FN:s livsmedelsprogram – WFP

WFP står för World Food Program på engelska. Det är ett FN-organ med fokus på att utrota hunger. WFP grundades 1963 och är ett av FN:s underorgan. De är en av världens ledande humanitära organisationer och arbetar varje dag med att utrota hunger och undernäring, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, och med utvecklingsstöd.

WFP:s mål är att:

  • Rädda och skydda liv i katastrofer.
  • Stödja tillgången till säker och tillräcklig mat (matsäkerhet) i särskilt utsatta områden och efter katastrofer.
  • Möjliggöra för människor, samhällen och länder att tillmötesgå deras egna mat- och näringsbehov.
  • Minska undernäring.

Vad gör WFP?

WFP finns på plats i ca 83 länder och arbetar bland annat med att leverera livsmedelsassistens till människor som är offer för krig och konflikt, eller katastrofer som jordbävningar och översvämningar. De driver även skolmåltidsprogram över hela världen.

  • Varje år når de runt 91,4 miljoner människor med livsmedel, och levererar ca 15 miljarder livsmedelsrationer.
  • Under 2017 levererade de skolmåltider till 18,3 miljoner barn i 71 länder.
  • Varje dag har WFP 5000 lastbilar, 20 fartyg och 92 flygplan på väg med mat och assistans till de människor som lever i utsatthet.

Se WFP:s film som illustrerar hur en matleverans kan se ut

Läs mer om WFP:s arbete

Vad gör WFP i Etiopien?

WFP genomför en rad olika aktiviteter och insatser i Etiopien. De arbetar med den etiopiska regeringen och olika organisationer med program som syftar till att utrota hunger. Vissa program riktar sig mot flyktingarna inom landet, för att säkerställa att de får assistans med livsmedel eller finansiella medel för att på egen hand kunna köpa mat lokalt. De arbetar även med att stärka kapaciteten hos landets logistik och leverantörskedja. WFP når årligen hundratusentals barn genom sitt skolmåltidsprogram.

Läs mer om WFP i Etiopien här.

Vårt samarbete med WFP

Vi är med och ser till att:

  • fler barn, framför allt flickor, får möjlighet till skolgång
  • färre människor lider av hunger
  • fler barn får den näring de behöver för att växa

WFP:s arbete i Etiopien

Sedan 2006 samarbetar vi med WFP för deras arbete mot hunger. Vi stöttar för nuvarande deras arbete i Etiopien och deras skolmåltidsprogram genom Skolmat. Projektet syftar till att stoppa hunger och starta skolgång, och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. Projektet är verksamt i flera olika regioner i Etiopien.

Skolmåltiderna som erbjuds består ofta av frukost eller lunch och i vissa fall mellanmål i form av högenergikex. Ofta används näringsberikade livsmedel för att barnen ska få de näringsämnen de behöver. I vissa områden delas även livsmedel ut för barnen att ta med hem, vilken fungerar som ett incitament för regelbunden närvaro. Där det är möjligt används lokalproducerade råvaror till skolmaten. Den innebär att även jordbrukare och samhällen i närområdet gynnas av projektet.

WFP:s arbete i Syrien

Vi samarbetar även med WFP genom vår katastrofinsamling, som går till arbetet för att säkerställa att syriska flyktingar får mat för dagen. WFP delar dagligen ut matpaket till människor i nöd. Läs mer om WFP i Syrien.

Projekt Skolmat

Tillsammans med WFP stoppar vi hunger och startar skolgång.

Läs mer

Frågor om hunger

Vanliga frågor och svar om hunger.

Läs mer