Välkommen till Karlskoga/Degerfors FN-förening!

Välkommen till Karlskoga-Degerfors FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Karlskoga/Degerfors FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Medlemmar

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.
Karlskoga/Degerfors FN-förening är öppen för alla! Vill du bli medlem?

Ungdomssektionen

Är du under 26 år? Intresserad av internationella relationer, fred, säkerhet eller manskliga rättigheter?
Om ditt svar är ja, rekomenderar vi skarkt att du går med. Bli medlem!

Kolla in vår sida på Facebook!

Kontakt

Fred Kiberu Mpiso
076-947 88 54
fred_kiberu@hotmail.com