mina kollegor runt om i världen har för vårt arbete. När jag själv var på uppdrag i Kenya och Rwanda insåg jag hur stort WFP är och vilka omfattande insatser som vi har. Många av de flyktingar jag träffade där som flytt från Sydsudan, Somalia, Burundi och Kongo är helt beroende av WFP:s livsmedelsassistans. De berättade hemska historier om vad de tvingats fly ifrån, men talade också om det hopp som mathjälpen faktiskt innebär. Även om jag är stationerad i Köpenhamn förstår man vilken enorm skillnad FN och WFP har för de mest utsatta människorna i världen – den sidan får oftast inte en särskilt framträdande roll i media.

Vad har du för tips för den som vill jobba inom FN?

Det finns inte någon checklista för att få jobb inom FN. Först och främst måste man veta vilken organisation man vill arbeta för och vilka ens intressen är. Vi jobbar alla med väldigt olika saker. I början av ens karriär är praktik väldigt bra då det ger möjlighet att visa vad man kan. Man måste också ha vilja och motivation. Det kan låta klyschigt men är något vi letar efter när vi rekryterar. Alla positioner är krävande och motivationen behövs för att klara dem. På sikt måste man även vara beredd att flytta och jobba i tuffa situationer runtom i världen. Men framförallt handlar det om att söka. Många kunniga personer söker inte ens för att de tror att det är omöjligt att komma in.

[Intervjun gjord 2019]