Tierps FN-förening

Tierps FN-förenings Årsmöte 2020 02 25

Tierps FN-förening har hållit sitt Årsmöte, med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Vad som framför allt framträdde var det nära förhållandet mellan FN-föreningen och FN-elevföreningen på den lokala gymnasieskolan Högbergsskolan, som är en FN-skola. Under året har de båda föreningarna haft gemensamt firande av FN-dagen och arrangerat flera Fridays for Future-manifestationer. Föreningarna har i samband med det också gemensamt fört fram medborgarförslag till Tierps kommun. Närheten förstärks även av att FN-föreningen nu har en Ungdomsgrupp, som fungerar som en slags bro för ungdomar som är intresserade av FN-frågor och ”vuxenföreningen”. FN-rörelsen i Tierp har flerfaldig representation i olika åldrar och olika former. Årsberättelse för 2019 avslutas med den här deklarationen: ”Våra båda FN-föreningar har en nära relation och ger varandra inspiration. Tillsammans fortsätter vi FN75 mot framtiden!”

Mötesreferent Mats Bäckman

FN-dagen 2019 i Tierp

I Tierp firades FN-dagen trefaldigt av de båda FN-föreningarna Tierps FN-förening och FN-elevföreningen på ortens gymnasieskola Högbergsskolan, som är en FN-skola.

FN-dagen uppmärksammades på gymnasieskolan genom att Stina Lindqvist berättade om sitt år som FN-ambassadör. Stina har själv förut varit ordförande i FN-elevföreningen. Förutom Stinas föredrag var det även andra aktiviteter, som frågesport med FN-tema och godis som vinst.

På kvällen på FN-dagen anordnade Tierps FN-förening informationskväll om FN. Den inleddes med att Stina Lindqvist även här berättade om vad det innebär att vara FN-ambassadör. Hon presenterade också arbetet med Agenda 2030 och det blev en intressant diskussion om hur målen formulerats och hur det går att uppfylla dem. En problematik som diskuterades var huruvida Mål 8 som omfattar ”ekonomisk tillväxt” på grund av den ökade miljömedvetenheten numera kan uppfattas komma i konflikt med behovet att begränsa tillväxt för att uppnå ekologisk hållbarhet. Mötet insåg också att FN:s arbete aldrig blir färdigt. På samma sätt som de tidigare Milleniemålen fortsätter med Agenda 2030 kommer arbetet alltid att fortsätta mot nya mål!

Därefter presenterade Hardy Brink, den nuvarande ordföranden för FN-elevföreningen, arbetet på skolan. FN-elevföreningen har flera aktiviteter på skolan, som idrottsturnering och språkcafé, men har också tillsammans med Tierps FN-förening arrangerat flera Miljömanifestationer, som en del av Fridays for Future. ”Tierp tillsammans med världen.” I samband med det har man också formulerat två medborgförslag, om bättre återvinning och plastbantning inom kommunen. Hardy menar att det viktigaste är ”att vi som organisation tillsammans ska göra så stor förändring som möjligt i samhället runtomkring oss och i människors liv”.

Slutligen talade Tierps FN-förenings ordförande Mats Bäckman om hur Dag Hammarskjöld fortsätter vara en inspiration för FN idag. Inom FN-organisationen finns sedan 2016 en rörelse som kallas Young UN, ett nätverk av unga FN-medarbetare som arbetar för att göra organisationen mer demokratisk och transparent. Man föreslår bland annat att införa en ”Oath of Office” för alla som börjar arbeta inom FN. Det är helt i Dag Hammarskjölds anda, så som han själv personifierade FN. Och i det här sammanhanget är ungdomligt engagemang inte en fråga om ålder utan om övertygelse. Robert F Kennedy har sagt: ”This world demands the qualities of youth: not a time of life but a state of mind”.

FN-dagen fortsatte så med FN-fredag på Vuxenutbildningen, där Mats Bäckman berättade och resonerade om FN, och FN-elevföreningen presenterade sin verksamhet. Parallellt med samtalen visades filmen Peace in Mind, om Dag Hammarskjöld, och en utställning om FN ackompanjerad av World Music. Och så erbjöds hembakat FN-fika, där alla får betala vad de vill och intäkten går till FN:s fortsatta arbete för en bättre värld.

Mats Bäckman referent