Malmö FN-förening

Dokument

Här hittar du föreningens olika dokument såsom mötesprotokoll, verksamhetsberättelser och stadgar.

Inbjudan årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019

Ekonomiberättelse 2018

Stadgar