Mariestads FN-förening

Välkommen till Mariestads FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Mariestads FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

KONTAKT

Rolf Berg bergrolf@hotmail.com

Agneta Larsson agnetalarsson0715@gmail.com

 

 AKTUELLT

”Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen. Utbildning är den enda lösningen. Utbildning först.”

-Malala Yousafzai i ett tal till FN 2013.

 

Under 2021 fokuserar vi på Mål 4 i Agenda 2030, och framförallt på delmål 4.7

Mål 4  ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.

Delmål 4.7 ”Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap”.

Läs mer om kampanjen Skolmat på Svenska FN-förbundets hemsida, skolmat startar skolgång. Skolmat – Svenska FN-förbundet

 

Under rådande pandemi följer vi FHM:s rekommendationer och avstår fortsatt från fysiska möten och använder istället en digital lösning. Nästa styrelsemöte äger rum 24/8.

Protokoll från årsmötet finner ni här nedan.