fbpx

Sollefteå FN-förening

Bildarkiv

FN-dagen 2011

Föreläsning "Röj en mina" med Jonas Nyström från kansiet i Stockholm 2012-05-09. Översta raden från vänster: Mercedes Lopez, Emilie Byström, Cecilia Fredholm. Nedersta raden från vänster: Jesper Öberg, Emma Eriksson, Louise Powell.

Föreläsning ”Röj en mina” med Jonas Nyström från kansiet i Stockholm 2012-05-09. Översta raden från vänster: Mercedes Lopez, Emilie Byström, Cecilia Fredholm. Nedersta raden från vänster: Jesper Öberg, Emma Eriksson, Louise Powell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrundsdag kring temat krig och fred med fokus på rasism och värderingar. Hölls för gymnasieelever på GB-skolan i Sollefteå den 12/10-2011. Samarbete mellan RKUF, Civilförsvarsförbundet och FN-föreningen.

Värdegrundsdag kring temat krig och fred med fokus på rasism och värderingar. Hölls för gymnasieelever på GB-skolan i Sollefteå den 12/10-2011. Samarbete mellan RKUF, Civilförsvarsförbundet och FN-föreningen.

Tomas Sandström höll i erfarenhetsföreläsning den 7/3-2012 där han delade med sig av erfarenheter kring internationella insatser i Liberia och Kongo.

Tomas Sandström höll i erfarenhetsföreläsning den 7/3-2012 där han delade med sig av erfarenheter kring internationella insatser i Liberia och Kongo.