Tierps FN-förening

 

Resultat från insamlingen till skolmåltider! 

Nu är insamlingen för skolmåltider avslutad. FN-skolan, Högbergsskolan samlade in 6.445 kronor!!! Det är med swischar och donationer via hemsidan inräknade, och det är låååågnt över förväntan!

Tack alla som varit med och bidragit till denna framgång! Löst räknat blir det ca 3.222 måltider som vi har donerat, till utsatta människor världen över. Vår gemensamma insats gör skillnad!

FN-skola ordnar kampanj för skolmat för världens barn

Referat om samarbetet mellan Tierps FN-förening och FN-skolan Högbergsskolan. 

Högbergsskolan i Tierp är en FN-skola och FN-föreningen har varit remissinstans för kommunens hållbarhetsarbete i anslutning till Agenda2030. Nu har FN-föreningen också genomfört en kampanj för skolmat i samarbete med kommunens kostenhet under parollen ”En måltid för en måltid”. Det har varit en FN-vecka 5-12 maj med bl a en utställning i skolmatsalen om matens klimatpåverkan, de globala målen och FN-förbundets Projekt Skolmat. Som en del av FN-veckan serverades också delvis annorlunda mer klimatsmart mat. Men det viktigaste av allt menar FN-föreningen var en insamling till FN-förbundets Projekt Flicka.

Idén med projektet var ursprungligen att samla in pengar till Projekt Skolmat med mottot ”en måltid för en måltid”. Lärare och elever uppmuntrades att donera en måltid till någon annan genom att ge en gåva i samband med att äta i matsalen. Kampanjen marknadsfördes med att en skolmåltid för ett barn i ett fattigt land endast kostar 2 kronor och att alla bidrag därför gör skillnad. Då Projekt Skolmat dock upphörde som insamlingsmöjlighet under kampanjtiden valde man att istället samla in pengar till Projekt Flicka. Eftersom det projektet bland annat syftar till att erbjuda flickor i fattiga länder skolmat framstod det som ett bra alternativ.

FN-rörelsen är medveten om betydelsen av att flickor kan delta i utbildningen och därmed i samhällsutvecklingen. Dag Hammarskjöld har talat om att det är av avgörande betydelse att kvinnor blir delaktiga i arbetet för en bättre värld, och vi vet att projekt som drivs av kvinnor brukar ha en positiv inverkan på hela samhället.

Temaveckan blev väl mottagen av personal och elever. Den förändrade matsedeln upplevdes av många som mer varierad och godare än den ”vanliga” maten, och många donerade pengar. FN-föreningen fick in 6 445 kr till Projekt Flicka vilket var oväntat mycket. Majoriteten av gåvorna var små donationer från elever och lärare och andra sympatisörer. Tierps FN-förening var också delaktig i kampanjen. Antagligen är det så att upplevelsen vi alla har haft av skolmaten som en del av skoldagen skapar en slags naturlig solidaritet. Tanken om solidarisk skolmat är lätt att förstå och tillämpa praktiskt, och vi ser fram emot den nya varianten av skolmatskampanj som FN-förbundet kommer att ta fram. Utbildning med tillgång till skolmåltid som en naturlig del är grundläggande i det fortsatta förverkligandet av framtidsmålen!  

Hardy Brink FN-föreningen Högbergsskolan

Mats Bäckman Tierps FN-förening  

 

På FN-skolan, Högbergsskolan, i Tierp arrangeras en insamling den 5-10 maj 2021. Läs mer och skicka gärna ett bidrag!

https://egeninsamling.fn.se/fundraisers/hogbergsskolans-insamling-en-maltid-for-en-for-en-maltid 

Tack för ditt engagemang och intresse! Vill man donera pengar kan man göra det via denna sida. Vi är djupt tacksamma för allt stöd!!

 

Årsmöte Tierps FN-förening 22-2-2021

Tierps FN-förening har hållit sitt Årsmöte i kombinerad form via Zoom och på plats i den lokala gymnasieskolan, som är en FN-skola. Platsen för årsmötet är symbolisk för verksamheten, på det sättet att de båda FN-föreningarna har ett nära och naturligt samarbete, och de två första ordförandena i Elevföreningen ingår nu även i FN-föreningens styrelse. Till årsmötet var också representanter för två andra organisationer inbjudna för diskussion. Dels var det REKO-ringen, vars målsättning verkar vara i överensstämmelse med Agenda 2030.  Det kan också sättas i relation till att Elevföreningen har varit remissinstans för Tierps kommuns nya klimat- och energiplan som är tänkt att vara i anslutning till Agenda 2030. Dels var det personer som presenterade sin idé om en slags ”leksaksbank” i stil med Fritidsbankerna som uppstått på flera platser, alltså ett ”lekotek” som lånar ut miljömässigt hållbara och giftfria leksaker, även det som ett led i arbetet för en mer hållbar och demokratisk utveckling. Årsmötet utsåg ombud och observatörer till Kongressen, och Årsmötet antog en motion om att undersöka möjligheten av en ny kommenterad utgåva av Dag Hammarskjölds bok Vägmärken, kompletterad med en bakgrundshistorik över FN under de formativa år då Dag Hammarskjöld var Generalsekreterare.

Årsmötet avslutades hoppfullt inför de kommande 75 åren för FN

Mats Bäckman referent

 

FN-dagen 2020 i Tierp firades utomhus på Gammelgården med värmande fika och diskussion om hur Tierps FN-förening kan bidra till en bättre värld bl.a. genom Skolmat. En tipsrunda med kluriga frågor ur FN:s 75-åriga historia vållade en del huvudbry och gav nya kunskaper. Firandet avslutades med tal av ordf. Mats Bäckman, elevföreningens ordf. Hardy Brink och ett fyrfaldigt leve för jubilaren – FN 75 år.

Lite kallt var det innan vi kom igång.

Tierps FN-förenings Årsmöte 2020 02 25

Tierps FN-förening har hållit sitt Årsmöte, med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Vad som framför allt framträdde var det nära förhållandet mellan FN-föreningen och FN-elevföreningen på den lokala gymnasieskolan Högbergsskolan, som är en FN-skola. Under året har de båda föreningarna haft gemensamt firande av FN-dagen och arrangerat flera Fridays for Future-manifestationer. Föreningarna har i samband med det också gemensamt fört fram medborgarförslag till Tierps kommun. Närheten förstärks även av att FN-föreningen nu har en Ungdomsgrupp, som fungerar som en slags bro för ungdomar som är intresserade av FN-frågor och ”vuxenföreningen”. FN-rörelsen i Tierp har flerfaldig representation i olika åldrar och olika former. Årsberättelse för 2019 avslutas med den här deklarationen: ”Våra båda FN-föreningar har en nära relation och ger varandra inspiration. Tillsammans fortsätter vi FN75 mot framtiden!”

Mötesreferent Mats Bäckman 

Våra tre ordförande på FN-dagen 2019.