Västerås FN-förening

 • Föreningen är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet
 • Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden
 • Verksamheten bygger på lokala och nära krafter. Vi tänker globalt men handlar nära och lokalt
 • Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att:

 • Möta nya människor
 • Lära dig mer om FN och internationella frågor
 • Arbeta med insamlingsprojekt
 • Påverka, och framför allt bidra till, det viktiga arbetet för en bättre värld.
 • Medverka i Svenska FN-förbundets kampanjer
 • Vara med och påverka Sveriges regering, EU och FN
 • Vara med och granska hur Sverige lever upp till sina åtaganden gentemot FN.

MEDLEMSKAP

Ordinarie: 200 kr per månad
Med autogiro 16 kr i månaden

Ungdom upp till 26 år: 100 kr per år
Med autogiro 9 kr i månaden

Familj: 300 kr per år
Med autogiro 25 kr i månaden

Som medlem stödjer du FN i sitt arbete

Som medlem får du också:

 • Tidningen Världshorisont i din brevlåda 4 ggr/år
 • Inbjudan till spännande seminarier
 • Möjligheter till engagemang och medverkan

Välkommen som medlem!