Välkommen till Eskilstunas FN-förening!

Välkommen till Eskilstuna FN-förening!

sfn_logopayoff_pos_right

Eskilstuna FN-förening är en del av svenska FN-rörelsen och är knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vår vision är en bättre värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där det råder ekonomisk och social rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

Vårt uppdrag är att motverka alla former av diskriminering, orättvisor, förtryck och terror. Hos oss får du möjlighet att träffa människor som förenas av denna vision och uppdrag och som vill kämpa för en bättre värld för alla människor oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Besök vår Facebook-sida eller håll utkik under fliken Vår kalender för att få mer information om vad som är på gång inom föreningen.

Välkommen som medlem i vår förening!