FN:s livsmedelsprogram – WFP

WFP (World Food Programme) är en av världens största humanitära organisationer och har som övergripande mål att utrota hunger som är ett av globala målen till år 2030. WFP levererar livsmedelassistans till människor som drabbats av akuta nödsituationer såsom krig, civila konflikter, torka, översvämningar, orkaner, jordbävningar, och andra naturkatastrofer. Två tredjedelar av WFP:s arbete pågår i konfliktdrabbade länder där risken för hunger och undernäring är som störst.

WFP arbetar också för att stärka motståndskraften mot hunger och matosäkerhet i samhällen som drabbats av långvariga kriser och hjälper människor att bygga upp sina liv igen efter nödsituationer. WFP:s skolmatsprogram är ett exempel på humanitär hjälp som också bygger långsiktig utveckling genom att gynna utbildning.

2020 tilldelades WFP Nobels fredspris för allt detta livsviktiga arbete.

Vad gör WFP?

  • 2019 nådde de 97 miljoner människor i 88 länder med matransoner och kontantstöd.
  • 2019 levererades skolmåltider till 17,3 miljoner barn i cirka 50 länder.
  • Varje dag har WFP 5600 lastbilar, 30 fartyg och 100 flygplan på väg med mat och assistans till människor som lever i utsatthet.

WFP finns på plats i 88 länder och år 2019 fick nästan 100 miljoner människor hjälp av WFP i form av matransoner och kontantstöd. År 2019 levererade WFP mer än 4 miljoner ton livsmedel och ungefär 2 miljarder dollar i kontantstöd och matkuponger. För att stödja lokala ekonomier arbetar WFP allt mer med kontantöverföringar för att människor ska kunna välja själva vad de vill handla för mat samt gynna lokala matproducenter. WFP köper även in livsmedel lokalt i största möjliga mån för att spara tid och transportkostnader.

Sedan 50 år tillbaka ser WFP till att barn får gratis skolmat i utsatta länder och regioner som saknar nationella skolmatsprogram. De jobbar även för att ländernas regeringar ska ta över skolmatsprogrammen i egen regi. Det har 44 länder gjort sedan 1990. År 2019 levererade WFP skolmat till 17.3 miljoner barn.

Se WFP:s film som illustrerar hur en matleverans kan se ut

Läs mer om WFP:s arbete

Frågor om hunger

Vanliga frågor och svar om hunger.

Läs mer

Mer om WFP

Läs mer om FN:s livsmedelsprogram på deras hemsida.

Läs mer