Uddevalla FN-förening

Välkommen till Uddevalla FN-förening!

Uddevalla FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Väkommen som medlem i vår förening!

KONTAKT:

Karl-Göran Sundvall
Ordförande
Mobil:  070-960 29 36

e-post; uddevallafn@gmail.com

För att få reda på vad gör följ oss på:

Facebook:  https://www.facebook.com/uddevalla.fn/

Instagram: https://www.instagram.com/fnuddevalla/