Mariestads FN-förening

Välkommen till Mariestads FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Mariestads FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

KONTAKT

Rolf Berg
E-post: bergrolf@hotmail.com

 AKTUELLT

Under rådande pandemi följer vi FHM:s rekommendationer och avstår nu från fysiska möten.  Kom ändå gärna ihåg att på olika sätt uppmärksamma den internationella dagen för Mänskliga rättigheter, 10 december.

Preliminärt hålls årsmöte tis den 2 mars 2021 i Trädgårdens skola, Mariestad.

Vi önskar en God Jul och ett Gott Nytt år 2021 till alla medlemmar och andra intresserade.