fbpx

Världskoll i skolan

Om Världskoll
Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet. Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Hur har utvecklingen i världen sett ut fram till idag och vad ska världens länder jobba med framöver? På världskoll.se finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och att lära mer! Gör testet här.

Bakgrund
Världskoll har funnits sedan 2011 och grundades som ett svar på rapporter som visade att människor i Sverige hade en väldigt pessimistisk och missvisande syn på utveckling och läget i världen. När bilden av världen är onödigt pessimistisk finns risk att det bygger upp en känsla av hopplöshet inför framtiden, eftersom intrycket är att ingenting blir bättre. Det kan i sin tur få konsekvenser som växande fördomar. Därför kändes det viktigt för oss på FN-förbundet att ta fram verktyg som visar en mer rättvis bild av hur utvecklingen i världen ser ut.

  • Typ av material
  • Tema
Ladda uppditt material!

Visar av st.

Skolmaterial

Här hittar du mer material och övningar till klassrummet.

Läs mer

Globalis.se

På globalis.se hittar du information om specifika länder och konflikter.

Läs mer

Bakgrund Globala målen

Här hittar du mer information om vad Globala målen är och hur de kom till.

Läs mer

Till världskoll.se

På världskoll.se ger dig en inblick om läget i världens länder.

Läs mer