fbpx

Kongress 2018 – Örebro 16-17 juni

Den 16-17 juni var det dags för Svenska FN-förbundets kongress att sammanträda. Kongressen är vårt högsta beslutande organ. Här kan din lokala FN-förening och ditt FN-distrikt göra sin röst hörd. Det gäller förstås alla anslutna riksorganisationer också. Den här gången håller vi till på Örebro slott på (Kansligatan 1) – mitt i centrala Örebro.

Konflikter, fattigdom och miljöhot präglar nyhetsrapporteringen. Men det finns också exempel på hur ett aktivt FN kan bidra till en fredligare, tryggare och mer rättvis värld. Det är här vi som en aktiv folkrörelse kan stödja en positiv utveckling genom att sprida goda budskap och påverka våra politiker. På kongressen kommer vi att diskutera hur vi ska ta tag i våra viktigaste utmaningar i en turbulent men spännande samtid och samtidigt se till att träffa gamla och nya FN-vänner och förstås äta en god bit mat tillsammans. Vi kommer att ha ett späckat program med inte mindre än 39 intressanta motioner att sätta tänderna i.

Vad beslutades på kongressen?

Kongressprotokoll 2018

Kongresshandlingar

  1. Program, förslag till dagordning och arbetsordning/förhandlingsordning
  2. Valberedningens förslag till kongresspresidium och rösträknare
  3. a) Verksamhetsberättelse för 2015
   b) Verksamhetsberättelse för 2016
   c) Verksamhetsberättelse för 2017
  4. a) Årsredovisning 2015
   b) Årsredovisning 2016
   c) Årsredovisning 2017
  5. a) Revisionsberättelse 2015
   b) Revisionsberättelse 2016
   c) Revisionsberättelse 2017
  6. Förbundsstyrelsens åtgärder vad gäller 2015 års kongressmotioner
  7. Medlemsavgiftsförslag från förbundsstyrelsen
  8. Förslag till måldokument Svenska FN-förbundet 2019-2021
  9. Förslag till rambudget för Svenska FN-förbundet 2019-2021
  10. Valberedningens förslag till arvoden för förbundsstyrelsen 
  11. Valberedningens förslag till förbundsstyrelse, revisorer, kongresspresidium och rösträknare, övriga nominerade samt vägledande principer   (Här hittar du personliga berättelser från alla nominerade)
  12. Inkomna motioner till Svenska FN-förbundets kongress 2018
  13. Stadgeändringsförslag från förbundsstyrelsen
  14. Uttalande om kärnvapen

Praktisk information om kongressen

Kongressintroduktion (för dig som vill veta hur det går till på en kongress)
Karta med vägbeskrivning
Reseersättning kongress
Anmälda ombud

Utskick

Kallelse lokalföreningar och distrikt 2018 

Kallelse anslutna riksorganisationer 2018