Om Världskoll
Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet. Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Hur har utvecklingen i världen sett ut fram till idag och vad ska världens länder jobba med framöver? På världskoll.se finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och att lära mer! Gör testet här.

Bakgrund
Världskoll har funnits sedan 2011 och grundades som ett svar på rapporter som visade att människor i Sverige hade en väldigt pessimistisk och missvisande syn på utveckling och läget i världen. När bilden av världen är onödigt pessimistisk finns risk att det bygger upp en känsla av hopplöshet inför framtiden, eftersom intrycket är att ingenting blir bättre. Det kan i sin tur få konsekvenser som växande fördomar. Därför kändes det viktigt för oss på FN-förbundet att ta fram verktyg som visar en mer rättvis bild av hur utvecklingen i världen ser ut.

Världskoll.se
På världskoll.se presenteras teman som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar hur olika frågor hänger ihop med varandra. Vi kan inte prata om hälsa utan att prata om vatten. Vi kan inte prata om konflikter utan att prata om jämställdhet. Vi kan inte prata om utbildning utan att prata om ojämlikhet. Alla teman bryts ner i fokus som mer specifikt pratar om ämnen som barnadödlighet, kvinnor i parlamentet och tillgång till toaletter där besökaren kan läsa om hur utvecklingen ser ut i världen och jämföra länder.

Varje tema och fokus är dessutom kopplat till de olika globala målen. Syftet är att skapa en förståelse för vilka globala mål som framförallt bidrar till att påverka de olika områdena. Vad behöver vi göra för att någonting ska bli bättre?

Statistik och fakta på sidan
All statistik och fakta hämtas från sidor som World Bank, olika FN-organ och andra relevanta organisationer.

Lärarhandledning
Det finns även en tillhörande lärarhandledning som går att ladda hem i pdf-format på sidan på världskoll.se

Den primära målgruppen för sidan är högstadiet och gymnasiet, men kan även användas av äldre och yngre användare.

Skolmaterial

Här hittar du mer material och övningar till klassrummet.

Läs mer

Globalis.se

På globalis.se hittar du information om specifika länder och konflikter.

Läs mer

Bakgrund Globala målen

Här hittar du mer information om vad Globala målen är och hur de kom till.

Läs mer

Till världskoll.se

På världskoll.se ger dig en inblick om läget i världens länder.

Läs mer