Kumla/Örebro FN-förening

Kontakt

Ordförande och kontaktperson
Trudy Hellqvist, friskvardskonsulenten@live.se

Vice ordförande
Anneli Kempe

Sekreterare
Karl Bergström

Kassör
Hassad Faraz