Malmö FN-förening

Dokument

Här hittar du föreningens olika dokument såsom mötesprotokoll, verksamhetsberättelser och stadgar.

october 2021


Stadgar

Statutes_English

Styrelsehandbok

february 2021


Inbjudan årsmöte 2021

http://www.malmo-fn.se/

http://www.farsi.se/FN/arsmote2021.htm

february 2019


Inbjudan årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019

Ekonomiberättelse 2018