Välkommen till Kristinehamns FN-förening!

sfn_logopayoff_pos_rightVälkommen till Kristinehamns FN-förening!

Kristinehamns FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Vårens program 2024

Måndag den 29 januari kl. 18.30. Bibliotekets hörsal. Fri entré.
Aktuellt om kärnvapen: Farliga myter. Vad har hänt i FN senaste året? Vad kan Sverige göra?
Vendela Englund Burnett, ordförande i Svenska Läkare Mot Kärnvapen.
Läs referatet här: Svenska Läkare mot Kärnvapen

Måndag den 26 februari kl. 18.30. Föreningslokalen, Spelmansgatan 13, Kristinehamn (Tempelriddarnas hus).
Årsmöte.

Onsdag den 11 mars kl. 18.30. Bibliotekets hörsal. Fri entré.
Värmlands Kvinnor i politiken – rösträttspionjärerna och de som kom efter.
Anna-Karin Worland, Karlstad, frilansjournalist och Berit Sande, f.d. arkivchef.

Måndag 15 april kl. 18.30 Bibliotekets hörsal. Fri entré.
Israel-Palestinakonflikten.
Nils Eliasson, f.d. ambassadör

Måndag 6 maj kl. 18.30. Bibliotekets hörsal. Fri entré.
Sverige under andra världskriget.
Henrik Berggren, författare, historiker. I samarbete med Kristinehamns bibliotek.

Tidigare program och referat från våra evenemang
Hösten 2023

Måndagen den 11 september kl 18:30
Barnkonventionen – från Eglantyne Jebb 1919 till Svensk lag 2020.
Monica Ekström, vice ordförande i Brottsofferjouren Sverige och ordförande i Funktionsrätt Värmland.

Måndagen den 9 oktober kl 18:30
Främlingsfientlighet & rasism på värmländska – en lägesbeskrivning
Lars Stiernelöf, Agera Värmland, samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Måndagen den 20 november kl 18:30
Klimatkrisen och vägen framåt
Erika Bjerström, SVTs klimatkorrespondent och författare, har i årtionden rest i världen och skildrat de stora händelserna, ofta genom möten med de människor som berörs.
I samarbete med Sällskapet för Naturskydd Kristinehamn.

Lokal: Bibliotekets hörsal för samtliga evenemang.
Fri entré

Vårens program 2023

Måndag den 30 januari kl 18:30. Lokal: Bibliotekets hörsal.
Fri entré.
Far fick aldrig gå på vatten. D’amour D. Nordkvist berättar om sitt liv och sin bok. Civilekonom, uppvuxen i Rqanda, studier vid University of Sun Yat-sen i Kina, bosatt i Värmland.

Måndag den 20 februari kl. 18:30. Lokal: Bibliotekets hörsal.
Fri entré.
Årsmöte.

Måndag den 28 mars kl. 18:30. Lokal: Bibliotekets hörsal.
Fri entré.
”Vi och dom”: Bengt Jangfeldt talar om Ryssland som idé.
Bengt Jangfeldt, författare, Rysslandskännare.
I samarbete med Kristinehamns bibliotek.

Måndag den 8 maj kl. 18:30. Lokal: Bibliotekets hörsal.
Fri entré.
Naturen vi ärvde. Från Tyst vår till het sommar. Henrik Ekman, författare, journalist och fotograf med inriktning på natur och vetenskap och presentatör av naturprogram på SVT.
I samarbete med Kristinehamns bibliotek.

Utställning i Kristinehamns bibliotek den 2-30 mars.

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna föreningens ordförande Tedde Gyllenstedt.
E-post: tedde.gyllenstedt@gmail.com
Telefon: 070-550 55 14