Aktuella MR-frågor

Inom området mänskliga rättigheter (MR) och demokrati arbetar vi framför allt med kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete för att Sverige ska bli en stark aktör inom FN. Tre frågor vi fokuserar på just nu är ett stärkt nationellt arbete för mänskliga rättigheteråtgärder mot rasism och skydd för flickors rättigheter.

Namninsamling mot rasism

Vi sätter ner foten mot rasistisk organisering.

Läs mer

Inrätta en svensk oberoende MR-institution!

FN anser att Sverige behöver en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Prioritera arbetet mot hatbrott!

Att Sverige inte följer artikel 4b i FN:s konvention mot rasism på det sätt som utlovats leder till internationell kritik.

Läs mer

Stoppa barnäktenskap!

Barn under 18 år ska inte tvingas in i äktenskap, inte heller i Sverige.

Läs mer