Välkommen till Haparanda FN-förening!

Liten resume om Haparanda FN-förening

Liten historik om Haparanda FN-Förening. Nedtecknat den 23 januari 2014.Haparanda FN-Förening bildades första gången år 1969 men somnade efter några år.

År 1989 återstartades föreningen. Ordförande blev Harald Dahlgren och kassör Jaana Hurtig, vilka personer alltjämt har dessa befattningar i föreningen. Studieförbundet Vuxenskolan har alltid varit vår trygga administrativa hemvist.

Senare tillkom i styrelsen Alexeij Usov, som genom sina kunskaper i bl.a. ryska språket och rysk kultur blev IR-ansvarig (internationella relationer) i föreningen.

Genom bl.a. Alexeijs medverkan och mycket engagerade arbete startade vi ett internationellt ungdomsutbyte, för ungdomar mellan 17-22 år, inom Barentsregionen.

Vi hade,vanligen under högsommaren, en veckas seminarium för ungdomar från Sverige, Ryssland och Finland. Ibland deltog även ungdomar från Balticum.

Organisatör och ekonomiskt ansvarig för seminarierna var hela tiden Haparanda FN-Förening. Vi brukade ha ca 10 ungdomar från varje land eller totalt 30 som bevistade veckoseminarierna.

Att samla in de runt 100000:- från bl.a. alla olika fonder, som seminarierna kostade var ett drygt arbete. Vi betalade alla kostnader, visum, resor, mat och boende för alla deltagare.Organisation och program var ett annat stort arbete. Men vi var många som utmärkt och glatt samarbetade i våra internationella projekt. Seminarierna gick alltid helt på engelska språket.

Vill minnas att vi hade första seminariet på Seskarö. Detta var redan under Sovjettiden. Då var det mycket byråkrati med visum för de ryska ungdomarna och de måste ha med sig en politisk kommissarie som övervakare. När Sovjetunionen upplöstes blev allt mycket enklare.

Senare har vi förlagt seminarierna till bl.a. Murmansk, Uleåborg, Arkangelsk, Salla, Vojakkala och Petrozavodsk.

På seminarierna avhandlades nästan ”allt mellan himmel och jord”. Skolan, arbetsmöjligheter, freden, internationella relationer, kulturen och ”framtiden tillsammans”, var bara några av de ämnen som togs upp. Kontakterna mellan ungdomarna från olika länder och kulturer kanske var det viktigaste resultatet.

FN-Dagen har vi alltid firat stort i Haparanda. Vi började i Folkets Hus, men av bl.a. ekonomiska skäl flyttade vi senare över till att fira FN-Dagen i Kyrkan. Första åren hade vi fackeltåg från Torneå-Finland. Ibland i hällande regn. Intresset för FN är dock svagt i vårt grannland.

Vi försöker alltid att ha någon känd person som högtidstalare på FN-Dagen Bl.a. hade vi FN:s biträdande Generalsekreterare från NY, Hans Corell som talare en gång. Som en utmärkt ceremonimästare på FN-dagen har alltid Rolf Pelli förtjänstfullt arbetat. Vid firandet av 1809 års fred hade vi tillsammans med Kyrkan över 400 pers. i Folkets Hus. Tal av Finske ministern Pekka Haavisto och Biskop Hans Stiglund . Rolf Pelli visade återigen prov på synnerlig skicklighet med alla ceremoniella arrangemang.

Samarbetet med Kyrkan och Haparanda kommun har alltid varit mycket gott.Ibland delar vi ut ett Invandrarstipendium till någon invandrare som utmärkt sig positivti samhället. Detta för att motverka främlingsfientlighet. Vi vidgade vårt samarbete med skolan. Vår första Skol- och Ungdomsansvarig blev Maire Hendriksson.

När flyktingar började komma till Haparanda startade Vuxenskolan och FN-föreningen en sommarskola för flyktingungdomarna. Utmärkt ledare för denna aktivitet blev FN-Föreningens nuvarande ungdomsansvarige, Tina Mykkänen. Tina har fortsatt i flera år med denna mycket uppskattade verksamhet.

Senaste åren ,2012-2013 har vi haft ett ungdomsutbyte med Moldavien. ”Together for the future”. Fem st. gymnasieungdomar + ledare från Moldavien har besökt Haparanda år 2012 under en vecka och studerat skolor, näringsliv, föreningsliv, sjukvård, kommunal administration och kultur.

År 2013 gjorde 5 st. svenska gymnasieungdomar + 2 st ledare ett mycket uppskattat svarsbesök i Moldavien med liknande innehåll som de Moldaviska ungdomarna fick vid Sverigebesöket. Medel, 86000:-, för bägge besöken hopsamlade FN-Föreningen genom att flitigt uppvaktade av många skilda fonder och föreningar. Utmärkta reseledare var Alimma Pascal-Fält och Tina Mykkänen.

Årets stora aktivitet är att om vi får ihop tillräckligt med pengar, 93000:- kunna sända 10 st. gymnasieungdomar + en st. ledare till Krakow, Auschwitz för studium av Förintelsen. Det verkar dock lite kärvt med pengar i lågkonjunkturen. Vi hoppas dock på någon positiv lösning. Viktigt att ungdomarna får lära sig om denna fruktansvärt mörka period i Europas historia.

Vid pennan den 23 januari i nådens år 2014.
För alla människors lika värde och fredens bevarande

Harald Dahlgren

Haparanda FN-Förening