Nedansiljans FN-förening

Kära medlemmar …

Läget i världen gör att det känns högst angeläget med FN engagemang. Vi i styrelsen planerar för att öka kunskapen om detta och att också hitta vägar att hjälpa. Vi vill gärna bli fler, så kom på våra träffar och ta gärna med en vän eller två. 

Styrelse

Protokoll från tidigare möten

Arkiv