Nedansiljans FN-förening

Referat från Nedansiljans FN-förenings årsmöte 2013-02-27

Maj-Britt Theorin

Maj-Britt Theorin

Nedansiljans FN-förening höll årsmöte i Sveasalen, Leksand med god tillslutning.

Förra nedrustningsambassadören Maj-Britt Theorin talade om FNs resolution nr 1325 som handlar om kvinnors medverkan på alla beslutsnivåer för att förebygga, hantera och lösa konflikter och delta i fredsprocesser. Resolutionen kan sägas ha två delar: kvinnor som offer och kvinnor som beslutsfattare.

Den del som handlar om kvinnor som offer för sexuellt våld finns dessutom i en annan resolution, nr 1820, som tillkom på förslag av Hillary Clinton och som Margot Wallström arbetat med under två år som särskild representant för Säkerhetsrådet.

Då det gäller kvinnors medverkan på olika beslutsnivåer har få länder , 38 av de 193 medlemsländerna, upprättat nationella handlingsplaner för kvinnors deltagande. Sverige finns bland de 38 men saknar viktiga saker som mätbara mål, klar tidtabell, effektivt granskningssystem och definierad budget.

Finlands handlingsplan är den bästa av de nordiska men hittills anses Nepals vara bäst i världen. Finske

Mats Höjer

Mats Höjer

utrikesministern Erki Tuomioja är en stark förespråkare för 1325 medan Carl Bildt förefaller ointresserad och okunnig om betydelsen av kvinnors deltagande vilket senast visade sig genom att han inte nämnde något om detta i årets utrikestal.

Årsmötet inspirerades också av trubaduren Mats Höjer som sjöng Cornelis, Olle Adolfssons med flera visor och även Dan Anderssons sista visa som återfanns på en lapp i hans ficka då han hittades död på hotell Hellman efter att han blivit cyanväteförgiftad.

Styrelsen 2013 består av Carin Palmcrantz, ordförande, Kerstin Furustam, kassör, Lena Forssell, sekreterare, Solveig Bergqvist , Else-Maj Hägg-Hellborg och Johan Palmcrantz, ledamöter.

Ersättare är Lennart Hedberg, Marwan Ali, Eric Böwes och Gustav Palmcrantz