Personliga berättelser från samtliga nominerade

Nedan följer personliga berättelser från samtliga kandidater som nominerats till styrelsen inför kongressen 2018.

Detta är alltså både valberedningens förslag och övriga inkomna nomineringar från FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer.

Gabriel Bake:
Nominerad till: Ordförande, ledamot
Att vara en del av Svenska FN-förbundet har varit en stor del av mitt liv och jag ser fram emot att fortsätta engagera mig för en bättre värld.
I mitt tidigare arbete för Jönköping University har jag haft huvudansvaret för att för två FN-kurser, mellan 2006-2013- National Model United Nations (NMUN), är världens största simulering av FN och dess olika organ för studenter världen över och tar årligen plats i New York. Detta har givit mig djupa kunskaper om FN, FN-systemet och diplomatin. Under min ledning har högskolan kammat hem hela nio utmärkelser. 2011 blev jag utsedd till folkrörelserepresentant och ingick i en delegation tillsammans med riksdagsmän och fackliga representanter till New York vilket gav en annan inblick i Sveriges FN-arbete. Vid sidan av mitt arbete har jag även haft förmånen att vara mångårig ordförande för Jönköpings FN-förening och distrikt och dessutom vice ordförande för Dag Hammarskjöldsstifelsen i Jönköping.

Gabriel BakeSedan kongressen i Göteborg 2015 har mitt engagemang i förbundet fördjupats. Jag har som ledamot också ingått i styrelsens interna arbetsutskott (AU) vilket krävt mer tid men också större ansvar och inblick i hur vi kan utveckla FN-förbundets arbete. Detta är någonting jag brinner för och ser stor potential för oss som folkrörelse. Att vara en medlem i AU innebär givetvis ett mer aktivt ansvar som jag försökt kunna ta. Jag har bland annat besökt vårt systerförbund i Armenien 2016, tillsammans med vår tidigare internationella handläggare för att bättre få en inblick i hur kansliet arbetar men också skapa mig en överblick hur vi som FN-förbund gemensamt arbetar med svåra frågor för de som verkligen är mest utsatta. Vid WFUNA’s 70 års jubileum i Luxemburg var jag ensam representant tillsammans med en rad andra FN-förbund. Jag anser att det är viktigt med goda relationer till våra partners och systerförbund framförallt i Europa. Under 2017 ägnades också stor tid på att finna Petra, vår nya generalsekreterare vilket jag är mycket glad över att ha varit en del av och önskar henne all lycka till!

Sedan hösten 2015 arbetar jag som utbildningshandläggare för forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet vilket har gjort att jag lämnat över ordförandeklubborna i Småland, men har blivit varmt emottagen i Göteborg FN-förening och Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt.
I april kommer en annan höjdpunkt som jag ser fram emot, ett möte med självaste FN-generalsekreteraren António Guterres.
Under våren 2018 kommer jag att delta i ett SIDA projekt i Bolivia för att stärka upp deras forskarutbildning (Hållbarhetsmål 17) och jag är oerhört glad att kunna få se mitt FN-engagemang även i min nya tjänst.

Styrelsearbetet har varit både roligt och utvecklande men samtidigt utmanande. Nu lämnar vi en omvälvande period bakom oss och tar nya tag för att skapa ett starkare förbund och jag vill arbeta för att sätta oss medlemmar i fokus för att stärka upp föreningsverksamheten ute i landet och jag tror att vi har riktigt goda förutsättningar att kunna göra det.

Jag ser fram emot kongressen 2018 och fortsätta att arbeta för en bättre värld! 

Annelie Börjesson:
Nominerad till: Ledamot, ordförande
Hej! Annelie Börjesson heter jag och kandiderar i år till ordförande för Svenska FN-förbundet. Jag har fått frågan av ett gott antal människor såväl i vår folkrörelse som utanför och jag fick överväldigande många röster på de två senaste kongresserna. Då jag känner att min kandidatur backas upp av många har jag nu tagit beslutet att ställa upp. Kommande treåriga mandatperiod vill jag särskilt prioritera följande frågor:

– Stärka vår folkrörelse
Annelie Börjesson Idag kämpar många av våra föreningar och distrikt för sin överlevnad och i folkrörelsen är vi idag färre än vad vi var för några år sedan. Fortsätter denna utveckling har vi inte mycket till folkrörelse kvar om tio år. Jag menar att ett nytt ledarskap och en nationell strategi behövs! Här har jag många idéer och förslag. Jag vill bl.a. öka vårt samarbete inom rörelsen samt verka för utökat samarbete med våra riksorganisationer, FN-skolor och även externa aktörer, arbeta för ökad synlighet, medlemsrekrytering och medlemsvård. Kanske skulle FN-förbundsambassadörer vara något att satsa på? Jag vill också se över möjligheterna till att ha någon eller några deltids- eller heltidsanställda på andra orter än Stockholm i vårt land.

– Driva frågan om jämställdhet: Mål 5
Jag vill att vi tar tydlig ställning och verkar för att Svenska FN-förbundet tar alla chanser att särskilt bidra till att uppmärksamma och implementera mål 5 i de globala målen, såväl nationellt som i sin internationella verksamhet. Vi måste driva på om betydelsen och implementeringen av Resolution 1325!

– Fokusera på fred och på konfliktförebyggande åtgärder: Mål 16
Vi lever i en orolig tid där frågorna om fred, nedrustning och en värld fri från kärnvapen behöver lyftas än mer. Det är med sorg och bestörtning vi ser utvecklingen i världen – vi måste agera mer kraftfullt! Jag vill att Svenska FN-förbundet skall lägga mer kraft och opinion på mål 16 i de globala målen. Jag vill också att vi verkar än mer för att Sverige inte skall exportera vapen till diktaturer, och att vi lägger mer kraft på att vår värld skall bli fri från kärnvapen!

Så varför är jag rätt person för att ta över ordförandeklubban?
Jag är aktiv i Svenska FN-förbundet sedan 2006 och är engagerad på såväl lokal-, distrikts- som förbundsnivå i vår organisation sedan många år. Jag har varit lokalföreningsordförande i nio år – först i Falköpings lilla FN-förening och sedan i Göteborgs FN-förening. Sammanfattningsvis skulle jag säga att har jag en mycket god samlad bild över vår organisation och hur den fungerar.

Ett axplock av vad jag åstadkommit i Göteborg och förbundsstyrelsen:
Jag har styrt upp, enat och utvecklat en förening i kris till en harmonisk och blomstrande förening med massor av verksamhet. Under min tid har en aktiv ungdomssektion med egen styrelse tillkommit liksom aktiva intressegrupper. Vad gäller förbundsstyrelsen så är jag mest stolt över att som årets folkrörelserepresentant 2014 i New York att ha lobbat igång det FN-nätverk i riksdagen som förbundet länge önskat. Vidare har jag kommit med bl.a. idén att instifta vårt nya ungdomspris. Jag har lyft och lyfter obekväma ärenden och står upp för det jag tycker är rätt.

Nätverk:
Jag har ett stort nätverk såväl nationellt som internationellt: SFN, riksdagen, samarbetspartners och riksorganisationer, de nordiska FN-representationerna i New York, WFUNA, diplomater och FN-anställda. Jag är medlem i de tre stora globala nätverken Rotary, Soroptimist International och SWYAA .

Språk & utbildning:
Lärarexamen (ry, fra, eng), Organisation&Ledarskap, Marknadsföring samt Master in Communication. Mitt examensarbete ”Communication Techniques in the Corridors of UN Diplomacy” är relevant för uppdraget och har också gett mig många fina kontakter.

Internationell representation/erfarenhet:
Jag har representerat Sverige internationellt ett antal gånger, nu senast i mars på CSW62. Vidare har jag bott och studerat i flera länder samt rest en hel del.

Personlighet:
Jag är äldst i en syskonskara av tre, hästtjej, ansvarstagande, mycket kreativ och driven. Jag är duktig på att nätverka och lyssna in, jag är effektiv och ’en doer’ som av många anses modig och som inte alltid går med strömmen. Jag har goda ledaregenskaper, jag har gjort lumpen och jag har ett stort samhällsintresse och en genuin önskan om att försöka göra världen bättre, såväl i det lilla som i det stora.

Det vore en stor ära och fantastiskt roligt att få förtroendet att föra Svenska FN-förbundet framåt!

Niklas Carlsson:
Nominerad till: Ledamot
Vid förra kongressen sa jag att jag ville arbeta för att FN-förbundet ska få en starkare folkrörelse och verka för en hållbar utveckling i en fredligare värld. Det gäller fortfarande, och genom mitt aktiva arbete i styrelsen gör jag min insats. Nedan skriver jag om vad jag gjort sedan dess, och vad jag vill göra framöver.

Niklas CarlssonJag fick under 2017 förtroendet att utreda styrelsens arbete och ge förslag om hur det kan bli effektivare. Förslagen har nu till större delen införts, vilket bidrar till att ledningen blir effektivare. Jag har också drivit igenom att beslut om vilka länder vi ska vara verksamma i ska fattas av styrelsen. Detta har lett till att vi stoppade samarbetet med ett FN-förbund, då de inte kunde redovisa hur de använde projektpengar på rätt sätt. Som styrelse får vi ibland fatta sådana trista men nödvändiga beslut. Mitt initiativ kring detta sparade arbete och pengar för FN-förbundet. Det är också glädjande att mitt förslag om ett större projekt kring Agenda 2030 tillsammans med SKL har lett till att vi bedriver ett projekt för att utbilda kommuner om hur de kan arbeta med hållbarhet och de 17 målen. Jag har även bidragit på andra sätt, men dessa tre är kanske de mest påtagliga. Under den kommande perioden ​vill jag arbeta för att få fart på folkrörelsen och se till att vi syns mer i frågor som hållbar utveckling, fred och demokrati. Med utvecklingen i omvärlden behöver vi göra mer för att motverka extremism och odemokratiska krafter. Jag vill att vi undersöker möjligheten att stötta demokratiska krafter i länder där utvecklingen går åt fel håll. Jag känner att vår folkrörelse har tappat fart de senaste åren, trots att många frivilliga gör storartade insatser. Men vi behöver fler medlemmar och synas mer i sociala medier, traditionella medier och ute bland folk. Ledningen kan ha en större roll, och se till att arbetamer ute i landet för att stötta lokalföreningarna.

Vi behöver:
-Utveckla vårt arbete som ledande organisation kring Agenda 2030
-Hitta samarbeten med demokratiska krafter i länder där auktoritära ledare blir starkare
-Förbättra stödet till våra lokalföreningar, synas mer i massmedia och på plats runt om i landet
-Bli snabbare på att agera när våra frågor dyker upp i debatten

Tycker du som jag? Rösta då på mig vid kongressen!

Om mig
Jag är 38 år. Sedan -06 sitter jag i förbundsstyrelsen och sedan -09 dess arbetsutskott. Jag har varit ordförande in Kalmar/Ölands FN-förening och Kalmar läns distrikt, men har nu flyttat till Karlskrona. Jag arbetar som projektledare för ett samarbete mellan UNESCO-världsarv, och har tidigare varit kommunikationschef. Jag har fått äran att representera förbundet i internationella sammanhang och har också på regeringens uppdrag förhandlat för Sverige i FN med 150 andra länder om hållbar utveckling. På fritiden ägnar jag mig åt min familj, vandring, odling och renovering av vårt fina hus. När kongressen genomförs har jag också, om allt går bra, blivit pappa till en liten flicka.

Gertrud Åström:
Nominerad till: Ledamot
FN-rörelsen ligger mig varmt om hjärtat sedan många år tillbaka. Jag har som ledamot i styrelsen för Stockholms FN-förening haft möjlighet att arrangera och delta i en rad seminarier och event kring FN:s viktiga frågor. I styrelsen för FN-förbundet har jag försökt bidra med dels min erfarenhet från förenings- och Gertrud Åströmorganisationsledning , dels mitt eget expertområde som är jämställdhetsfrågor. Jag har arbetat som statlig utredare av bland annat jämställdhetspolitiken, lett metodutvecklingsarbeten på regeringskansliet, SKL och i en rad kommuner, länsstyrelser och landsting. FN-rörelsens kärna är föreningarna och jag vill arbeta för att stärka kunskapen om och engagemanget för FN:s uppdrag. Jag har varit ordförande för Sveriges Kvinnolobby och är ordförande för Östersjöfred, sitter i LRF:s Jämställdhetsakademi och styrelseledamot i Nordiska Kvinneuniversitetet. Under flera år har jag varit med i regeringens delegation till CSW i FN i New York och ansvarat för civila samhällets skuggrapportering till CEDAW-kommittén.

Kiomars Heydar:
Nominerad till: Ledamot
Jag är född och uppvuxen i Kermanshahå – Iran. Jag lämnade landet strax efter revolutionen och hamnade i Normandie, Frankrike. Efter en tids studier träffade jag min nuvarande fru, Anna-Lena. Vi gifte oss i den vackra staden Caen i Normandie och flyttade till Sverige i början på 80-talet. Jag var redan utbildad byggnadsingenjör och arbetade dom konstruktör några år innan jag utbildade mig inom socialekonomi på universitetet i Göteborg. Då fick jag chansen att arbeta på Uddevalla kommuns flyktingmottagning 1990. Jag har arbetat med integrations- och invandrarfrågor sedan dess. Engagerad i integrationsfrågor på arbetsmarknaden.

Kiomars HeydarJag är för närvarande socialekonomiutvecklare på Uddevalla kommuns Tillväxtavdelning. Jag bor med min fru Anna-Lena i ett eget hus på västkusten ( Oxevik). Vi har två vuxna barn och två underbara barnbarn.

Jag är medlem i FN-föreningen i Uddevalla, ledamot i Göteborgs och Bohusläns distriktsstyrelse samt ledamot i förbundsstyrelsen. Jag är mycket engagerad i globala frågor och lägger ganska mycket tid på omvärldsbevakning. Aktiv inom politiken.

Migranter väcker som vanligt relevanta frågor inom politiken t.ex. integration, diskriminering, radism, kulturmöte mm. Jag har under många PR varit skriv politiker. Jag var bl.a. internationell ledare för Uddevalla arbetarkommun och partidistriktet i Bohuslän.

Jag har under åren startat och drivit flera olika internationella projekt (i Bosnien, Iran, kurdiska delen av Iran och Kenya) Jag har via Olof Palmes Internationella Centrum, Programkontoret, Socialdemokraterna och kommunen ordnat flera studieresor gör olika grupper (pedagoger, idrottare, socialarbetare) till olika länder.

Det är mycket trevligt och hedrande att jag fått förtroendet att sitta i Svenska FN-förbundets styrelse under ett antal år. Jag hoppas att mitt engagemang skall bringa nytta till förbundet samtidigt som jag själv lär mig av bort arbete och mina FN-vänner i styrelsen.

Rasmus Isaksson:
Nominerad till: Ledamot
Jag heter Rasmus Isaksson, 37 år, skåning men bosatt i Nynäshamn. Jag har varit engagerad i föreningslivet under större delen av mitt liv. Först inom idrottsrörelsen och är bl.a. tvåfaldig paralympisk bronsmedaljör i paraishockey (även känt som kälkhockey). Resandet med idrotten och idrottandet i sig har lärt mig mycket, bl. a. om hur förutsättningarna att få vardagen att fungera kan skilja sig mycket åt i olika samhällen. Det var därifrån jag i sin tur fick upp intresset för internationellt utvecklingssamarbete. Genom biståndsorganisationen MyRight har jag rest till många länder i världen, flera av dessa utvecklingsländer, och varit verksam i olika projekt för organisationsuppbyggnad och demokrati.

Rasmus IsakssonMin huvudsakligen inriktning och högskoleutbildning är inom funktionshinderpolitiken men efter att ha gjort resan från det internationella arbetet, via DHR:s ungdomsförbund Förbundet Unga Rörelsehindrade, till förbundsstyrelsen i DHR har jag skaffat mig en stark ideologisk insikt och en bredd. Jag är en aktiv debattör i samhällsfrågor och driver att funktionshinderperspektivet är en del av samhället och inte ska ses som särfrågor. På så sätt har jag också fått kunskap i en bredd av andra perspektiv och frågor som jag anser vara mycket viktiga och intressanta, däribland jämställdhetsfrågor, mångfald och diskriminering.

Jag gillar också att arbeta i styrelsesammanhang, att få lära mig nya saker och tillföra något till gruppen. Jag har gått en kurs i ledarskap och genom min långa erfarenhet av att engagera mig i organisationer är jag väl insatt i vad som förväntas och krävs av mig i ett förtroendeuppdrag.

Med detta sagt är jag förstås inte fullärd. Jag har följt och ofta deltagit i FN-förbundets aktiviteter och på detta sättet breddad mitt kunskapsområde. Det, att lära mig nya saker och att påverka samhällsutvecklingen, är framförallt det som driver mig i mitt engagemang inom föreningslivet.

Jag gillar att debattera men jag tycker samtidigt att debattklimatet i Sverige behöver bli bättre. Framförallt saknar jag många gånger samtal om ideologi, etik och värdegrunder. Jag håller principen om alla människors lika värde högst och tycker att människors olikheter berikar samhället.

Sameer Lafta:
Nominerad till: Ledamot, ordförande
Sameer Lafta, MSc Ekonomi och pedagog med högskola utbildning i Sverige och utomlands, har under tio år varit rådgivare och föreläsare om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald för organisationer, föreningar och privatpersoner. Jag har medverkat i flertal integrationsprojekt som utvecklats i Sverige, och Sameer Laftahar etablerad omfattande kontakter med både invandrarföreningar och myndigheter som arbetar med integration och etablering. Har egen erfarenhet av integration både i Bulgarien och i Sverige.

Att vara aktiv i politiken och föreningslivet för att sprida FNs humanistiska livsharmoni i samhället har varit min livsstil. Mitt ändamål är att alla ska leva omringade av fred och demokrati i framtiden. Både de goda och onda metoderna har växt under mänsklighetens existens och kampen emellan dem fortsätter. Det är vi själva som kan välja vilken värld vi vill leva i, och därför är det vårt ansvar att tvinga fram det goda transparenta direktivet i regeringarnas politiska arbete. Vi behöver bjuda in våra regionpolitiker till samtal om mänskliga rättigheter och demokrati utifrån de värderingar som lyfts fram av Agenda 2030 och övriga FN-deklarationer.

Anna Kläppe:
Nominerad till: Ledamot
Jag heter Anna Kläppe och är nominerad till FN-Förbundets styrelse av dess medlemsorganisation Centerkvinnornas riksorganisation. Som generalsekreterare för Centerkvinnorna, en feministisk organisation som verkar för jämställdhet i samhället, skulle jag kunna bidra med jämställdhetsperspektiv och mångårigt engagemang för internationell samverkan.

Anna KläppeNär jag som student hade förmånen att vara praktikant på FN i New York blev jag ofta frustrerad när samhällsdebattörer kritiserade FN för det ena eller det andra, utan att beröra perspektivet att FN är en medlemsorganisation som i mångt och mycket blir vad medlemmarna vill att den ska vara. Om jag fick möjlighet att bidra till FN-förbundets styrelse skulle jag försöka sprida kunskap om den ganska fundamentala principen.

Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta som politiskt sakkunnig på både riksdagen och regeringskansliet med särskilt ansvar för utrikes- och försvarsfrågor samt jämställdhet. En kanske lite annorlunda portfölj av frågor som samtidigt har förvånansvärt många beröringspunkter. Inte sällan hamnade frågor om Sveriges relation till FN på mitt bord, alltifrån prioriteringar inom biståndet till Sveriges eventuella bidrag till FN-ledda insatser runt om i världen.

Jag tycker att det är viktigt att FN fortsätter att få vara det nav för internationella relationer som det har blivit. Världen står inför stora globala utmaningar som vi måste samarbeta kring för att hantera. Samtidigt är det viktigt att FN tar krafttag mot det som på ett kritiskt sätt faktiskt urholkar dess trovärdighet, såsom hanteringen av sexuella övergrepp begångna av FN-personal på platser där FN ska verka för att bidra till fred och trygghet. Med det sagt hoppas jag att jag får en möjlighet att bidra till Svenska FN-förbundets fortsatta arbete. Det vore en fantastiskt fin ära.

Sofia Strinnholm:
Nominerad till: Ledamot
Efter en treårig period i Svenska kyrkans internationella råd som Svenska Kyrkans Ungas representant är jag nu intresserad av ett fortsatt relevant engagemang för en tryggare värld för alla människor. Jag skriver just nu min masteruppsats med fokus på kyrkliga relationer mellan Tanzania och Sverige. Jag valde att inte fortsätta ytterligare en mandatperiod som ungdomsrepresentant då jag har fyllt 30 år och befinner mig i Tanzania under vårterminen 2018. När Svenska kyrkan undrade om de fick nominera mig till Svenska FN-förbundets förbundsstyrelse kändes det som ett spännande sammanhang för mig att kunna fortsätta utvecklas inom samtidigt som jag har flera perspektiv och erfarenheter att bidra med. Det är med glädje, iver och tålamod som jag kandiderar till styrelsen med utgångspunkt i Svenska kyrkans internationella arbete.

Sofia StrinnholmMed bakgrund som Ageravolontär/Change Maker känner jag till vikten av folkbildning och ser stora behov av att motverka de krympande demokratiska utrymmena runt om i världen, något som jag kan följa på nära håll i skrivande stund här i Tanzania. Journalister och oppositionspolitiker försvinner spårlöst och spolas ibland iland på stränderna i Dar es Salaam. I Tanzania som tidigare varit en politiskt lugn kontext har människor börjat förlora sina demokratiska rättigheter. En utveckling som inte får lov att fortsätta om vi ska kunna uppnå de globala målen SDG2030.
Som medlem i en kristen medlemsorganisation har jag kunskap om trosbaserat fredsarbete och kan bidra med input om hur religiösa ledare kan vara nyckelpersoner till att nå ett positivt utvecklingsarbete. Samtidigt som jag är medveten om att religiösa ledare även kan ha negativ påverkan på samhällen, därav vikten att arbeta med dem för en positiv samhällsutveckling, religiösa ledare är personer som många människor lyssnar på. Jag har själv deltagit i ett Genus, hälsa och teologi-projekt Safe Space for young churchleaders med deltagare från fyra olika länder och sett vilken positiv inverkan detta projekt haft på blivande präster. SRHR-frågor såsom Jämställdhetsfrågor, könsidentitetsmedvetenhet, hbtq-frågor och FGM (könsstympning) var några av ämnena som diskuterades med positiv utgång.

Jag är medlem i Kristna fredsrörelsen och värnar ickevåldsstrategier för fredsarbete. Genom Svenska kyrkans Internationella arbete har jag besökt ett flyktingläger i norra Uganda där jag tog del av det goda psykosociala arbete som gjordes och har lett till en djupare förståelse för flyktingars situation runtom i världen. Svenska kyrkans Internationella arbete har gett mig god kunskap om både humanitär hjälp och långsiktigt utvecklingsarbete.

På hemmaplan har jag jobbat mycket med samiskt kyrkoliv, framförallt samiskt konfirmandarbete vilket gett mig insyn och kunskap om urfolksfrågor vilket skulle kunna gynna förbundsstyrelsens arbete. Det är med en stor nyfikenhet och ett brinnande intresse för en bättre värld som jag kandiderar till Svenska FN-förbundets styrelse.

Nasra Ali:
Nominerad till: Ledamot
Mitt namn är Nasra Ali. Jag kommer från olika delar av vårt vackra land. Jag kom som flykting från Somalia när jag var 6 år och flyttade då till Härnösand. Där bodde jag fram tills jag var ca 11 år för att då flytta till Örebro. Jag flyttade från Örebro till Södertälje dagen efter min student för att arbete och för att spara ihop pengar till en långresa i Asien. Hemkommen från min resa som varade i ca ett år flyttade jag då till Malmö för att börja studera statsvetenskap och master-programmet European Affairs på Lunds universitet. Jag bodde i Malmö i ca sex år för att sedan tre år tillbaka flytta till Stockholm.

Nasra AliJag har bakgrund i arbetarrörelsen och framförallt från Socialdemokratiska studentförbundet sedan 2011. Jag har varit aktiv i internationella frågor och varit internationell ledare i förbundsstyrelsen i tre år. Jag har även varit ledamot i styrelsen för Young European Socialist och Olof Palmes Internationella Centre. Jag har rest runt i hela Europa för att driva vår politik på internationell plan. Mitt intresse för internationell politik har varit en naturlig del av mig. Dels då jag själv fick lämna mitt hemland på grund av orättvisa och krig men också då jag har befunnit mig i plattformar där internationell politik har varit aktuellt. Mitt politiska engagemang och mina uppdrag har gjort mig medveten om att kampen för internationell solidaritet måste fortsätta och aldrig får avstanna.

Idag är jag ordförande för socialdemokratiska studentförbundet och min politiska drivkraft är hoppet och viljan till att skapa ett jämlikt samhälle där internationell solidaritet är en grundbult.

I FN-förbundet hoppas jag kunna bidra med engagemang och med kunskaper om internationell politik. För mig handlar styrelseuppdraget i grunden om att synliggöra förbundet men också fortsätta driva kampen för frihet och jämlikhet som är bärande principer i mitt politiska engagemang

Véronique Simon:
Nominerad till: Ledamot
Jag är född i Frankrike och flyttade till Sverige 1987. Jag är mor till fyra barn som alla är flerspråkiga, vilket jag är mycket stolt över. Jag disputerade vid Uppsala universitet 1998 i franskspråkig litteratur.

Veronique SimonEfter en lång och  spännande yrkesresa inom högre utbildning är jag för närvarande verksam som universitetslektor i språkdidaktik inriktning flerspråkighet och nyanländas lärande vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  Flerspråkighet och hur flerspråkiga elever oavsett ålder eller familjförhållande mottas i skolan i Sverige och i andra länder är ett område som jag känner mig djupt engagerad i, både i mitt arbete och privat. Även frågor som rör hållbar utveckling samt mångfald och jämställdhet är för mig viktiga.

Kort om olika uppdrag som kan vara relevanta för uppdraget som styrelseledamot vid Svenska FNs förbundsstyrelse:
Jag har sedan tonåren engagerat mig med frågor som har med mänskliga rättigheter att göra. Nedan sammanfattar jag dock bara det jag gjort under de senaste åren, eller annat som kan vara relevant för valberedningen och ett eventuellt uppdrag vid styrelsen för Svenska FN-förbundet. Utöver mina professionella åtaganden inom flerspråkighet och nyanlända elevers lärande är jag för närvarande styrelseledamot i Refugees Welcome Uppsala(2016-), Multikulturföreningen i Uppsala(2015-)samt FN-föreningen i Uppsala(2016-), tre föreningar som aktivt arbetar för en bättre inkludering av flyktningar och invandrare i det svenska samhället. Att arbeta för dessa föreningar eller andra, i vissa fall(Multikulturföreningen)under många år har gett mig kunskap, kontakter, insikt och erfarenhet som är nära kopplade till mottagandet av flerspråkiga barn och deras familjer (om de nu har en familj)Mitt engagemang för flyktningar och mångfald grundas i min kännedom till ,genom mina studier och uppdrag i både Frankrike och Sverige, både världshistoria, litteratur och filosofi, men även personligt engagemang, även som aktivist. Hittills på ett lugnt, fredligt och reflekterat sätt. Jag blev 1998-2000, efter att ha varit tolk under ibland svåra omständigheter, kontaktperson för två barn från Kongo(på uppdrag av Uppsala kommun).Som tolk arbetade jag även för polisen, Svenska Missionskyrkan och andra myndigheter, oftast kring flyktningsfrågor men även för t.ex. en panafrikansk kvinnoförening. Sedan flyktningskrisen 2015 och tills nu har med jämna mellanrum tagit emot i mitt hem eller hjälpt bostadslösa familjer och senast en ensamkommande ungdom från Afghanistan. Jag har genom mitt engagemang vid t.ex. demonstrationerna vid Medborgarplatsen under sommaren 2017, där jag agerat som skydd för de ungdomar som demonstrerade och tillbringade nätter för att se till att de inte utsattes för våld, fått ännu mera insyn i hur det är att vänta på besked, sova utomhus, mm. Jag har även engagerat mig i frågor som berör papperslösa, både familjer (från till exempel Palestina) och ensamkommande ungdomar från olika länder, detta även inom ramen för mitt arbete vid Uppsala universitet och i samarbete med Skolverket eller andra forskare inom högre utbildning, både i Sverige och, genom olika internationella projekt, utomlands.

Jag har haft otaliga kontakter med Migrationsverket och polisen, och vid några tillfällen SiS, både genom mitt arbete (där jag inbjudit dem att föreläsa inom ramen för fortbildningar), och mina engagemang för flyktningar mm., vilket har gett mig möjlighet att betrakta flyktningsfrågor samt frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter från olika vinklar. Jag har haft och fortfarande bedriver internationellt samarbete inom högre utbildning kring migrations– och språk och utbildningspolitik. Mina visioner som styrelseledamot. Jag tänker först och främst på hur FN-föreningen i Sverige på ett bra sätt kan påverka regeringen eller andra viktiga aktörer (även kanske främst privata sådana) kring frågor som har med migrationer att göra.

Utbildning står för mig i centrum, och inte minst att barnkonventionen i just den frågan respekteras. Men även frågor som har med jämställdhet, klimatfrågor och hållbar utveckling i en bred mening står mig nära.

Självklart är det för mig att liknande frågor måste lyftas upp internationellt. Jag tror att Sverige, som en demokratisk stat som med viss framgång kämpar med de frågor jag tidigare nämns behövs för att utveckla FN som organisation, särskild nu. Vidare tror jag att Sverige fortfarande föregår som ett bra exempel i frågor som har med miljö, mångfald, jämställhet att göra och bör synliggöra de aktioner som på lokalt sätt pågår, som inte alltid får den uppmärksamhet de bör få. Till exempel lokala föreningar eller NGO:s gärningar, både lokalt eller internationellt, eller samarbete som stöds från både FN och högre utbildning på ett bättre sätt bör synliggöras.

Vidare tycker jag att förbundets hemsida kan förbättras och om möjligt (dvs om det finns medel och rätt kompetens) göras mera interaktivt. Jag tycker även att FN generellt borde påpeka och agera mera för att att regler kring fredshantering bör prioriteras jämfört med regler kring hur krig hanteras. Detta skriver jag efter att ha lyssnat på António Guterres inspirerande föreläsning häromdagen i Uppsala, där tyvärr krigs-och inte fredshantering mest lyftes fram i och med krisen ibland annat Syrien och Yemen. Även Alexander Gabelic inslag om hur FN sviker de civila i krigsområden kan jag bara hålla med om. Jag tycker dock att styrelsen måste synliggöras mer genom att rapportera över sina uppdrag eller beslut, eller kanske även vara mera utmanande, särskilt nu under Sveriges tvåårs mandatperiod i FN:s råd 

Sebastian Qvist:
Nominerad till: Ledamot
Jag heter Sebastian och studerar statsvetenskap vid Lunds Universitet och är aktiv i Lunds FN-förening. För tillfället är jag utskottsansvarig och Vice ordförande för föreningen. Jag är också Ambassadör för Agenda 2030 på förbundet. Jag är relativt ny inom svenska FN-förbundet, men jag tror att mitt intresse för organisationen, gedigna bakgrund inom föreningslivet och kunskap i FN-frågor gör mig till en lämplig kandidat för förbundets styrelse.

Sebastian QvistInom föreningen har jag haft möjligheten till att vara med och leda det organisatoriska arbetet och varit delaktig i de goda framsteg som vi gjort under det senaste året; vi har vuxit i medlemskap, aktivitet och omfång. Själv har jag bland annat fått möjligheten till att leda det väldigt framgångsrika Lund Model United Nations som Generalsekreterare. Mitt intresse för FN-rollspelande har spelat en stor roll under min tid som universitetsstudent. Jag har fått möjligheten att delta på flertalet olika rollspel och att som anställd ordförande av förbundet åka ut på skolor och leda som ordförande.

Innan jag var aktiv i Svenska FN-förbundet var jag till största delen partipolitiskt aktiv. Jag har erhållit flertalet förtroendeposter och uppdrag inom det socialdemokratiska partiet, deras ungdomsförbund och studentförening. Via mina politiska erfarenheter fick jag en brinnande passion för FN-frågor och internationalism, som jag vill använda för att bidra till ett mer hållbart föreningslivsfrämjande.

Som styrelseledamot i Svenska FN-Förbundet vill jag framför allt arbeta med organisationsfrågor och förbättra dynamiken i organisationens processer och administration. Jag är övertygad om att jag, via min bakgrund och erfarenheter, kan tillföra väldigt mycket till styrelsen i dessa frågor. Jag vill också vara en ungdomsröst, därför att för tillfället saknas en mer ungdomlig representation i styrelsen. Vår organisation är beroende av ungas engagemang och därför förtjänar vi likvärdig representation på förbundsnivå.

Karolina Eklöv:
Nominerad: Ledamot
Att bli medlem i FN-förbundet har kommit att bli bland de viktigaste – och roligaste  valet jag gjort i mitt liv. Efter hemkomst från ett terminsutbyte i Kina år 2015 sökte jag efter en organisation där min nyfikenhet för världen kunde ges utlopp. Hos FN-förbundet i Södra Dalarna stod dörren öppen och jag välkomnades in i

Karolina Eklöv

värmen, styrelsen och fick genast bli ungdomsansvarig. Hösten därpå blev jag ambassadör för Agenda 2030 – ett uppdrag jag tog på stort allvar. På vårterminen (2017) fick jag en praktikanttjänst på FN:s Utvecklingsprogram i Stockholm och kunde ytterligare fördjupa mig i FN; denna gång från insidan. Samma vår spenderade jag i FN-förbundets Referensgrupp där teamet samt dåvarande ungdomssekreterare satte ihop ett späckat schema inför UNg17. Följande höst (2017) praktiserade jag på Sveriges representation till FN i New York. Denna utveckling hade inte skett om det inte vore för den värme som FN-föreningen gav mig från start. Att verka i FN-förbundets nationella styrelse vore ett sätt för mig att återgälda den energi som gavs mig. Att ta sig an saker med makroperspektiv är alltid mitt mål och som framfört i uppdragsbeskrivningen handlar styrelsemedlemskap till stor del om helhetsförståelse och ansvar.

Rättvisefrågor, miljö och genuin hållbarhet ligger mig varmt om hjärtat och vore därmed ett nöje att driva. Med både Agenda 2030 om inkludering och mångfald samt säkerhetsrådets resolution 2250 som bokstavligen uppmanar till representation av unga i beslutsfattande på alla nivåer ser jag att min roll i styrelsen torde kunna förkroppsliga och förmedla att FN-förbundet tar dessa resolutioner på allvar. Till våren väntar en kandidatexamen i mandarin och statsvetenskap, med en uppsats som behandlar säkerhetsriskerna som kommer till följd av klimatförändringarna, vilket jag fick ett Sida-stipendium för att kunna genomföra. Parallellt under min studenttid i Göteborg har jag varit engagerad i integrationsfrågor genom att via Svenska Kyrkan anordna aktiviteter på den lokala flyktingförläggningen i min hemkommun i Dalarna. Organisationsmässigt har jag funnit Utrikespolitiska Föreningen, med störst aktivitet inom Model United Nations-Kommittén med vilken jag åkte till Belgien för debatt. Styrelseerfarenhet har jag från PUSH Sverige där jag för närvarande är sekreterare. Jag är övertygad om att jag har den FN-förståelse som krävs, det civilsamhällesengagemang och den kompetensens som efterfrågas. Vi går 2018 ett spännande år till mötes, både inrikespolitiskt med valår och utrikespolitiskt med fortsatt säkerhetsrådsmedlemskap samt pågående FN-reform. FN-förbundet framförande av både ris och ros till FN gör det till en oersättligt viktig förmedlare av det svenska civilsamhällets röst.

Petter Ölmunger:
Nominerad till: Ledamot
Jag heter Petter Ölmunger (f1980) och jag kandiderar till Svenska FN-förbundets styrelse. Jag har ett stort intresse och engagemang för Förenta Nationernas idé och för Svenska FN-förbundets mål och verksamheter.

Petter ÖlmungerSedan 2014 sitter jag i styrelsen för Stenungsund, Tjörn & Orust (STO) FN-förening. Jag gillar styrelsearbetet: att skapa gemensamma mål för föreningen, och att tillsammans, utifrån ledamöternas och medlemmarnas olika gåvor och förutsättningar, samarbeta för att försöka uppnå bästa möjliga resultat. Det är lärorikt och givande på många sätt. Jag har även erfarenheter av styrelsearbete i andra föreningar och organisationsformer. Jag tror att jag successivt har byggt upp en ganska god förmåga att både kunna utveckla och driva på projekt och att samtidigt bidra till ett konstruktivt och tryggt mötes- och samtalsklimat. Om jag får förtroendet så hoppas jag därför kunna bidra till en god kommunikation i Svenska FN-förbundet, både internt i styrelsen och externt i styrelsens samtal med kanslipersonal, föreningar, medlemsorganisationer, enskilda medlemmar och med samhället i stort.

För ett demokratiskt FN
Sedan 2011 är jag nationell samordnare för kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen), ett globalt nätverk av parlamentariker, representanter från civilsamhället och aktivister som verkar för en demokratisering av vårt globala samhälle genom upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett direktvalt FN-parlament. FN behöver demokratiseras. Inte bara för att det är moraliskt viktigt att ge mänskligheten en röst i våra globala beslutsprocesser, utan också för att FN ska kunna få den legitimitet som krävs för att organisationen ska kunna möta våra stora globala utmaningar på ett mer effektivt sätt. Därför vill jag gärna särskilt driva denna fråga i och genom förbundsstyrelsen.

Isatou Bah:
Nominerad till: Ledamot
Mitt engagemang i FN-förbundet och i andra civilsamhällsorganisationer har utvecklat mina färdigheter i organisatoriskt arbete och ledarskap. Samt präglats av ett intresse för att lära mig mer, ha en positiv påverkan i samhället och uppmuntra andra till engagemang. Det har även bidragit till min erfarenhet av publika

Isatou Bah

framträdanden i form av föreläsningar, modererande av och deltagande i, radio- och panelsamtal. Ämnen som jag har pratat om i dessa forum utöver de frågor som FN-förbundet redan arbetar med är feminism, psykisk ohälsa, kolonialism och den transatlantiska slavhandeln.

Mina två absoluta hjärtefrågor är mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Två frågor som har stark anknytning till varandra och som är högt upp på agendan idag både på hemma- och bortaplan. Dessa frågor tycker jag är oerhört viktiga att driva för att dem är avgörande för vår livskvalité och för framtida generationers samhälle.

När jag först sökte mig till Svenska FN-förbundet var det för att jag hade viljan att arbeta med frågor som har stor påverkan på människor runt om i världen och frågor som är livsavgörande. FN-andan resonerar starkt hos mig och efter mitt fleråriga engagemang i förbundet känner jag att jag har samlat på mig så pass mycket kunskap och erfarenheter att jag nu är väl rustad för att driva våra frågor på högre nivå och föra förbundet framåt. Det jag bidrar med till förbundsstyrelsen är ett intersektionellt perspektiv på aktuella frågor, föreningslivserfarenhet från diverse organisationer och ett genuint driv för engagemang och kunskap.

Frida Lind:
Nominerad till: Ledamot, ordförande
De närmaste åren står vi inför många tuffa och komplexa utmaningar i Sverige och i världen och Svenska FN-förbundet är en organisation som har kapacitet att påverka utvecklingen i rätt riktning och arbeta för att fler människor ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, leva i fred med varandra och naturen och nå en global och nationell hållbar utveckling. Detta är ett enormt viktigt arbete och det är därför jag vill bli del av förbundsstyrelsen och driva dessa frågor, inspirera unga och gamla att engagera sig samt förmedla positiva världsnyheter och hopp om förbättring av människors liv i Sverige och på internationell nivå.

Frida LIndMitt mål är att FN-rörelsen i Sverige ska växa och att vi ska bli ännu fler FN-vänner, FN-intresserade och många fler medlemmar! Ett sätt att uppnå detta är att vi i förbundsstyrelsen aktivt arbetar med att sprida mer kunskap om FN, FN-rörelsen i Sverige och de globala målen, och där tror jag att jag kan bidra mycket – då jag trots min unga ålder har god internationell, nationell och lokal FN-erfarenhet och god vana att tala, föreläsa, moderara paneldebatter, ta tillvara på lokalt engagemang, använda sociala media för att nå ut till en bredare publik samt värva medlemmar och volontärer. Eftersom vi lever i en mångkulturell värld där solidaritet, empati och kunskap om andra kulturer, religioner och språk kan vara avgörande för att nå hållbara lösningar, så har jag ägnat de senaste åren till att få ett bredare perspektiv och mer förståelse för olika människors livssituationer. I skrivande stund har jag studerat, arbetat och bott i alla världens kontinenter förutom Antartica. Något folk ofta säger till mig, oavsett världsdel, är att jag har mycket god social kompetens, har ett brinnande engagemang för en bättre värld och är en källa till inspiration! Min positiva livssyn, min arbetsdisciplin samt mottot att allt är möjligt bara man vill – och hjälper varandra – smittar av sig på personerna jag träffar och arbetar med. Tankens kraft är enorm och vi måste våga tro på förändring och förbättring! Detta är en stor drivkraft och hjälp för att alla oss som strävar efter en mer solidarisk värld – och något som behövs i vårt viktiga arbete och i dessa utmanande tider. Min nyfikenhet och törst efter kunskap gör att jag lär mig nya saker fort och jag är en naturlig ledare. Under mitt år som ordförande i Malmö FN-förening så har vi gjort många framsteg som förening. Vi har fått 70 nya medlemmar under året – och vi får nya medlemmar för varje månad som går. Vi har också fördubblat antal följare på Facebook och Instagram. Vårt brinnande engagemang i föreningen verkar nå ut till allmänheten eftersom vi har fått en mycket större uppslutning på våra event och aktiviteter under året och det strömmar hela tiden in nya intresserade volontärer med olika bakgrunder som vill hjälpa till. Ett annat erkännande är att föreningen nyligen blev nominerade och utvalda att komma på intervju för Malmö Stads MR-pris! Vi vann inte – men det var hedrande att bli uttagna som en av de fem organisationer/personer som fick komma till intervju (av 92 nominerade) och Malmö Stad var otroligt imponerade av vårt arbete– där inkludering, mänskliga rättigheter och de globala målen har varit kärnfrågor för oss under året.Jag anser att Svenska FN-förbundet måste fortsätta att ha en ledande roll i civilsamhället, vara en informationskälla för unga och gamla samt vara en granskande aktör av Sveriges och FN:s arbete. Att få äran att bli vald som vice ordförande för Svenska FN-förbundet skulle vara ett hedrande, lärorikt och spännande uppdrag! Mitt fokus är framförallt på de globala målen och att nå balans – i sig själv och i samspel med andra – och mina hjärtefrågor berör jämställdhet, jämlikhet, fred, inkludering, utbildning och en hållbar miljö. Vi måste bli ännu bättre på att nå ut till unga – som är morgondagens ledare – och till utsatta grupper för att nå våra mål. Där kan information på olika språk, fler unga ledare och användingen av sociala medier vara till hjälp, men utan att glömma bort att nå ut till och inkludera de äldre och ta tillvara på deras kunskap och erfarenheter . Tillsammans i förbundsstyrelsen tror jag att vi alla skulle kunna bidra ännu mer till att förbättra FN-rörelsen i Sverige och att ta till vara på det viktiga engagemanget som finns i landet och öka intresset för vår organisation och för FN:s tre pelare. Tillsammans gör vi skillnad!

Tanja Mitic:
Nominerad till: Ledamot
Mitt namn är Tanja Mitic och jag kommer från Linköping där jag sedan år 2000 har varit aktiv i den lokala FN-föreningen. Jag har även haft den äran att få sitta med i Svenska FN-förbundets styrelse i sju år, vilket har varit oerhört lärorikt och bidragit med mycket erfarenhet.

Tanja MiticMin bakgrund med rötter i forna Jugoslavien, har gett mig inblick i flera olika kulturer. Även mitt stora intresse för social rättvisa och engagemang för alla människors lika värde, gör att jag som person kan bidra utvecklande i det viktiga styrelsearbetet.

Jag anser att det är givande och oerhört viktigt att få sprida FN-tanken vidare både på nationell och lokal nivå. Vid ett förnyat förtroende kommer ett fortsatt stort engagemang för utvecklingsfrågor, som exempelvis Svenska FN-förbundets olika projekt, också vara något som jag ska driva i mitt arbete.

De globala målen, Agenda 2030, kommer att spela en viktig roll. Det är därför betydelsefullt att vi som organisation tillsammans strävar efter att sprida kunskap, men även ge människor insikt i hur de ska kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Avslutningsvis kommer en av mina hjärtefrågor att vara att sträva mot en utveckling av Svenska FN-förbundet som organisation. Mer tydligt menar jag att vikten av ett mer sammanhållet FN-förbund ska stärkas. Styrelsen, kansliet, föreningar, ungdomssektioner, distrikt, FN-skolor och anslutna riksorganisationer ska känna att vi är ett förbund med klara och tydliga mål. För tillsammans bidrar vi till ett starkt och sammanhållet FN-förbund.

Eva Vati:
Nominerad till: Ledamot
Eva Vati brinner för en jämställd framtid där alla ska ha rätt att leva sin dröm. Hennes mission är att inspirera och göra skillnad hos människor och företag till att skapa en bättre värld. Hon besitter ett starkt ledarskap grundat i empati och lyhördhet och har jobbat i Teknik-och IT branschen sedan 1999. Eva har en unik profil genom att hon har haft olika exekutivabefattningar och jobbar även i styrelser för både noterade och privata bolag.

Eva Vati

Hon har nyligen varit i New York och deltagit i FNs advisory board gällandejämställdhet i styrelser och fick också ett Hedersomnämnande av Trust för sitt arbete gällande jämställdhet och synlighet. Eva har varit medlem iSvenska FN-förbundet sedan 2009 och har gått A-, B-och C-kurs i New York. Förutom ledarskap inom hållbarhetsfrågor och utveckling har Eva under en längre tid engagerat sig som föreläsare och mentor i olika projekt såsom; Ambassador and Advocate @ TeachSDGs, Goal Chasers, Green Buddy och Business mentor at SDSN Youth med fokus på hållbarhetsmålen. Hennes artiklar om UN Global Compact, Agenda 2030 och Mänskliga rättigheter följs av tusentals människor globalt på olika plattformar inom socialmedia. Hon jobbar idag som Hållbarhetschef och utvecklingschef för Global Public på Ework Group AB.

Som ledamot i styrelsen vill jag främst stärka FN-förbundets roll genom att mobilisera kraften framförallt hos svenska företag till att arbeta mer aktivt med Svenska FN-förbundetoch FN. Jag vill medverka till att skapa fler medlemmar och framförallt fler medlemsföretag.Jag är globalt ansvarig för Eworks nätverk med över100 000 konsulter, där jag, i partnerskap SDG12 ABoch Svenska FN-förbundet tar fram ett digital utbildningsverktyg för SDGna. Syftet med utbildningen är att alla konsulter som ingår i Eworks nätverk ska känna till de Globala målen för hållbar utveckling.

Jag är även affärsansvarig för att få fler svenska konsulter att jobba på uppdrag för FN och därigenom öka svenskarnas kännedom om FN och svenska FN-förbundet. Genom mitt affärsansvar har jag ett starkt samarbete med olika FN-organisationer, såsom UNDP, UNOPS, UN Women, UNFPA

för att nämna några och svenska aktörer såsom Business Sweden, Rise, Läkarmissionen och Utrikesdepartementet. För det andra så vill jag påverka FN-skolornas samverkan med lokalföreningar och att de tillsammans kan agera som inspirationskälla till andra svenska skolor till att jobba med de globala hållbara målen. Jag är engagerad i arbetetför ”Goal Chasers” –som är ett inititativ till att inspirera elever till att ta itu med globala utmaningar och komma med nya och hållbara lösningar. Min roll är att föreläsa i skolor för att inspirera fler lärare och elever till att jobba med de globala hållbara målen, kopplat till den svenska läroplanen.

Avslutningsvis ser jag med glädje fram emot att bli invald till styrelsen för Svenska FN-förbundet och inspirera och påverka fler till att vilja bli delaktiga i vårt arbete för en bättre värld!

Nelly Bården:
Nominerad till: Ledamot
Mitt namn är Nelly Bården, jag är 19 år och jag kommer att ta studenten nu i juni från Samhäll Samhäll Europa programmet på Sannarpsgymnasiet som är en FN-skola. Jag är även kassör i Halmstads FN-förening och aktiv i FN-elev föreningen på Sannarpsgymnaiset. Mitt engagemang inom FN har fått mig att inse vikten av vad även jag som individ kan göra för att förändra och att även den lilla individen är viktig i FN. Under 2016 bodde och studerade jag i Spanien, efter mitt halvår utomlands insåg jag vikten i att engagera mig och sen dess har jag varit fast bestämd om att engagera mig så mycket jag kan i FN då det är de jag brinner för. Därför kandiderar jag till Förbundsstyrelsen för att, jag vet och är fast bestämd om att jag vill engagera mig mer och kunna bidra till en förändring.

Nelly BårdenFramtiden, den som står inför våra fötter, en framtid där vi kommer brottas med att utrota extrem fattigdom, ökad jämställdhet, hitta en hållbar konsumtion och produktion. Dessa hinder är något vi unga kommer tampas med och därför anser jag att det är otroligt viktigt att den yngre generationen inkluderas för att lära sig av de äldre, både misstag och det som gått bättre.

Mitt intresse för FN och framförallt mänskliga rättigheter växte fram i tidig ålder och har sen dess drömt om att kunna förändra, efter tre år på Sannarp med en ständig närvaro av FN, efter tre år av FN-rollspel, efter att ha beskådat hur viktigt det är med engagemang hos de yngre genom min elevförening, har jag insett hur viktigt att även vi yngre för en betydande röst för utvecklingen framåt.

Min röst i förbundsstyrelsen är en röst för den yngre generationen, generationen som förhoppningsvis kommer att kunna vända de negativa trenderna, minska miljöförstöringen, utrota könsstympning och låta alla få en grundläggande utbildning. Jag hoppas att med min närvaro i styrelsen kunna uppmuntra till att frågor rörande hur vi i Sverige ska arbeta globalt för att arbeta för en stabilare värld, men även dem mindre nationella frågorna som exempelvis hur förbundet ska arbeta för att inkludera de mindre distrikten, föreningarna samt inkludera ungdomar mer.

För mig är frågorna rörande vår planet och hur vi ska stärka de mest utsatta individerna de som ligger närmst hjärtat och det hoppas jag kommer vara frågor som kommer diskuteras mycket inom styrelsen med hänvisning till Agenda 2030 som jag anser är en otroligt viktig byggsten i arbetet för en mer inkluderande värld. För att kunna förändra världen måste vi först arbeta nationellt, informera hur vi i Sverige bäst ska arbeta för att kunna arbeta för att föra arbetet framåt, där anser jag att Förbundsstyrelsen bär det tyngsta ansvaret för att se till att detta sker. Därför vill jag se till att detta sker.

Skulle jag få möjligheten att få sitta med i Förbundsstyrelsen kan jag garantera att jag kommer göra mitt absolut yttersta för att stärka FN och arbetet framåt mot en bättre värld.

Shervin Vahedi:
Nominerad till: Ledamot
Anledningen till att jag engagerade mig inom svenska FN-förbundet var för att jag ville vara delaktig i en folkrörelse som arbetar för en bättre värld. För mig är FN-förbundet en viktig del av en global rörelse som står för fred,  mänskliga  rättigheter och utveckling.

Shervin VahediJag  vill  därför  vara  med  och  utveckla FN-förbundet så att vikan stärka FN-rörelsen i Sverige. Genom att bli vald till förbundsstyrelsen hoppas att jag kan kunna bidra med sakkunskaper i frågor som framförallt berör Mellanöstern, stärkandet av det lokala engagemanget och bidra med ett ungdomsperspektiv till styrelsen. Jag brinner för fred-och demokratiseringsfrågor.  Framförallt är  jag  intresserad  av frågor  som  berör Mellanöstern där  jag  bland  annat  arbetat  för  organisationen NIAC i  Washington  DC. Jag har även varit delaktig i för arbetet till boken Losing an Enemy skriven av en av världens främsta mellanösternexperter, Trita Parsi. Min uppfattning är att Mellanöstern är en mycket dynamisk region där FN:s arbete har en betydelsefull roll. Jag tror nyckeln till en stabil region är att arbeta för att stärka lokalbefolkningen, civilsamhället och skapa inkluderande arenor för samarbete mellan länderna i regionen.

Här ser jag även en stor utvecklingspotential för FN-förbundet som kan bli ännu bättre på att driva dessa frågor och bli en inflytelserik röst. Jag hoppas att jag genom mitt engagemang kan vara en drivande kraft i att stärka förbundets profilering kring fred och demokratiseringsprocesser i Mellanöstern.

En av styrkorna med FN-förbundet är att vi är många och finns i hela landet. Mina erfarenheter som styrelseledamot, ordförande och valberedare i Malmö FN-förening har övertygat mig om vikten ett starkt lokalt engagemang. Det viktigt att vi utvecklar vår organisation så den bygger på en stark intern demokrati, transparens och en organisation där varje förtroendevald känner sig som en betydelsefull del av förbundet. Att vara en representant som är väl förankrad i arbetet som sker på gräsrotsnivån ser jag som ett av mina främsta bidrag till förbundsstyrelsen. Vi bör också bli bättre på att tillvara ta på ungdomars engagemang och kunskaper.   Som ungdomsambassadör för förbundet fick jag chansen att träffa många unga runt om i Sverige, i FN-skolor, universitet och lokala föreningar. Jag tycker att ungas engagemang är en viktig del av vår rörelse men tyvärr blir de inte alltid representerade i olika sammanhang. Vi måste ständigt arbeta för att utveckla kanaler  så  att  vi  når  ut  till  yngre  medlemmar  och stärker  deras  röst  I den  internationella  arenan. Vår folkrörelse bygger på mångfald och här tror jag att jag bland annat kan bidra med ett ungdomsperspektiv i förbundsstyrelsen. Till vardags arbetar jag med utrednings- och påverkansarbete inom fackföreningsrörelsen med fokus på hälso- sjukvårdsfrågor. Jag har även varit politiskt aktiv inom Socialdemokraterna och har därför  ett  brett kontaktnät  inom  arbetarrörelsen.

Jag  är van  opinionsbildare,  föreläsare  och har  goda erfarenheter av strategiskt påverkans arbete på lokal, regional och nationell nivå. Jag hoppas att mitt engagemang och mina kvaliteter kan bidra till en starkare FN-rörelse i Sverige!

Thobias Björnlund:
Nominerad till: Ledamot
Hej, mitt namn är Thobias Björnlund. Jag söker anställning hos er, eftersom mycket intresserad av företaget och organisationen. Finner utvecklande att fördjupa mig inom era arbetsuppgifter och frågor. Tilltalas särskilt av management-frågor, optimering, strategier, analyser och ledarskap. Trivs vid omväxling och är engagerad, flexibel, kreativ och snabbtänkt då god standard behålls. Omgivningen anser mig vara ärlig, social, positiv och ansvarsfull. Är lösningsorienterad, strukturerad, driven och analytisk lagd. Vill lära mig nya saker, följaktligen vågar jag ifrågasätta. Har tidigare erfarenheter av att hålla work-shops. Jag är strukturerad och målinriktad, som söker utmaningar. Är också intresserad av hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning och bolagsutveckling.

I två månaders tid fick jag möjligheten till praktik vid Vasakronan AB och ekonomi- och finans avdelningen. Företaget bedrivs i koncernform med ca 200 fastigheter och 112 aktiebolag, vilket har tillgångar för 98 Mdkr. Resultatet blir min ansökan hos er, eftersom organisationen är spännande både som organisation och som varumärke.

Tidigare aktiv inom Stockholms Universitets Studentkår i 2 år, kårpolitiker, fullmäktige och styrelsen. Stockholms Universitets Studentkår omsätter ungefär 160 MSEK. Två år i kårstyrelsen gav många givande erfarenheter. Studentkåren hade en strävan som organisation mot hållbar långsiktighet. Största bolaget Högskolerestauranger AB, där Stockholms Universitets Studentkår är majoritetsägare, har restauranger över hela Sverige. Har även styrelseerfarenhet från Frescati Förvaltning som förvaltar kårens pub- och program-verksamhet samt andrahandsbokhandel Campusbutiken.

Har två kandidatutbildningar, dels en inom företagsekonomi med fokus på management, organisationsstyrning och ledarskap samt dels en inom finansiering. Även utbildad vid KTH Civilingenjörsutbildning Kemiteknik/Läkemedelsteknik. Läst några kurser inom riskhantering både ekonomiskt och tekniskt. Tack vare min utbildning kan jag idag enkelt och snabbt överblicka vid komplexa tekniska, bolags- och ekonomiska frågeställningar. Därefter enkelt summera, visualisera och presentera dessa. Inga problem vid samarbete eller enskild arbete. Givande att både verka som deltagare och projektledare.

Säljaryrket lärde mig ”lyssna av, läsa av och scanna av” människor, vilket skapar konsultativ tillmötesgående av behov och önskemål. I vardagen krävs social kompetens genom hög integritet samt kommunikationsförmåga. Tidigare kollegor och vänner säger att jag kan uttrycka mig väl, både i tal som skrift. Engelska klaras av flytande, som konsekvens av boende i en studentkorridor med internationella studenter under 7 år. Försöker alltid ge service och kvalitet. Under studietiden jobbade jag inom försäljning, men vill nu ändra inriktning på karriär och styra mer mot min utbildning. Försäljning finns i företags vardag, men vill fokusera mer mot strategier som optimerar företagens resultat. Fritiden ägnar jag helst åt spela innebandy, bordtennis, film, läsa böcker och vänner.

MÅL
● Vill ges möjligheten att samla erfarenhet inom management, försäljnings resultat, effektivisering, analyser, problemlösning och ledarskap.
● Långsiktigt jobba mig upp i organisationen.
● Mitt mål är omsätta mina teoretiska kunskaper samt tidigare praktiska erfarenheter inom management, optimering och ledarskap i ett väl utfört arbete.

Annelie Kempi:
Nominerad till: Ordförande