Malmö FN-förening


Välkommen till Malmö FN-förening!

Malmö FN-förening är en av svenska FN-rörelsens 81 ideella föreningar vars mål är att sprida Förenta Nationernas budskap till allmänheten i Malmö och på så vis bidra till en bättre värld. Vi uppmärksammar framförallt FN:s tre pelare: fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom att arrangera olika aktiviteter såsom föreläsningar, workshops, studieresor och temadagar. Vårt högsta beslutande organ är vår föreningsstyrelse som väljs av medlemmarna i februari varje år. Vi har även fem sektioner som arbetar närmare med våra hjärtefrågor.

Den senaste tidens utveckling har visat att det ideella engagemanget behövs mer än någonsin. Ett sätt att göra skillnad är att bli medlem i Svenska FN-förbundet.

Tillsammans med våra medlemmar vill vi utmana dagens samhällsfrågor på innovativa och kreativa sätt. Genom gemensamt lärande och samarbete ser vi fram emot att utveckla vårt arbete och stärka ungt engagemang i Malmö och världen. 

Är du intresserad av vårt arbete och vill delta? Vill du se mer vad vi gör? Vill du göra nytta för andra, utvecklas som person och samtidigt göra en insats?
Hör av dig till oss eller  följ oss på sociala medier! Vi finns även på Facebook och Instagram! 

På denna sidan hittar du information om vår förening, vad vi gör och vad vi står för. Här hittar du också vår blogg där vi regelbundet publicerar olika texter. I
ntresserad av att skriva ett gästinlägg? Hör av dig till oss!

Ungdomsektionen 

Skol- och ungdomssektion riktar sig till ungdomar och studenter mellan16- 26 år.
Den är en öppen sektion som arbetar främst genom olika grupper, med en hel del olika projekt.
Vi är aktiva både på ett lokalt och internationellt plan.

Senaste nyhet från Svenska FN-förbundet

Följ oss i sociala medier