fbpx

DET HÄR ÄR GLOKALA SVERIGE 

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet finansieras av Sida och inledde sin andra treårsperiod i januari 2021.

Projektet startades 2018 av FN-förbundet i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt.

Vem får vara med och hur går det till?

För att uppnå Globala målen i Agenda 2030 behövs engagemang och arbete på alla nivåer – globalt, nationellt, lokalt och individuellt. Ingen ska lämnas utanför!

Vi välkomnar alla kommuner och regioner i Sverige att ansöka om att delta i Glokala Sverige.
Läs här nedan vad det innebär och hur det går till.

Deltagare

Här kan du ta del av en karta och lista med alla Glokalas deltagare samt hitta kontaktuppgifter till respektive kommun eller region.

Läs mer

Frågor och svar

Frågor och svar kring projektet, deltagande, ansökningsperiod och vad vi erbjuder.

Läs mer

Resultat

Läs mer om vad vi arbetat med sedan projektets start, tidigare årsrapporter samt vilka resultat projektet lett till.

Läs mer

Vilka är vi?

Läs mer