Material från Svenska FN-förbundet

Här finns nedladdningsbart material och utställningar att låna för dig som är aktiv i en FN-förening, FN-distrikt, FN-skola, elevförening, som är ambassadör eller engagerad i våra frågor på annat sätt.

Broschyrer, foldrar och annat material finns också att beställa i vår webbutik.

Frågor? Kontakta info@fn.se

Engagera dig!

Bli en del av en gräsrotsrörelse för en bättre värld och ett starkare FN!

Bli medlem idag >

Agenda 2030

Material om FN:s globala mål om hållbar utveckling.

Flicka

Material om projektet Flicka och flickors rättigheter.

Skolmat

Material om projektet Skolmat och utbildning.

Fred och säkerhet

Material om Fred och säkerhet.

Är du lärare?

Material för undervisning i olika årskurser.

Är du ambassadör?

Material för dig som är ambassadör för Agenda 2030 eller Flicka/Skolmat. (Kräver inlogg.)