fbpx

Hur bidrar projektet Minor till de globala målen?

Globala målen för hållbar utveckling är 17 till antalet och beslutades av FN:s generalförsamling 2015. Målen ska bidra till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030. Genom att arbeta för trygga samhällen med större rörelsefrihet bidrar Minor till flera av de globala målen för hållbar utveckling, både direkt och långsiktigt.

Mål 1 – ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom. Vi har sett fantastiska framsteg för att lyfta människor ur fattigdom de senaste decennierna, vilket har bidragit till att fler har råd att skicka sina barn till skolan, äta sig mätta för dagen och att fler människor lever friska liv. Fattigdom handlar dock om mer än bara inkomst. Det handlar även om brist på makt, inflytande och säkerhet. Fram till år 2030 ska fler människor få samma möjlighet att leva sina liv i frihet och därmed få fler möjligheter.

Mål 3 – god hälsa och välbefinnande för alla

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Det handlar bland annat om att minska antalet barn och mödrar som dör i samband med graviditet och förlossning, men även om att se till att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, samt att förhindra att barn dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Många framsteg har gjorts de senaste decennierna, men vi har fortfarande en lång väg kvar för att se till att det är en rättigheter och tillgång för alla.

Genom projektet Minor förebyggs skador och dödsfall, både genom riskutbildningar för människor som lever i kontaminerade områden, och genom att röja minor och andra explosiva lämningar i marken. Det är också en viktig del i att se till att människor som är i behov av akut- eller sjukvård kan få tillgång till kliniker, sjukhus och utbildad personal, genom att viktiga vägar röjs från minor och återigen är säkra att använda. Som en del av arbetet mot minor tas även offer för minor hand om, och får den vård de behöver för att komma tillbaka till sin vardag.

Mål 16 – fredliga och trygga samhällen för alla

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet eller kön. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet, utan rädsla för våld.

Genom projektet Minor bidrar vi till att minska alla former av våld överallt, och att minska de olagliga vapenflödena. Genom projektet bidrar vi till att färre människor dör och skadas utav minor och andra explosiva lämningar, och att fler människor känner sig tryggare i sina samhällen. Eftersom en stor andel av skadade och dödade av minor är civila och barn, är arbetet mot minor viktigt så att fler människor kan leva, arbeta och bo i säkra områden utan fara för sina liv.

 

FN:s arbete för en minfri värld

Läs mer om FN:s arbete för en minfri värld.

Läs mer

Ge en gåva

Ge en gåva och stöd vårt arbete för en bättre värld.

Ge en gåva

Agenda 2030

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer