Mariestads FN-förening

Välkommen till Mariestads FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Mariestads FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

KONTAKT

Agneta Larsson agnetalarsson0715@gmail.com

AKTUELLT

  • FN-föreningen i Lidköping bjuder in till föredrag ”Hur mår Vättern?”  tisdag 15/11 kl 18-19 på Vänermuseet Lidköping.

Här nedan finns information kring kriget i Ukraina från FN-förbundet. Vi behöver informera oss och hjälpa till på det sätt vi kan.  Har du möjlighet att ge en ekonomisk gåva så finns länk till det också nedan.

1 oktober hölls en inspirationsdag i Stockholm för FN-föreningar i Mellansverige och nedan finns presentationen som  Jan Petersson, FN-förbundets rådgivare i freds-, säkerhets-, och nedrustningsfrågor, drog för oss som var närvarande angående FN:s möjligheter att verka för nedrustning och mot krigsförbrytelser i skuggan av Rysslands krig i Ukraina.

Kriget i ukraina – Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet – Ge en gåva 

 

  • Nästa styrelsemöte äger rum 13/12 kl 18.

Dokument: