WFP – FN:s livsmedelsprogram

FN:s livsmedelsprogram, även kallat världslivsmedelsprogrammet eller på engelska World Food Programme (WFP), är världens ledande humanitära organisation som bekämpar hunger. WFP arbetar både med livsmedelsassistans vid nödsituationer och mer långsiktigt med att stärka samhällens näringsintag och bygga motståndskraft.

WFP bistår varje år ca 80 miljoner människor i 80 länder. Det grundade 1961 av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s generalförsamling. Den globala visionen var att alla människor ska ha tillgång till den mat de behöver för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Livsmedel i nödsituationer

I katastrofer eller krig är FN:s livsmedelsprogram ofta först på plats. De ger livsmedelsbistånd till människor som drabbats av krig, konflikter och naturkatastrofer eller exempelvis torka och missväxt. När nödläget är över hjälper WFP till att återuppbygga och säkerställa försörjningsmöjligheter.

Stärkande utvecklingsprojekt

Bland människor och samhällen som drabbats av långvariga kriser arbetar de även med att stärka motståndskraften genom utvecklingsinsatser. I WFP:s utvecklingsprojekt fokuserar de på näring, särskilt till mödrar och barn. Tidig bekämpning av undernäring är viktigt, samt mat till barn via skolmåltider.

Vårt samarbete med WFP

Vi stöttar FN:s befolkningsfond genom vårt projekt Skolmat där vi förser skolbarn i norra Etiopien med näringsrik skolmat.

Läs mer on WFP:s arbete på wfp.org.