fbpx

Glokala Sverige avslutades 30 april

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen.

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering från Sida. Målsättningen har varit att engagera och sprida kunskap om Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet har sedan starten varit en samverkan mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Under projektets andra treårsperiod 2021-2023 anslöt Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som projektpartner.

I januari 2023 meddelades att projektet fick kraftiga neddragningar av anslaget för 2023 på grund av regeringens nedskärningar i biståndsbudgeten. På grund av detta måste projektet avslutas i förtid, redan den 30 april 2023.

Sedan 2018 har Glokala Sverige nått ut med sina utbildnings- och kommunikationsinsatser om Agenda 2030 och Globala målen till tusentals förtroendevalda och ledande tjänstepersoner inom kommuner och regioner.

Projektets hemsida kommer att finnas kvar med material öppet för alla som vill ta del av det under 2023.  

Glokala Sverige var ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet var ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet finansieras av Sida.

Projektet startades 2018 av FN-förbundet i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över har projektet stimulerat och engagerat kommunernas arbete med Agenda 2030. Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt.

Vem får vara med och hur går det till?

För att uppnå Globala målen i Agenda 2030 behövs engagemang och arbete på alla nivåer – globalt, nationellt, lokalt och individuellt. Ingen ska lämnas utanför!

Deltagare

Här kan du ta del av en karta och en lista med alla Glokala Sveriges 210 deltagande regioner och kommuner.

Läs mer

Resultat

Läs mer om vad vi arbetat med under projektet sedan starten 2018. Här finns tidigare årsrapporter samt de resultat projektet lett till.

Läs mer