FN:s livsmedelsprogram – WFP

WFP (World Food Programme) är en av världens största humanitära organisationer och har som övergripande mål att utrota hunger som är ett av globala målen till år 2030. WFP levererar livsmedelassistans till människor som drabbats av akuta nödsituationer såsom krig, civila konflikter, torka, översvämningar, orkaner, jordbävningar, och andra naturkatastrofer. Två tredjedelar av WFP:s arbete pågår i konfliktdrabbade länder där risken för hunger och undernäring är som störst.

WFP arbetar också för att stärka motståndskraften mot hunger och matosäkerhet i samhällen som drabbats av långvariga kriser och hjälper människor att bygga upp sina liv igen efter nödsituationer. WFP:s skolmatsprogram är ett exempel på humanitär hjälp som också bygger långsiktig utveckling genom att gynna utbildning. Läs mer om vårt samarbete med WFP i projekt Skolmat här.

2020 tilldelades WFP Nobels fredspris för allt detta livsviktiga arbete.

Vad gör WFP?

  • 2019 nådde de 97 miljoner människor i 88 länder med matransoner och kontantstöd.
  • 2019 levererades skolmåltider till 17,3 miljoner barn i cirka 50 länder.
  • Varje dag har WFP 5600 lastbilar, 30 fartyg och 100 flygplan på väg med mat och assistans till människor som lever i utsatthet.

WFP finns på plats i 88 länder och år 2019 fick nästan 100 miljoner människor hjälp av WFP i form av matransoner och kontantstöd. År 2019 levererade WFP mer än 4 miljoner ton livsmedel och ungefär 2 miljarder dollar i kontantstöd och matkuponger. För att stödja lokala ekonomier arbetar WFP allt mer med kontantöverföringar för att människor ska kunna välja själva vad de vill handla för mat samt gynna lokala matproducenter. WFP köper även in livsmedel lokalt i största möjliga mån för att spara tid och transportkostnader.

Sedan 50 år tillbaka ser WFP till att barn får gratis skolmat i utsatta länder och regioner som saknar nationella skolmatsprogram. De jobbar även för att ländernas regeringar ska ta över skolmatsprogrammen i egen regi. Det har 44 länder gjort sedan 1990. År 2019 levererade WFP skolmat till 17.3 miljoner barn, bland annat i Etiopien, som vi stöttar genom projekt Skolmat.

Se WFP:s film som illustrerar hur en matleverans kan se ut

Läs mer om WFP:s arbete

Vårt samarbete med WFP

Sedan 2006 samarbetar vi med WFP genom att informera om arbetet med att stoppa hunger samt genom insamling. Tillsammans med WFP ser vi till att barn får skolmat i Etiopien. Skolmaten stoppar hunger, stärker barns näringsintag samt bidrar till att fler barn börjar skolan, och bidrar på så sätt till en hållbar utveckling. Projektet är verksamt i flera olika regioner i Etiopien.

Vi är med och ser till att:

  • fler barn, framför allt flickor, får möjlighet till skolgång
  • färre människor lider av hunger
  • fler barn får den näring de behöver för att växa

Vad gör WFP i Etiopien?

WFP genomför en rad olika aktiviteter och insatser i Etiopien. De arbetar med den etiopiska regeringen och olika organisationer med program som syftar till att utrota hunger. Vissa program riktar sig mot flyktingarna inom landet, för att säkerställa att de får assistans med livsmedel eller finansiella medel för att på egen hand kunna köpa mat lokalt. De arbetar även med att stärka kapaciteten hos landets logistik och leverantörskedja. WFP når årligen hundratusentals barn genom sitt skolmåltidsprogram.

Läs mer om WFP i Etiopien här.

Vad gör WFP i Syrien?

Vi samarbetar även med WFP genom vår katastrofinsamling, som går till arbetet för att säkerställa att syriska flyktingar får mat för dagen. WFP delar dagligen ut matpaket till människor i nöd.

Läs mer om WFP i Syrien.

Projekt Skolmat

Tillsammans med WFP stoppar vi hunger och startar skolgång.

Läs mer

Frågor om hunger

Vanliga frågor och svar om hunger.

Läs mer