fbpx

Glokala Sverige

I januari 2023 meddelades att projektet fick kraftiga neddragningar av anslaget för 2023 på grund av regeringens nedskärningar i biståndsbudgeten. På grund av detta avslutades projektet i förtid, redan den 30 april 2023.

Sedan 2018 har Glokala Sverige nått ut med sina utbildnings- och kommunikationsinsatser om Agenda 2030 och Globala målen till tusentals förtroendevalda och ledande tjänstepersoner inom kommuner och regioner.

Bakgrund

Projektet startades 2018 av FN-förbundet i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över har projektet stimulerat och engagerat kommunernas arbete med Agenda 2030.

Stort engagemang för hållbar utveckling i kommuner och regioner

Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Vi i Glokala Sverige är glada över att ha kunnat bidra till det arbetet och vår förhoppning är att ambitionsnivån är fortsatt hög och att ert viktiga arbete fortsätter, trots Glokala Sveriges nedläggning.

Vår agenda, världens agenda

Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt. För att uppnå Globala målen i Agenda 2030 behövs engagemang och arbete på alla nivåer – globalt, nationellt, lokalt och individuellt. Ingen ska lämnas utanför!

Deltagare

Här kan du ta del av en karta och en lista med alla de 210 regioner och kommuner som deltog i Glokala Sverige vid projektets nedläggning i april 2023.

Läs mer

Resultat

Läs mer om vad vi arbetat med under projektet sedan starten 2018. Här finns tidigare årsrapporter samt de resultat projektet lett till.

Läs mer