Västerås FN-förening

Välkommen till Västerås FN-förening!

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med sfn_fo%cc%88rening_va%cc%88stera%cc%8asinsamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Västerås FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!