fbpx

Vi växlar upp för klimatet!

Klimatnödläget är vår tids största utmaning. Svenska FN-förbundet står bakom FN-målet att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Vår utgångspunkt är att FN:s globala samarbete behövs för att få världens länder att ta de beslut som krävs för att rädda våra livsförutsättningar på planeten.

Kunskap för ett hållbart klimat

Vi arbetar med klimatfrågan genom nationell och lokal kunskapsspridning. I vårt arbete fokuserar vi på genomförandet av Parisavtalet, och klimaträttvisa genom stärkt solidarisk klimatfinansiering för såväl utsläppsminskningar som klimatanpassning. Vi uppmärksammar och sprider kunskap om både FN:s och Sveriges arbete med klimatfrågan.

Påverkan för ett hållbart klimat

Förändra politiken, inte klimatet! Med vårt påverkansarbete vill vi lyfta fram betydelsen av multilateralt samarbete för att nå målen i Parisavtalet. Detta samarbete sker bäst genom FN. Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska klara av de nationella klimatmålen och bidra till att varje EU-land har klimatmål som lever upp till kraven i Parisavtalet. Vi vill också se stärkt lokalt arbete för att bidra till de nationella klimatåtagandena. Våra lokalföreningar är viktiga nyckelaktörer för att få Sverige att uppnå klimatmålen.

Vi utbildar och informerar om klimathotet

Vi utgår från FN:s klimatarbete och utbildar och informerar om det globala klimatarbetet under FN:s klimatkonvention UNFCCC. FN:s klimatpanel IPCC är också en viktig resurs och vi bidrar till spridning av kunskap från deras vetenskapliga rapporter. Även det nationella arbetet i Sverige följs och vi utbildar och informerar om utvecklingen i Sverige.

Engagemangspaket

Här finns engagemangspaket med fokus klimat som är fritt att använda för dig som är medlem eller aktiv inom FN-rörelsen.

Läs mer

Klimatförhandlingar genom åren

Under 1980-talet växte en stark opinion fram kring klimatfrågan. Läs mer om de klimatförhandlingar som följt genom åren.

Läs mer

Bli medlem

Gå med i vår folkrörelse och engagera dig för klimatet!

Bli medlem idag >